DISTRIKT 2305 / STYRENDE DOKUMENTER / D2305 HÅNDBOK FOR KLUBBENE


Håndbok for klubbene

Distriktets håndbok inneholder viktige opplysninger, spesielt om det gjeldende Rotaryåret. Den er ment å være et oppslagsverk både for klubber, presidenter, sekretærer og kasserere, og for Distriktsorganisasjonens medlemmer.

Alle Rotarymedlemmer i D2305 vil finne nyttig og oppdatert informasjon i Håndboken.

HÅNDBOKEN 2024-25

HÅNDBOK 2023-24

Håndbok 2023 - 24, vedlegg Mål Club Central

Håndbok 2023 - 24, vedlegg rekrutteringsskjemaSosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer