KLUBBINFO / KOMMUNIKASJON OG PR / STRATEGI FOR SOSIALE MEDIER


Strategi for sosiale medier

Rotary i Norge har nå utarbeidet en overordnet strategi for sosiale medier for Rotary i Norge gjeldende for perioden 2018-2021. Denne strategien legger rammene for PR- og kommunikasjonsaktivitetene for NORFO og alle distriktene og klubbene i Norge på sosiale meider de kommende årene. 

Ta gjerne kontakt med leder i distriktets Kommunikasjonskomite dersom det er spørsmål knyttet til denne strategien - eller om dere har behov for lokal bistand til gjennomføring av de skisserte aktivitetene.

Strategi for sosiale medier finner du ved å følge denne lenken.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer