24. februar 2024 - 2-årsdagen for fullskalainvasjonen i Ukraina

På 2-årsdagen for fullskalainvasjonen i Ukraina markerer mange Rotaryklubber i Norge sin støtte til det krigsrammede landet. Flere klubber har skrevet lesebrev til sin lokalavis og fått det på trykk idag.

Leserbrevene er også en gylden anledning til å fortelle samfunnet rundt oss hvor stor innsats Rotary lokalt og internasjonalt har gjort for den krigsrammede Ukrainske befolkningen. Rotary i Norge har nær kontakt med samarbeidende Rotary-klubber i Ukraina, slik at vår hjelp kommer trygt fram. 

Alvarheim og Elverum Rotaryklubber har et felles leserinnlegg i Øtslendingen idag den 24. februar. Der skriver de bl.a.:

"Rotarys internasjonale motto for Rotaryåret er «Create Hope in the World»! Praktisk solidaritetsarbeid som kan utgjøre en forskjell, er de norske Rotary klubbenes måte å bidra til håp blant befolkningen i Ukraina. I 2023 kunne Rotarydistrikt 2305 (Innlandet og Møre og Romsdal) sammen med Oslo Rotaryklubb, overlevere hele 500 strømaggregater til bruk bla i tilfluktsrom ved skoler og barnehager.
I tillegg til å dekke ulike lokale behov, samarbeider alle Rotaryklubber i Norge nå med å finansiere bygging og utrusting av mobile helseklinikker. Disse livreddende klinikkene skal fungere som et slags supplement til utbombede sykehus og andre helseinstitusjoner. Ved at disse mobile helseklinikkene bygges og utrustes i Ukraina, kan innholdet tilpasses lokale behov. I samarbeid med de nasjonale helsemyndighetene utplasseres og flyttes disse mobile helseklinikkene til de stedene der behovet er mest akutt. 
Hver klinikk koster ca. 500 000,- NOK. Norske Rotaryklubber er nå godt i gang med finansieringen av den 13. førstehjelpsklinikken. Behovet for slike helseklinikker er imidlertid langt større. Dersom du eller din bedrift ønsker å bidra med midler til dette, kan du ta kontakt med oss. Du finner oss på nettet under Rotary distrikt 2305."

Hele leserbrevet fra Alvarheim og Elverum Roteryklubber kan du lese her.


 
Distriktsguvernørens månedsbrv for mai

9. mai 2024

Distriktsguvernørens månedsbrv for mai

Distriktsguvernør Anders Andersson har nå sendt ut sitt månedsbrev for mai til alle klubber og medlemmer i distriktet. Her kan du lese mye godt Rotarystoff . Både om det som nylig har hendt, - og det som vil skje i nærmeste framtid!

Minneord om Anders L. Greve-Løberg

17. april 2024

Minneord om Anders L. Greve-Løberg

Nylig mottok vi det triste budskapet at PDG Anders Laastad Greve-Løberg døde den 10. april. Han ble 91 år gammel. Han var distriktes guvernør i Rotaryåret 2001-2002. Les minneord om ham her.

Distriktsguvernørens månedsbrev for april

13. april 2024

Distriktsguvernørens månedsbrev for april

Guvernøren skriver om alle Rotaryklubbene som fortsatt er sterkt engasjert i innsamlingsaksjoner og støtte til krigsrammede Ukraina. Rotarklubber har gjort en kjempeinnsats med Norgesturneen til den Ukrainske Bandora-gruppen i første halvdel av april.

Flotte bandura-konserter

12. april 2024

Flotte bandura-konserter

DZWINHA, den ukrainske Bandura musikkgruppen, er nå kommet halvveis i sin norgesturne med 14 konserter i de største byene i Sør-Norge. Konsertene i Lillehammer, Molde og Ålesund/Spjelkavik har samlet fulle hus og har vært svært vellykkede.

Ta med dine venner på konsert!

3. april 2024

Ta med dine venner på konsert!

Sammen med LVIV Bandura Music Group arrangerer Rotaryklubber i Norge en Norgesturne der vi får en unik mulighet til å høre konsert med deres nasjonalinstrumentet som betyr så mye for Ukrainas befolkning. Overskuddet går til nødhjelpsklinikker i Ukraina.

Styreseminar i Distrikt 2305 - invitasjon

25. mars 2024

Styreseminar i Distrikt 2305 - invitasjon

Påtroppende distriktsguvernør Lidun Hareide inviterer nå til styreseminar i Ålesund for D2305 Vest, og på Honne, Biri, for Øst. Målgruppe er Rotaryklubbenes styre/ tillitsvalgte for Rotaryåret 2024 - 25. Et svært nyttig seminar for alle med nye roller!

Distriktsguvernørens månedsbrev for mars

21. mars 2024

Distriktsguvernørens månedsbrev for mars

Nytt månedsbrev fra guvernør Anders Andersson! Han gir til beste mye nyttig informasjon i dette brevet, der han både poengterer hva som er vert å lese og hva som er vert å besøke. Påska nærmer seg, og han ønsker alle medlemmer med familier ei fin påske!

Månedens tema er vann og sanitærforhold

14. mars 2024

Månedens tema er vann og sanitærforhold

Rotarys tema for mars er VANN og gode SANITÆRFORHOLD. Rotary har flere små og store prosjekter i ulike verdensdeler der målet er å skaffe rent drikkevann. Rent vann er viktig for å sikre god helse og tilfredsstillende hygienske forhold i alle samfunn.

8. mars feirer vi den internasjonale kvinnedagen

7. mars 2024

8. mars feirer vi den internasjonale kvinnedagen

Gratulerer med dagen! 8. mars er verdens kvinnedag og den markeres over hele verden. Her i Norge har vi kommet langt i anstrengelsene for likestilling, men slik er det desverre ikke i alle land.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer