KLUBBINFO / KLUBBLEDELSEN / KONTAKTPERSONER I RI


Trenger klubben din bistand fra RI i forbindelse med  TRF, økonomi, PR og sosiale media, ulike bestillinger eller annet, kan dere ta direkte kontakt med Europa-/Afrika-kontoret.

Oversikt over de kontaktpersonene vi i Distrikt 2305 skal forholde oss til, finner du her.

Organisasjonskart over kontoret, med virkning fra 1. juli 2019, finner du her.Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2022-2023

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer