DISTRIKT 2305 / STYRENDE DOKUMENTER / LOVRÅDET


Informasjon til klubbene fra Council on Legislation 10. - 14. april 2022, 

rapportert av D2305-representant Oddbjørn Øien, finner du her:  

2022. Info til klubbenefra CoL 2022.

2022. MOP. manual-of-procedure-en, desember 2022

Lovrådet (RI Council on Legislation – CoL)

Lovrådet er Rotarys øverste besluttende organ, og består av en representant fra hvert av distriktene i verden, ca. 530 til sammen. Lovrådet møtes hvert 3. år i Chicago. 

Siste møte i Lovrådet var i april 2022. Frist for innsendelse av forslag til Lovrådet 2025 er 31.12.23.

Rådet for resolusjoner (RI Council on Resolutions - CoR)

I 2016 vedtok Lovrådet å opprette et nytt, underliggende organ; The Council on Resolutions. Dette rådet møtes online hvert Rotaryår for å stemme over resolusjoner foreslått av klubber og/eller distrikter. Resolusjoner er i denne sammenheng meningsytringer og anbefalinger til RIs styre «The Board». Tidligere ble også resolusjonene behandlet i Lovrådet. CoR gir klubber og distrikter anledning til å fremme forslag til endringer hvert år, mot tidligere hvert tredje år.

Forslag til resolusjoner må sendes distriktets CoL-representant innen 1. juni det enkelte år.

Resolusjonsforslagene behandles av CoL-representantene i en web-basert løsning i oktober/november.

Hvem kan fremme forslag til lovendringer og resolusjoner?

Klubber, distrikter, The RI Board og generalforsamlingen i RIBI (Rotary i Storbritannia og Irland) kan foreslå hhv. lover og resolusjoner til de respektive rådene.

Rotarys lover og vedtekter legger rammene for hvordan Rotary som organisasjon og de enkelte klubber skal fungere. Er din klubb tilfreds med disse, - eller bør noe endres? I fall det siste, bør klubben vurdere om den skal sende inn forslag for å prøve å få til ønskede endringer.

Krav til godkjenning av forslag

For at forslag til endringer skal bli godkjent for behandling, må de utformes på en korrekt måte. Dette gjelder for begge rådene. For å finne ut hvordan det skal gjøres, søk på My rotary: How to propose Enactments (Lovrådet), How to propose Resolutions (Rådet for resolusjoner), eller ta kontakt med distriktets Lovrådsrepresentant.

D 2305s representant til rådene

Valgt representant fra D2305 til begge rådene er i perioden 2020-2023:
PDG Oddbjørn Øien, Sula RK; med PDG Margit Bjugstad, Lillehammer RK, som vararepresentant.

Rammeverket for Rotarys virksomhet består av fire deler:

  • Rotary International Constitution: RIs lover som krever 2/3 flertall for å kunne endres.
  • Rotary International Bylaws: RIs vedtekter som legger de praktiske rammer for alle Rotary- aktiviteter.
  • Rotary Club Constitution: Klubb-lover; et regelverk som er obligatorisk og likt for alle klubber.
  • Rotary Club Bylaws: Klubb-vedtekter; hvor klubbene kan lage tilpasninger til sin virksomhet så lenge de ikke bryter med RIs lover og vedtekter.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer