DISTRIKT 2305 / DISTRIKTSLEDELSEN / KONTAKTPERSONER I RI


Trenger klubben din bistand fra RI i forbindelse med  TRF, økonomi, PR og sosiale media, ulike bestillinger eller annet, kan dere ta direkte kontakt med Europa-/Afrika-kontoret.

Oversikt over de kontaktpersonene vi i Distrikt 2305 skal forholde oss til, finner du her.

Organisasjonskart over kontoret, med virkning fra 1. juli 2023, finner du her.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer