DISTRIKT 2305 / STYRENDE DOKUMENTER / STYRINGSDOKUMENT D2305


styringsdokument for D2305

Hensikten med styringsdokumentet er å gi et norsk sammendrag av styringsdokumentene som Rotary International utgir, tilpasset distriktets behov og praksis. 

Styringsdokumentet er styrets egne retningslinjer for driften av Rotary distrikt 2305, og dekker sentrale områder for styring, ledelse og kontroll av distriktets aktiviteter. Det skal også sikre erfaringsoverføring og kontinuitet i distriktsledelsen.

Utgangspunktet er grunnlagsdokumentene som fremkommer i pkt. 2, og en del forhold som er kommet til ved sedvane og ”best praksis” i distriktet.

Styringsdokumentet evalueres årlig. Distriktsguvernøren (DG) er ansvarlig for at prosessen gjennomføres i løpet av vårsesjonen. Eventuelle endringer gjøres med vedtak i distriktets styre.

Dokumentet ble opprinnelig vedtatt 20. september 2019 og er senere revidert flere ganger. 

 Gjeldende styringsdokument for 2023 - 2024  finner du ved å følge denne lenken. (revidert 2. juni 2023).


Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer