TRF OG FOND / PAUL HARRIS FELLOW


Paul Harris Fellow

Først etter Paul Harris' død i 1947 kom oppsvinget i fondet. Da begynte bidrag og gaver å strømme inn til minne om Rotarys stifter. I løpet av et år kom ytelsene opp i over en million dollar, nesten dobbelt så mye som i de foregående 30 årene!

I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Medaljen, sertifikatet og jakkeknappen skulle være synlige tegn, eller «kvittering», på at den som bærer knappen/medaljen har innbetalt et bidrag på 1000 $ til fondet.

Hos oss er det mest vanlig at klubber betaler inn 1000 $ til TRF for så å utnevne klubbkamerater eller ikke-rotarianere til Paul Harris Fellows (PHF) som en hedersbevisning for samfunnsgagnlig innsats.

Alle bidrag klubben gir til det Årlige programfondet (Annual Programs Fund), PolioPlus og/eller PolioPlus Partners blir summert og registrert som poeng (Recognition points) som klubbene senere kan bruke til å «kjøpe» PHF utmerkelser for.

En PHF koster enten 1.000 $ kontant, eller den kan betales med 1.000 Recognition Points.

Foundation Recognition Points Fact Sheet

Oversikt over klubbens status for PHF

  1. Gå til "My Rotary" på www.rotary.org
  2. Velg "Foundation reports"
  3. Velg rapporten "Club Recognition Summary"

Søknadsskjema 
Veiledning til søknadsskjema 
Bestillingsskjema - medalje

Bestille ny nål

Send epost til Marta Wild (på engelsk) marta.wild@rotary.org
Oppgi følgende opplysninger:
1. Navn på person som har mistet sin PHF-pin.
2. Navn på klubben som har "betalt" PHF-utmerkelsen.
3. Omtrent dato når PHF-utmerkelsen ble gitt.
4. Hvilken type PHF-pin (vanlig, gammel modell, med én eller flere safirer etc)
5. Adresse dit PHT-nålen skal sendes.

Marta sender en ny PHF-pin med en regning, pris avhengig av modell (ca 10-20 USD).

Nye regler om avgifter ved bestilling av PHF:

Klubber / medlemmer som bestiller PHF må heretter betale avgift ved mottak er i landet,  jf. nye MVA-regler i EU.

 «Europe & Africa Office ønsker å informere deg om at, basert på nye MVA-regler introdusert av EU, fra og med 1. juli 2021 er alle varer importert fra ikke-EU-land underlagt betaling av moms og lokale avgifter, som varierer avhengig av destinasjonslandet. Dessverre kan disse kostnadene ikke betales av avsenderen. Dette påvirker våre forsendelser av PHF-anerkjennelser til alle EU-land. Derfor vil vi informere deg om at du kan bli kontaktet av lokale postoperatører og / eller budfirmaer og bedt om å betale disse kostnadene.»Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer