UNGDOMSARBEID / RYLA


RYLA - Rotary Youth Leadership Award

RYLA er et offisielt Rotary-program, et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker. 

Målgruppen er unge mennesker som ønsker å vite mer om disse spennende temaene. Aldersgruppe hovedsakelig 18 – 30 år, men dette kan variere noe. Deltakerne kan allerede være ledere, ha ambisjoner om å bli leder eller bare være nysgjerrig på temaet. De kan være i jobb, studere eller være engasjert på annen måte. Spredning i alder og bakgrunn skaper dynamikk og spennende diskusjoner, og gir større utbytte til alle som deltar.

RYLA gjennomføres typisk som et 2-3 dagers seminar, hvor deltakerne bor sammen og er sammen om både faglige og sosiale aktiviteter i denne tiden. Den faglige siden omfatter som regel foredrag, diskusjoner og gruppearbeid, hvor en tar opp aktuelle og spennende problemstillinger en møter som leder og i samarbeid med andre mennesker. Som regel en god blanding av noen teoretiske emner og noen mer erfaringsbaserte innlegg.  Tilbakemeldingene vi har fra deltakerne er meget bra.

Det er Rotaryklubbene som rekrutterer og sender deltakere til RYLA. Deltakelse på RYLA er gratis for deltakerne. Det er klubbene som sender deltakere som er ansvarlig for deltakeravgiften, den kan dekkes av klubbkassa, eventuelle sponsorer og når en deltaker er i arbeid, ofte av arbeidsgiver.

For Rotary er RYLA en spennende mulighet til å få kontakt og bli kjent unge mennesker i en aldersgruppe vi normalt ikke har så mye kontakt med. De blir kjent med Rotary og de er mulige fremtidige medlemmer. Om vi henvender oss til næringslivet i vårt søk etter gode deltakere, gir dette også en mulighet til å møte dagens ledere og gjøre de litt kjent med Rotary. Kanskje de kan bli medlem.

RYLA egner seg også godt for samarbeid med Rotaract, og vår satsing på Rotary Young satellittklubber om vi har en slik klubb i området. De henvender seg til samme aldersgruppe, noe som gir mange muligheter for positive synergier.

Det arrangeres RYLA flere steder i Norge, de fleste distrikter har dette på programmet. Gå inn på distriktenes hjemmesider for informasjon om de enkelte arrangement. I D-2305 har vi to årlige RYLA arrangement, for mer informasjon se distriktets hjemmesider.

RYLA vest, link til mer informasjon her

Arrangeres i april.  Fra torsdag kl. 16 til lørdag kl. 16. Arrangementssted er Thon hotel Ålesund. Ålesund Rk er ansvarlig for arrangementet .

Kontaktperson: Rolf Klock, tlf. 905 37 898

RYLA øst, link til mer informasjon her

Arrangeres 1. - 3. april2022. Fra fredag kl. 09 til søndag kl. 13. Arrangementssted er Honne Hotell & Konferansesenter.

Klikk her for programmet.

Hunn/Gjøvik RK er ansvarlig for arrangementet.

Kontaktperson: Torbjørn Skogsrød, tlf. 918 10 799Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2022-2023

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer