UNGDOMSARBEID / RYLA


RYLA - Rotary Youth Leadership Award

RYLA er et offisielt Rotary-program, et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker. 

Målgruppen er unge mennesker som ønsker å vite mer om disse spennende temaene. Aldersgruppe hovedsakelig 18 – 30 år, men dette kan variere noe. Deltakerne kan allerede være ledere, ha ambisjoner om å bli leder eller bare være nysgjerrig på temaet. De kan være i jobb, studere eller være engasjert på annen måte. Spredning i alder og bakgrunn skaper dynamikk og spennende diskusjoner, og gir større utbytte til alle som deltar.

RYLA gjennomføres typisk som et 2-3 dagers seminar, hvor deltakerne bor sammen og er sammen om både faglige og sosiale aktiviteter i denne tiden. Den faglige siden omfatter som regel foredrag, diskusjoner og gruppearbeid, hvor en tar opp aktuelle og spennende problemstillinger en møter som leder og i samarbeid med andre mennesker. Som regel en god blanding av noen teoretiske emner og noen mer erfaringsbaserte innlegg.  Tilbakemeldingene vi har fra deltakerne er meget bra.

Det er Rotaryklubbene som rekrutterer og sender deltakere til RYLA. Deltakelse på RYLA er gratis for deltakerne. Det er klubbene som sender deltakere som er ansvarlig for deltakeravgiften, den kan dekkes av klubbkassa, eventuelle sponsorer og når en deltaker er i arbeid, ofte av arbeidsgiver.


For Rotary er RYLA en spennende mulighet til å få kontakt og bli kjent unge mennesker i en aldersgruppe vi normalt ikke har så mye kontakt med. De blir kjent med Rotary og de er mulige fremtidige medlemmer. Om vi henvender oss til næringslivet i vårt søk etter gode deltakere, gir dette også en mulighet til å møte dagens ledere og gjøre de litt kjent med Rotary. Kanskje de kan bli medlem.

RYLA egner seg også godt for samarbeid med Rotaract, og vår satsing på Rotary Young satellittklubber om vi har en slik klubb i området. De henvender seg til samme aldersgruppe, noe som gir mange muligheter for positive synergier.

Det arrangeres RYLA flere steder i Norge, de fleste distrikter har dette på programmet. I D-2305 har vi to årlige RYLA seminarer. Følg linkene nedenfor for mer informasjon om de enkelte arrangementene våren 2024.                                                                                                                                                                                                       


RYLA VEST, link til program og mer informasjon her

Arrangeres i tiden 11.-13. april 2024.  Fra torsdag kl. 16 til lørdag kl. 16. Arrangementssted er Thon hotel Ålesund. Ålesund Rotaryklubb er ansvarlig for arrangementet .

Kontaktperson: Rolf Klock, tlf. 905 37 898RYLA ØST, link til program
RYLA ØST, link til info og påmelding

Arrangeres 1. - 3. mars 2024. Fra fredag kl. 09 til søndag kl. 13. Arrangementssted er Honne Hotell & Konferansesenter.

Programmet vil bli lagt ut her når det er klart!

Hunn/Gjøvik RK er ansvarlig for arrangementet.

Kontaktperson: Torbjørn Skogsrød, tlf. 918 10 799
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer