MEDLEMSUTVIKL / NYE KLUBBER


Nye klubber

Distriktets første klubb ble stiftet i 1929 og er Aalesund RK. Det gikk hele 19 år før neste klubb kom, som var Molde RK i 1948. Deretter kom en rekke klubber på rekke og rad fram til 1990. Med unntak av en E-klubb som hadde et kortvarig liv etter 2000 så har det ikke blitt stiftet nye klubber på 30 år i distriktet. Samtidig har distriktet mistet 12 klubber.

Rekruttering av nye klubber har vært en oppgave eksisterende klubber tidligere har påtatt seg, ved å være inspirator, fadder og hjelp til stiftelsen. Dette er en rolle som har forvitret, og det er ønskelig at klubber som ser slike muligheter til å stifte nye klubber igjen setter dette på agendaen. Nye klubber kan etableres på plasser der rekrutteringsgrunnlaget er tilfredsstillende, eller man kan stifte nye klubber i egen kommune der man for eksempel kan får inn yngre personer som kan møte sine likesinnede av både yrke og alder. Distriktet ønsker også å bidra til å stifte nye klubber. En mulighet er å se om man kan reetablere klubber som har måtte kapitulere. Distriktet stiller svært gjerne opp for klubbene for å informere og diskutere denne viktige utfordring for distriktet.

Med dette er klubbene spesielt utfordret til å vurdere og gjerne sondere potensialet for etablering av ny klubb i sitt nærområde. Ta gjerne kontakt med distriktets komité for nærmere dialog og samarbeid. Oversikt over komitemedlemmer finner du i Håndbok for klubbene.

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer