Guvernørens månedsbrev - oktober
Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

NYHETER FRA DISTRIKTET

Klubbmøter

Da er de første tjueseks klubb-besøk gjennomført, og for en opplevelse! Takk alle for flotte orienteringer gjennom presentasjon av klubbenes arbeid.

Distriktskonferansen og årsmøtet

Distriktskonferansen er gjennomført, og årsmøtet vedtok nye statutter for «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid». Statuttene og søknadsskjema ligger på distriktets hjemmeside. Overskuddet i regnskapet fra distriktet for Rotaryåret 2018-2019 var på kr 122.319,-, og er besluttet innbetalt til Rotaryfondet i klubbenes navn i forhold til antall medlemmer.  Vedlagt ligger en oversikt over innbetalingene. 

Vennskapets hus

Tusen takk for flotte presentasjoner av klubbenes prosjekt under distriktskonferansen på Øyer. Elleve klubber stilte ut sine prosjekt - til inspirasjon for oss andre.

 • Alvarheim: Prosjekt Nigeria
 • Elverum: Ti år med eye camps I vanskelig tilgjengelig fjellstrøk I Nepal
 • Flisa: Restaurering gammel skanse
 • Gjøvik: Selvmordsforebygging i Litauen
 • Hamar Vest: Digitale månedsbrev, Kulturminneplaketter - gamle bygg i Hamar, Dugnad Sykkel-Birken, 50-års jubileum
 • Land: Veståsmarsjen – Ungdomscamp - Rydding av plast i elver - Turstiprosjekt
 • Mesna: Bokprosjektet
 • Raufoss: Kenyaprosjektene
 • Ringebu: Pilegrimsleden
 • Tynset: Vise film fra sine prosjekt
 • Vinger: Yrkesmesse for 10. klasse i Kongsvinger og Eidskog
Stranda Rotary Klubb 60 år

Stranda RK feiret 60 års dagen den 28 september med utdeling av næringspris til Opshaug Sandtak AS ved Lars Tore Opshaug og utmerkelsen «Paul Harris Fellow» til Hans Christian Paulsen og Vidar Skogly. 

Alvarheim Rotary Klubb 40 år

Med utdeling av ærespris til en av klubbens chartermedlemmer og med besøk fra vennskapsklubber og charterklubber ble kvelden svært trivelig.

Medlemstallet pr 1 oktober 2019

Distriktet har pr 15 oktober 1685 medlemmer – opp 4 medlemmer. Stå på – og «Grow Rotary»!

NESTE MÅNEDS ROTARY TEMA

I november er månedens tema “The Rotary Foundation” (TRF). RI har som målsetting at hvert medlem innbetaler 100 USD årlig til TRF. Dette utgjør kr 80,- pr mnd - som går til prosjekter i regi av distriktet.

Distriktet har for dette året fått tilført 30.442 USD til Rotaryprosjekter, basert på innbetalinger til fondet 3 år tidligere – dvs 2016/17. I tillegg har distriktet ubrukte midler, da vi har hatt så få Global Grants de senere år. Av de tilførte midlene fordeler vi 12.176 USD til District Grant prosjekter, 5.000 USD fordeles til End Polio Now, og resterende går til Global Grant. Inneværende Rotary år er det så langt innvilget 11.625 USD fra distriktet til et Global Grant Prosjekt i Nigeria i regi av Alvarheim RK. Et annet prosjekt fra Raufoss RK er i søknadsprosessen, og de har anmodet om 15.000 USD i støtte.

For Global Grant kan søknader legges inn i Grant Center fortløpende. Logg på i «My Rotary», hold musepekeren over “The Rotary Foundation” og velg “Grant Center”. På den siden som kommer opp velges “Apply for a Grant”.

TIDER & FRISTER

 • 15. november 2019: Frist for søknad på District Grant. Søknadsskjema for «District Grant» vil bli lagt ut på Distriktets hjemmeside.
 • 15. november 2019: Første frist for å søke på Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid – behandles på distriktets styremøte 28. nov (4 styremøter i året. Neste styremøte er 7. feb 2020)
 • 14.-15. mars 2020: PETS - arrangeres på Dombås
 • 28. mars 2020: Styreseminar Vest – arrangeres i Ålesund
 • 18. april 2020: Styreseminar Øst – arrangeres på Gjøvik

MÅNEDENS TIPS

Verdens Polio-dag er 24. oktober. Marker gjerne dagen med å belyse kirken/rådhuset med lilla farge, og informer om og samle inn midler til kampen mot Polio. Kampen mot polio er ikke vunnet – ennå.

NYHETER FRA RI

MOP - Manual of Procedure 2019

Rotary sitt lovverk revideres hvert tredje år etter gjennomført lovråd (Council of Legislations, COL). Distriktet er representert med Oddbjørn Øien, Giske Rotary Klubb, som er vår COL representant. Har dere forslag til endringer av Rotarys lover eller vedtekter ta kontakt med Oddbjørn Øien, oddbjorn.oien@mimer.no

MOP 2019 er tilgjengelig for nedlasting her: https://my.rotary.org/en/document/manual-procedure-035

Nyhetsbrev fra RI

Ønsker du nyhetbrev fra RI innenfor enkelte tema kan du se her hva som finnes og hvordan du ber om å få disse tilsendt. http://rotary.highroadsolution.com/ri_preference_center/Form.aspx

 

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com

 


 
Guvernørens månedsbrev - oktober

17. oktober 2019

Guvernørens månedsbrev - oktober

Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

24. september 2019

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

Under Distriktskonferansen 2019, ble fjorårets distriktsguvernør, Arvid Blindheim, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris. Vi gratulerer!

Utmerkelser til tre klubber

24. september 2019

Utmerkelser til tre klubber

Under årets Distriktskonferanse, ble det gitt honnør til Moelven, Sula og Giske Rotaryklubb for godt arbeid i Rotaryåret 2018-19.

Friskt innslag

24. september 2019

Friskt innslag

Hele 34 studenter fra flere verdensdeler var et friskt innslag under årets distriktskonferanse på Øyer.

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

23. september 2019

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

Helgen 21.-22. september var 155 Rotaryvenner samlet til årets Distriktskonferanse på Øyer. 46 av distriktets klubber var representerte på denne storslåtte samlingen i regi av Distriktsguvernør Vigdis Osbak og Alvarheim Rotaryklubb.

Guvernørens månedsbrev - september

5. september 2019

Guvernørens månedsbrev - september

Guvernørens månedsbrev for september er nå sendt ut til alle klubbene. Du kan også lese det her.

Nigeria - fri for vilt poliovirus?

21. august 2019

Nigeria - fri for vilt poliovirus?

I dag, 21. august, er det på dagen tre år siden Nigeria rapporterte de siste tilfellene av polio som følge av vilt poliovirus.

Velkommen til Distriktskonferansen 2019!

11. august 2019

Velkommen til Distriktskonferansen 2019!

Den 21.-22. september arrangeres årets Distriktskonferanse på Scandic Hafjell Øyer. Vi håper å se deg der, så husk påmeldingsfristen som er 16. august.

Guvernørens månedsbrev - august

1. august 2019

Guvernørens månedsbrev - august

Guvernørens månedsbrev for august er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2019

Guvernørens månedsbrev - juli

Distriktsguvernør Vigdis Osbak sitt første månedsbrev, for juli, er nå distribuert til klubbene. Du kan også lese det her.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer