DISTRIKT 2305 / STYRENDE DOKUMENTER / STYRINGSDOKUMENT D2305


styringsdokument for D2305

Hensikten med styringsdokumentet er å gi et norsk sammendrag av styringsdokumentene som Rotary International utgir, tilpasset distriktets behov og praksis. 

Styringsdokumentet er styrets egne retningslinjer for driften av Rotary distrikt 2305, og dekker sentrale områder for styring, ledelse og kontroll av distriktets aktiviteter. Det skal også sikre erfaringsoverføring og kontinuitet i distriktsledelsen.

Utgangspunktet er grunnlagsdokumentene som fremkommer i pkt. 2, og en del forhold som er kommet til ved sedvane og ”best praksis” i distriktet.

Styringsdokumentet evalueres årlig. Distriktsguvernøren (DG) er ansvarlig for at prosessen gjennomføres i løpet av vårsesjonen. Eventuelle endringer gjøres med vedtak i distriktets styre.

Dokumentet ble opprinnelig vedtatt 20. september 2019 og senest revidert 26. februar 2021.

 Gjeldende styringsdokument finner du ved å følge denne lenken.
Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2022-2023

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer