HJELP TIL UKRAINA / MOBIL NØDHJELPSKLINIKKER


Mobile nødhjelpsklinikker 2023 -2024:

 • Alle Rotary-distriktene i Norge har gått sammen om å samle inn midler til mobile nødhjelpsklinikker til den krigsrammede ukrainske befolkningen. Russland bomber sykehusene sønder og sammen i områdene nær fronten. Da blir de mobile nødhjelpsklinikkene viktige for å skaffe medisinsk behandling til sivilbefolkning og soldater.
 • Klubbene i Rotary Distrikt 2305 samlet inn over 300.000,- kroner før Rotaryårets slutt den 30. juni 2023.
  Rotary Distrikt 2305 søkte om støtte til finansiering av en MEC under Rotarys fond "Disaster Grant DR 985" og fikk dette innvilget.

 • Den 17. november 2023 bestilte Rotary Distrikt 2305 den første MEC'en ved at 42.500 USD ble overført til Rotary Distrikt 2232 i Ukraina.
 • Senere er det samlet inn så store midler at Rotary-distriktene samlet har egenandel nok til å finansiere ytterligere 8 MEC'er når omsøkte fondsmidler fra Rotaryfondet blir innvilget.
 • Innsamlingen fortsetter! Det oppfordres til å donere og til å samle inn fra virksomheter i klubbenes nærmiljø!
 • Ved å støtte prosjektet hjelper du Rotary i Norge å finansiere flere akuttmedisinske mobile klinikker. Pengene går uavkortet til å dekke fullt utstyrte klinikker. Ingen midler går til transport og administrasjon.
 • Mobile klinikker skal sendes dit de trengs aller mest. Det vil si til Kherzon, Kharkiv, Zaporrycha, Donetsk, Luhansk m.fl.
  Rotary-distriktene i Norge skal skaffe så mange enheter som mulig.
 • Her er felles innsamlingskonto for Rotary-distriktene i Norge.

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer