TRF OG FOND / INNBETALINGER TIL TRF


Medlemmenes innbetalinger til The Rotary Foundation:

1.       Logg inn på distriktets hjemmeside og benytt lenken øverst til venstre.

Donasjoner til TRF/Annual Fund.
Ved å legge inn trekk her vil Rotary sørge for at du blir registrert for skattefritak for midlene som går til humanitære organisasjoner.

2.       Logg inn på Rotary International sine sider under «Take action» - “Give” – «Give now”.
Her kan du legge inn innbetalinger til alle Rotaryfondets ulike formål.

 

3.       Bankoverføring til Citibank:

1. Mottaker:              The Rotary Foundation
2. Kontonummer:   
8301 91 08018
3. IBAN:                    
NO94830 1910 8018
4. BIC/SWIFT:         
CITINOKX
5. 
Bankens navn/adresse: Oslo Citibank International Plc, Tordenskioldsgate 8-10, N-0116 Oslo, Norge

6. Betalingsdetaljer: Giver/klubbnummer og fondsbeskrivelse.Bidrag til TRF med skattefradrag
Skattedirektoratet har anerkjent Norsk Rotary Forum, org.nr. 885 315 402, som godkjent frivillig organisasjon som det kan gis pengegaver til med rett til skattefradrag. Bidrag til The Rotary Foundation gir derfor skattefradrag i likhet med bidrag til andre humanitære forhold. Årlig minstebeløp er kr 500,- og skattefradraget på 23% gis for samlede årlige bidrag på inntil kr 25.000-,
Klubbene kan søke om midler fra fondet, og kan benytte TRF-midler til både lokale og internasjonale prosjekter. Med disse midlene har vi mulighet for å bidra på humanitære prosjekter, stipendier/utdanning mv. Samtidig som dette gir Rotary en svært god eksponering.
Ved å delta med bidrag gjennom f. eks. avtalegiro er du også med og bidrar til din klubbs samlede innbetaling til The Rotary Foundation.

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer