TRF OG FOND / PEACE FELLOWSHIP


Peace Fellowship:

Rotary administrerer to ulike fredsstudier. Til sammen gjennomfører ca 90 studenter disse årlig. Snittalderen på studentene er 36 år.

Master studiet går over 15-24 måneder ved en rekke universitet i verden. Kravet til studenten er gjennomført bachelor, minst tre år relevant arbeidserfaring fra fredsarbeid og lederegenskaper. Snittalder på studentene er 31 år. Universitetene er i Storbritannia/Bradford, Sverige/Uppsala, Japan, Australia og i USA (ca 10 studenter pr senter).

Certifikat programmet går over 12 måneder og krever 5 års relevant arbeidserfaring innen fredsarbeid. Studiestedene er Uganda/Makarere og i Tailand.

Søknadsfristen for begge studiene er 15 mai for året etter.

Her finner du en side over Rotary Peace Centers/ freds-universitetene og søknadsportal for studenter:                                                                        Peace Fellowships | Rotary International

Peace Fellowship Alumni Accosiation – Her er det link til møter om fred. Informasjon om fredsstudier og mye annet.

        Rotary Peace Fellowship Alumni Association – Build Peace | Make Peace | Promote Peace (rpfaa.org)

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer