HJELP TIL UKRAINA / PROFILERINGSMATERIELL TIL KLUBBENE


Profileringsmateriell:

Rotarydistriktene i Norge har utarbeidet endel profileringsmateriell som klubbene kan ha nytte av når man skal kontakte viksomheter og publikum for å samle inn midler til prosjektet.

Materiellet finnes ved å gå inn på hovedsiden til prosjektet "Hjelp til Ukraina":  https://www.hjelptilukraina.com/

Her finnes både plakater, maler for rollups, andelsbrev og julekort mm.

Det er også utarbeidet layout for PINS og armbånd som kan bestilles og selges til inntekt for prosjektet.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer