Guvernørens månedsbrev - oktober
Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

NYHETER FRA DISTRIKTET

Klubbmøter

Da er de første tjueseks klubb-besøk gjennomført, og for en opplevelse! Takk alle for flotte orienteringer gjennom presentasjon av klubbenes arbeid.

Distriktskonferansen og årsmøtet

Distriktskonferansen er gjennomført, og årsmøtet vedtok nye statutter for «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid». Statuttene og søknadsskjema ligger på distriktets hjemmeside. Overskuddet i regnskapet fra distriktet for Rotaryåret 2018-2019 var på kr 122.319,-, og er besluttet innbetalt til Rotaryfondet i klubbenes navn i forhold til antall medlemmer.  Vedlagt ligger en oversikt over innbetalingene. 

Vennskapets hus

Tusen takk for flotte presentasjoner av klubbenes prosjekt under distriktskonferansen på Øyer. Elleve klubber stilte ut sine prosjekt - til inspirasjon for oss andre.

 • Alvarheim: Prosjekt Nigeria
 • Elverum: Ti år med eye camps I vanskelig tilgjengelig fjellstrøk I Nepal
 • Flisa: Restaurering gammel skanse
 • Gjøvik: Selvmordsforebygging i Litauen
 • Hamar Vest: Digitale månedsbrev, Kulturminneplaketter - gamle bygg i Hamar, Dugnad Sykkel-Birken, 50-års jubileum
 • Land: Veståsmarsjen – Ungdomscamp - Rydding av plast i elver - Turstiprosjekt
 • Mesna: Bokprosjektet
 • Raufoss: Kenyaprosjektene
 • Ringebu: Pilegrimsleden
 • Tynset: Vise film fra sine prosjekt
 • Vinger: Yrkesmesse for 10. klasse i Kongsvinger og Eidskog
Stranda Rotary Klubb 60 år

Stranda RK feiret 60 års dagen den 28 september med utdeling av næringspris til Opshaug Sandtak AS ved Lars Tore Opshaug og utmerkelsen «Paul Harris Fellow» til Hans Christian Paulsen og Vidar Skogly. 

Alvarheim Rotary Klubb 40 år

Med utdeling av ærespris til en av klubbens chartermedlemmer og med besøk fra vennskapsklubber og charterklubber ble kvelden svært trivelig.

Medlemstallet pr 1 oktober 2019

Distriktet har pr 15 oktober 1685 medlemmer – opp 4 medlemmer. Stå på – og «Grow Rotary»!

NESTE MÅNEDS ROTARY TEMA

I november er månedens tema “The Rotary Foundation” (TRF). RI har som målsetting at hvert medlem innbetaler 100 USD årlig til TRF. Dette utgjør kr 80,- pr mnd - som går til prosjekter i regi av distriktet.

Distriktet har for dette året fått tilført 30.442 USD til Rotaryprosjekter, basert på innbetalinger til fondet 3 år tidligere – dvs 2016/17. I tillegg har distriktet ubrukte midler, da vi har hatt så få Global Grants de senere år. Av de tilførte midlene fordeler vi 12.176 USD til District Grant prosjekter, 5.000 USD fordeles til End Polio Now, og resterende går til Global Grant. Inneværende Rotary år er det så langt innvilget 11.625 USD fra distriktet til et Global Grant Prosjekt i Nigeria i regi av Alvarheim RK. Et annet prosjekt fra Raufoss RK er i søknadsprosessen, og de har anmodet om 15.000 USD i støtte.

For Global Grant kan søknader legges inn i Grant Center fortløpende. Logg på i «My Rotary», hold musepekeren over “The Rotary Foundation” og velg “Grant Center”. På den siden som kommer opp velges “Apply for a Grant”.

TIDER & FRISTER

 • 15. november 2019: Frist for søknad på District Grant. Søknadsskjema for «District Grant» vil bli lagt ut på Distriktets hjemmeside.
 • 15. november 2019: Første frist for å søke på Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid – behandles på distriktets styremøte 28. nov (4 styremøter i året. Neste styremøte er 7. feb 2020)
 • 14.-15. mars 2020: PETS - arrangeres på Dombås
 • 28. mars 2020: Styreseminar Vest – arrangeres i Ålesund
 • 18. april 2020: Styreseminar Øst – arrangeres på Gjøvik

MÅNEDENS TIPS

Verdens Polio-dag er 24. oktober. Marker gjerne dagen med å belyse kirken/rådhuset med lilla farge, og informer om og samle inn midler til kampen mot Polio. Kampen mot polio er ikke vunnet – ennå.

NYHETER FRA RI

MOP - Manual of Procedure 2019

Rotary sitt lovverk revideres hvert tredje år etter gjennomført lovråd (Council of Legislations, COL). Distriktet er representert med Oddbjørn Øien, Giske Rotary Klubb, som er vår COL representant. Har dere forslag til endringer av Rotarys lover eller vedtekter ta kontakt med Oddbjørn Øien, oddbjorn.oien@mimer.no

MOP 2019 er tilgjengelig for nedlasting her: https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035

Nyhetsbrev fra RI

Ønsker du nyhetbrev fra RI innenfor enkelte tema kan du se her hva som finnes og hvordan du ber om å få disse tilsendt. http://rotary.highroadsolution.com/ri_preference_center/Form.aspx

 

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com

 


 
Motorsykkeltreff i regi av Rotary!

2. juli 2019

Motorsykkeltreff i regi av Rotary!

Er du medlem i en rotaryklubb og motorsykkelentusiast? I så fall er du herved invitert til å bli med på International Fellowship of Motorcycling Rotarians Norden sitt Høsttreff.

Årets tema: Rotary connects the world

1. juli 2019

Årets tema: Rotary connects the world

Rotary ble startet av Paul Harris da han som ung jurist kom til Chicago og fant ut at han trengte en måte å knytte nye kontakter. Nå mer enn hundre år senere har Rotary mange muligheter for å utvikle nettverk og vennskap.

Takk, Arvid! Lykke til, Vigdis!

21. juni 2019

Takk, Arvid! Lykke til, Vigdis!

Vigdis Osbak tiltrår som Distriktsguvernør den 1. juli 2019. Da blir hun leder for cirka 1720 medlemmer i 50 klubber fra Eda i sørøst til Fræna i nordvest.

Guvernørens månedsbrev - juni

20. juni 2019

Guvernørens månedsbrev - juni

Distriktsguvernør Arvid Blindheim sitt månedsbrev for juni blir nå distribuert til klubbene. Du kan også lese det her.

Fantastiske Aalesund Rotaryklubb!

18. juni 2019

Fantastiske Aalesund Rotaryklubb!

Mandag 17. juni arrangerte Aalesund Rotaryklubb sin årlige Skytterfest. Det spesielle i år var opptak av hele fem nye medlemmer! Vi gratulerer!

Til glede og inspirasjon

31. mai 2019

Til glede og inspirasjon

For en dag det ble da Sula Rotaryklubb inviterte rotarymedlemmer og venner med på sin 51-års jubileumstur til Herøy søndag 26. mai. Et herlig initiativ – og en fantastisk opplevelse. Takk!

Utvekslingsstudenter i startgropen

27. mai 2019

Utvekslingsstudenter i startgropen

Den 26. mai var 33 studenter og deres foresatte samlet til informasjonsmøte i Oslo. Dette som en siste forberedelse før ungdommene reiser ut i verden som utvekslingsstudenter i regi av Rotary.

Ledig verv som kursleder(e) introduksjonskurs for innkommende utvekslingsstudenter

25. mai 2019

Ledig verv som kursleder(e) introduksjonskurs for innkommende utvekslingsstudenter

Vervet er for ett Rotary-år om gangen, og kursleder har det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter. Kursene holdes to ganger årlig, og planlegges i samarbeid med Nesbyen RK og Norfo.

Guvernørens månedsbrev - mai

23. mai 2019

Guvernørens månedsbrev - mai

Distriktsguvernør Arvid Blindheim sitt månedsbrev for mai blir nå distribuert til klubbene. Du kan også lese det her.

Interessert i jobben som Kurskoordinator i Norfo?

13. mai 2019

Interessert i jobben som Kurskoordinator i Norfo?

Etter vedtak på Vårmøtet 2019 skal det opprettes et verv som Kurskoordinator. Det søkes derfor etter en person til dette spennende vervet på sentralt nivå i Rotary.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer