Guvernørens månedsbrev - oktober
Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

NYHETER FRA DISTRIKTET

Klubbmøter

Da er de første tjueseks klubb-besøk gjennomført, og for en opplevelse! Takk alle for flotte orienteringer gjennom presentasjon av klubbenes arbeid.

Distriktskonferansen og årsmøtet

Distriktskonferansen er gjennomført, og årsmøtet vedtok nye statutter for «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid». Statuttene og søknadsskjema ligger på distriktets hjemmeside. Overskuddet i regnskapet fra distriktet for Rotaryåret 2018-2019 var på kr 122.319,-, og er besluttet innbetalt til Rotaryfondet i klubbenes navn i forhold til antall medlemmer.  Vedlagt ligger en oversikt over innbetalingene. 

Vennskapets hus

Tusen takk for flotte presentasjoner av klubbenes prosjekt under distriktskonferansen på Øyer. Elleve klubber stilte ut sine prosjekt - til inspirasjon for oss andre.

 • Alvarheim: Prosjekt Nigeria
 • Elverum: Ti år med eye camps I vanskelig tilgjengelig fjellstrøk I Nepal
 • Flisa: Restaurering gammel skanse
 • Gjøvik: Selvmordsforebygging i Litauen
 • Hamar Vest: Digitale månedsbrev, Kulturminneplaketter - gamle bygg i Hamar, Dugnad Sykkel-Birken, 50-års jubileum
 • Land: Veståsmarsjen – Ungdomscamp - Rydding av plast i elver - Turstiprosjekt
 • Mesna: Bokprosjektet
 • Raufoss: Kenyaprosjektene
 • Ringebu: Pilegrimsleden
 • Tynset: Vise film fra sine prosjekt
 • Vinger: Yrkesmesse for 10. klasse i Kongsvinger og Eidskog
Stranda Rotary Klubb 60 år

Stranda RK feiret 60 års dagen den 28 september med utdeling av næringspris til Opshaug Sandtak AS ved Lars Tore Opshaug og utmerkelsen «Paul Harris Fellow» til Hans Christian Paulsen og Vidar Skogly. 

Alvarheim Rotary Klubb 40 år

Med utdeling av ærespris til en av klubbens chartermedlemmer og med besøk fra vennskapsklubber og charterklubber ble kvelden svært trivelig.

Medlemstallet pr 1 oktober 2019

Distriktet har pr 15 oktober 1685 medlemmer – opp 4 medlemmer. Stå på – og «Grow Rotary»!

NESTE MÅNEDS ROTARY TEMA

I november er månedens tema “The Rotary Foundation” (TRF). RI har som målsetting at hvert medlem innbetaler 100 USD årlig til TRF. Dette utgjør kr 80,- pr mnd - som går til prosjekter i regi av distriktet.

Distriktet har for dette året fått tilført 30.442 USD til Rotaryprosjekter, basert på innbetalinger til fondet 3 år tidligere – dvs 2016/17. I tillegg har distriktet ubrukte midler, da vi har hatt så få Global Grants de senere år. Av de tilførte midlene fordeler vi 12.176 USD til District Grant prosjekter, 5.000 USD fordeles til End Polio Now, og resterende går til Global Grant. Inneværende Rotary år er det så langt innvilget 11.625 USD fra distriktet til et Global Grant Prosjekt i Nigeria i regi av Alvarheim RK. Et annet prosjekt fra Raufoss RK er i søknadsprosessen, og de har anmodet om 15.000 USD i støtte.

For Global Grant kan søknader legges inn i Grant Center fortløpende. Logg på i «My Rotary», hold musepekeren over “The Rotary Foundation” og velg “Grant Center”. På den siden som kommer opp velges “Apply for a Grant”.

TIDER & FRISTER

 • 15. november 2019: Frist for søknad på District Grant. Søknadsskjema for «District Grant» vil bli lagt ut på Distriktets hjemmeside.
 • 15. november 2019: Første frist for å søke på Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid – behandles på distriktets styremøte 28. nov (4 styremøter i året. Neste styremøte er 7. feb 2020)
 • 14.-15. mars 2020: PETS - arrangeres på Dombås
 • 28. mars 2020: Styreseminar Vest – arrangeres i Ålesund
 • 18. april 2020: Styreseminar Øst – arrangeres på Gjøvik

MÅNEDENS TIPS

Verdens Polio-dag er 24. oktober. Marker gjerne dagen med å belyse kirken/rådhuset med lilla farge, og informer om og samle inn midler til kampen mot Polio. Kampen mot polio er ikke vunnet – ennå.

NYHETER FRA RI

MOP - Manual of Procedure 2019

Rotary sitt lovverk revideres hvert tredje år etter gjennomført lovråd (Council of Legislations, COL). Distriktet er representert med Oddbjørn Øien, Giske Rotary Klubb, som er vår COL representant. Har dere forslag til endringer av Rotarys lover eller vedtekter ta kontakt med Oddbjørn Øien, oddbjorn.oien@mimer.no

MOP 2019 er tilgjengelig for nedlasting her: https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035

Nyhetsbrev fra RI

Ønsker du nyhetbrev fra RI innenfor enkelte tema kan du se her hva som finnes og hvordan du ber om å få disse tilsendt. http://rotary.highroadsolution.com/ri_preference_center/Form.aspx

 

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com

 


 
Rotary Opens Opportunities

20. januar 2020

Rotary Opens Opportunities

Under Rotarys Assembly i San Diego den 20. januar, avslørte innkommende RI-president Holger Knaack temaet for Rotaryåret 2020-2021.

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

16. januar 2020

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

I forbindelse med at kommunene Fræna og Eide ble sammenslått til en kommune, Hustadvika, fra og med 1. januar 2020, har også Fræna Rotaryklubb skiftet navn. Det nye navnet er Hustadvika Rotaryklubb.

Flotte sommerleirer for ungdom!

7. januar 2020

Flotte sommerleirer for ungdom!

Nå har norsk ungdom som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren, muligheten til å melde sin interesse! Det vil komme tilbud om svært mange sommerleirer i mange forskjellige land i løpet av kort tid.

Guvernørens månedsbrev - januar

7. januar 2020

Guvernørens månedsbrev - januar

Guvernørens månedsbrev for januar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Diplom tildelt Distrikt 2305

15. desember 2019

Diplom tildelt Distrikt 2305

Under TRF-seminaret den 30. november ble distrikt 2305 tildelt diplom for oppnådd målsetting for innbetaling til End Polio Now for Rotaryåret 2018-19.

Guvernørens månedsbrev - desember

5. desember 2019

Guvernørens månedsbrev - desember

Guvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

15. november 2019

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

I Rotary rullerer vi på oppgavene. I distriktsorganisasjonen har vi nå flere verv som skal fylles for de kommende tre årene i distriktsorganisasjonen. Er du interessert, bør du ta kontakt snarest!

Guvernørens månedsbrev - november

3. november 2019

Guvernørens månedsbrev - november

Guvernørens månedsbrev for november er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Stadig nærmere en poliofri verden!

24. oktober 2019

Stadig nærmere en poliofri verden!

Rotary og våre partnere i Global Polio Eradication Initiative (GPEI) feiret en stor milepæl på Verdens Poliodag den 24. oktober. Vi fikk da bekreftelsen på at villpoliovirus type 3 er utryddet. Vi nærmer oss en poliofri verden!

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

18. oktober 2019

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris, ble tildelt to av våre flotte representanter for distriktet under Norsk Rotary Forum (NORFO) sitt Høstmøte 2-4. oktober. All honnør til Roald Fiksdal fra Vestnes Rotaryklubb og Gunnar Kvalsund fra Giske Rotaryklubb

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer