Guvernørens månedsbrev - oktober
Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

NYHETER FRA DISTRIKTET

Klubbmøter

Da er de første tjueseks klubb-besøk gjennomført, og for en opplevelse! Takk alle for flotte orienteringer gjennom presentasjon av klubbenes arbeid.

Distriktskonferansen og årsmøtet

Distriktskonferansen er gjennomført, og årsmøtet vedtok nye statutter for «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid». Statuttene og søknadsskjema ligger på distriktets hjemmeside. Overskuddet i regnskapet fra distriktet for Rotaryåret 2018-2019 var på kr 122.319,-, og er besluttet innbetalt til Rotaryfondet i klubbenes navn i forhold til antall medlemmer.  Vedlagt ligger en oversikt over innbetalingene. 

Vennskapets hus

Tusen takk for flotte presentasjoner av klubbenes prosjekt under distriktskonferansen på Øyer. Elleve klubber stilte ut sine prosjekt - til inspirasjon for oss andre.

 • Alvarheim: Prosjekt Nigeria
 • Elverum: Ti år med eye camps I vanskelig tilgjengelig fjellstrøk I Nepal
 • Flisa: Restaurering gammel skanse
 • Gjøvik: Selvmordsforebygging i Litauen
 • Hamar Vest: Digitale månedsbrev, Kulturminneplaketter - gamle bygg i Hamar, Dugnad Sykkel-Birken, 50-års jubileum
 • Land: Veståsmarsjen – Ungdomscamp - Rydding av plast i elver - Turstiprosjekt
 • Mesna: Bokprosjektet
 • Raufoss: Kenyaprosjektene
 • Ringebu: Pilegrimsleden
 • Tynset: Vise film fra sine prosjekt
 • Vinger: Yrkesmesse for 10. klasse i Kongsvinger og Eidskog
Stranda Rotary Klubb 60 år

Stranda RK feiret 60 års dagen den 28 september med utdeling av næringspris til Opshaug Sandtak AS ved Lars Tore Opshaug og utmerkelsen «Paul Harris Fellow» til Hans Christian Paulsen og Vidar Skogly. 

Alvarheim Rotary Klubb 40 år

Med utdeling av ærespris til en av klubbens chartermedlemmer og med besøk fra vennskapsklubber og charterklubber ble kvelden svært trivelig.

Medlemstallet pr 1 oktober 2019

Distriktet har pr 15 oktober 1685 medlemmer – opp 4 medlemmer. Stå på – og «Grow Rotary»!

NESTE MÅNEDS ROTARY TEMA

I november er månedens tema “The Rotary Foundation” (TRF). RI har som målsetting at hvert medlem innbetaler 100 USD årlig til TRF. Dette utgjør kr 80,- pr mnd - som går til prosjekter i regi av distriktet.

Distriktet har for dette året fått tilført 30.442 USD til Rotaryprosjekter, basert på innbetalinger til fondet 3 år tidligere – dvs 2016/17. I tillegg har distriktet ubrukte midler, da vi har hatt så få Global Grants de senere år. Av de tilførte midlene fordeler vi 12.176 USD til District Grant prosjekter, 5.000 USD fordeles til End Polio Now, og resterende går til Global Grant. Inneværende Rotary år er det så langt innvilget 11.625 USD fra distriktet til et Global Grant Prosjekt i Nigeria i regi av Alvarheim RK. Et annet prosjekt fra Raufoss RK er i søknadsprosessen, og de har anmodet om 15.000 USD i støtte.

For Global Grant kan søknader legges inn i Grant Center fortløpende. Logg på i «My Rotary», hold musepekeren over “The Rotary Foundation” og velg “Grant Center”. På den siden som kommer opp velges “Apply for a Grant”.

TIDER & FRISTER

 • 15. november 2019: Frist for søknad på District Grant. Søknadsskjema for «District Grant» vil bli lagt ut på Distriktets hjemmeside.
 • 15. november 2019: Første frist for å søke på Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid – behandles på distriktets styremøte 28. nov (4 styremøter i året. Neste styremøte er 7. feb 2020)
 • 14.-15. mars 2020: PETS - arrangeres på Dombås
 • 28. mars 2020: Styreseminar Vest – arrangeres i Ålesund
 • 18. april 2020: Styreseminar Øst – arrangeres på Gjøvik

MÅNEDENS TIPS

Verdens Polio-dag er 24. oktober. Marker gjerne dagen med å belyse kirken/rådhuset med lilla farge, og informer om og samle inn midler til kampen mot Polio. Kampen mot polio er ikke vunnet – ennå.

NYHETER FRA RI

MOP - Manual of Procedure 2019

Rotary sitt lovverk revideres hvert tredje år etter gjennomført lovråd (Council of Legislations, COL). Distriktet er representert med Oddbjørn Øien, Giske Rotary Klubb, som er vår COL representant. Har dere forslag til endringer av Rotarys lover eller vedtekter ta kontakt med Oddbjørn Øien, oddbjorn.oien@mimer.no

MOP 2019 er tilgjengelig for nedlasting her: https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035

Nyhetsbrev fra RI

Ønsker du nyhetbrev fra RI innenfor enkelte tema kan du se her hva som finnes og hvordan du ber om å få disse tilsendt. http://rotary.highroadsolution.com/ri_preference_center/Form.aspx

 

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com

 


 
Guvernørens månedsbrev - april

29. april 2019

Guvernørens månedsbrev - april

Distriktsguvernør Arvid Blindheim har nå sendt ut månedsbrevet for april til klubbene. Du kan også lese det her.

For en dag - for et engasjement!

28. april 2019

For en dag - for et engasjement!

Nærmere 100 representanter for klubbene i øst var samlet til Styreseminar på Elverum lørdag 27. april. God stemning og mange interessante diskusjoner preget denne samlingen.

Opplæringen har startet!

15. april 2019

Opplæringen har startet!

Distriktsguvernører for 2020-21 var samlet under norske GETS på Gardermoen 5.-7. april. Vår egen Roald Fiksdal og ledsager Eva har med dette startet på en svært spennende reise.

Forbereder seg på et år i utlandet

8. april 2019

Forbereder seg på et år i utlandet

Lørdag 6. april ble den første ambassadørsamlingen for våre utreisende studenter og deres foresatte arrangert på Moelv. I år samarbeider Rotarys Distrikt 2305 og 2310 for første gang om denne samlingen.

Vellykket Styreseminar i Ålesund

30. mars 2019

Vellykket Styreseminar i Ålesund

Lørdag 30. mars ble det arrangert Styreseminar i Ålesund. Nærmere 50 engasjerte rotaryanere som skal inn i ulike roller i klubbene i Romsdal og Sunnmøre, deltok på denne samlingen.

Guvernørens månedsbrev - mars

25. mars 2019

Guvernørens månedsbrev - mars

Distriktsguvernør Arvid Blindheim har nå sendt ut månedsbrevet for mars til klubbene. Du kan også lese det her.

Velfortjent honnør!

18. mars 2019

Velfortjent honnør!

Under samlingen på Dombås denne helgen ble det delt ut honnør til flere klubber – for bidrag til The Rotary Foundation (TRF) og Polio Pluss.

En fantastisk fin gjeng!

18. mars 2019

En fantastisk fin gjeng!

Om lag 80 personer var samlet da PETS ble arrangert på Dombås i helgen. Innkommende presidenter fra alle de syv AG-områdene i distriktet vårt, som omfatter Romsdal, Sunnmøre, Hedmark og Oppland, deltok.

Stort engasjement på PETS

17. mars 2019

Stort engasjement på PETS

Den 16. mars ble PETS (President Elect Training Seminar) arrangert på Dombås. Det var en fin samling sammen med engasjerte og motiverte Presidenter som skal lede klubbene i distriktet kommende rotaryår.

Guvernørens månedsbrev - februar

20. februar 2019

Guvernørens månedsbrev - februar

Distriktsguvernør Arvid Blindheim har nå sendt ut månedsbrevet for februar til klubbene. Du kan også lese det her.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer