SEMINARER OG KURS / STYRESEMINAR 2021Styreseminar

Styreseminar gjennomføres årlig og er et tilbud til klubbledelsen og komiteledere. Her gis den nødvendige opplæringen for at den enkelte skal kunne fylle sin rolle for kommende rotaryår på en best mulig måte.

Grunnet Covid-19 ble styreseminaret den 10. april 2021 gjennomført som et digitalt seminar.  Nærmere 200 rotarianere var da samlet på en digital plattform for felles informasjon før de ble fordelt i digitale klasserom for ytterligere kursing.

Målet med samlingen var å gjøre klubbene kjent med de ressursene distriktet kan tilby for å støtte klubbene. Dette for at klubbens styre og komiteledere skal bli best mulig rustet til å kunne planlegge det kommende året og legge forholdene til rette for et nytt, godt og aktivt rotaryår.

Innkommende distriktsguvernør, Hans Olav Osbak, ledet første del av samlingen der vi fikk vite mer om RI-presidentens mål og tema for det kommende året; «Serve to change lives». Klubbstyrets rolle og oppgaver, samt distriktets rolle og mål for det kommende året, stod også på dagsorden i denne sesjonen. I tillegg fikk vi en innføring i Google Meet, som er den plattformen Rotary bruker til sine digitale møter.

Etter en liten beinstrekk ble deltakerne delt inn i klasserom, for opplæring i de rollene og oppgavene den enkelte skal ivareta det kommende året. Det ble gitt opplæring innen samtlige roller; sekretær, kasserer, medlemskap, TRF, ungdomsarbeid og kommunikasjon/PR.

Nedenfor finner dere lenker presentasjoner fra samlingen:


 Håpet er at vi alle kan samles fysisk til kommende Styreseminar som skal gjennomføres både vest og øst i distriktet vårt våren 2022.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer