TRF OG FOND / THE ROTARY FOUNDATION

 

Generell beskrivelse av TRF:       Hvorfor ble TRF (The Rotary Foundation = Rotaryfondet) etablert? 

Rotaryfondet ble opprettet i 1917 etter at Arch Clumph på Convention foreslo å lage et fond som kunne bidra til at klubbene kunne gjennomføre litt større prosjekter. Målsettingen var å kunne bidra til en bedre verden. Den første donasjonen til Arch Clumph var på 26.50 USD of den ble starten på The Rotary Foundation. The Rotary Foundation er en egen organisasjon med et eget styre.  Du vil finne mer om denne på Rotary International under TRF sine nettsider der både budsjett og regnskap er tilgjengelig.

I dag er målsettingen til Rotary Foundation at vi alle kan bidra med 100 USD årlig.

Med bakgrunn i disse midlene er det at distriktet hvert år får tilført midler til å gjennomføre District Grant og Global Grants.

For året 2021 – 2022 bidra TRF med 3,5 milliarder kroner til ulike prosjekt i Rotary regi.

Årlige innbetalinger (Annual Fund - AF) fra medlemmer og venner av Rotary i vårt distrikt bidrar til at vi etter tre år får tilbake 50 % av midlene for å kunne gjennomføre prosjekt i eget distrikt. De øvrige 50 % går inn i verdensfondet (WF). Noen av disse midlene får vi som tilskudd dersom vi gjennomfører Global Grants. Resten går til andre prosjekt i regi av TRF. 

Oversikt over hvor midlene går finner dere her. For å følge lenken må man være innlogget på Rotary International.

Søknadsfrister på midler til The Rotary Foundation:

Distriktsmidler, District Grant, har søknadsfrist 15 november hvert år

Global Grants kan søkes gjennom hele året. Søknaden starter ved at man går inn på Grant Center – Apply for Grant og åpner en link til nytt GG prosjekt

Link til Grant Center

       TRF - Komiteen i distrikt 2305 kan bistå i søknadsprosessen og gi gode råd.  

       TRF-komiteens medlemmer finner du her.    

       TRF - Håndboka og annen generell informasjon finner du her.

          


Rotary er best i klassen på å omsette innsamlede midler - se mer
Flere av klubbene i vårt distrikt er blant de flinkeste til å gjennomføre prosjekt
Bærekraft i våre prosjekter har vært en fanesak lenge før alle andre snakket om det! 
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer