KLUBBINFO / TRF / PAUL HARRIS FELLOW


Paul Harris Fellow

Først etter Paul Harris' død i 1947 kom oppsvinget i fondet. Da begynte bidrag og gaver å strømme inn til minne om Rotarys stifter. I løpet av et år kom ytelsene opp i over en million dollar, nesten dobbelt så mye som i de foregående 30 årene!

I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Medaljen, sertifikatet og jakkeknappen skulle være synlige tegn, eller «kvittering», på at den som bærer knappen/medaljen har innbetalt et bidrag på 1000 $ til fondet.

Hos oss er det mest vanlig at klubber betaler inn 1000 $ til TRF for så å utnevne klubbkamerater eller ikke-rotarianere til Paul Harris Fellows (PHF) som en hedersbevisning for samfunnsgagnlig innsats.

Alle bidrag klubben gir til det Årlige programfondet (Annual Programs Fund), PolioPlus og/eller PolioPlus Partners blir summert og registrert som poeng (Recognition points) som klubbene senere kan bruke til å «kjøpe» PHF utmerkelser for.

En PHF koster enten 1.000 $ kontant, eller den kan betales med 1.000 Recognition Points.

Foundation Recognition Points Fact Sheet


Oversikt over klubbens status for PHF

  1. Gå til "My Rotary" på www.rotary.org
  2. Velg "Foundation reports"
  3. Velg rapporten "Club Recognition Summary"

Søknadsskjema 
Veiledning til søknadsskjema 
Bestillingsskjema - medalje


Bestille ny nål

Send epost til Marta Wild (på engelsk) marta.wild@rotary.org
Oppgi følgende opplysninger:
1. Navn på person som har mistet sin PHF-pin.
2. Navn på klubben som har "betalt" PHF-utmerkelsen.
3. Omtrent dato når PHF-utmerkelsen ble gitt.
4. Hvilken type PHF-pin (vanlig, gammel modell, med én eller flere safirer etc)
5. Adresse dit PHT-nålen skal sendes.

Marta sender en ny PHF-pin med en regning, pris avhengig av modell (ca 10-20 USD).

Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2022-2023

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer