HVORFOR ROTARY / HVA GJØR ROTARY?


Lokalt karakteriseres Rotary best ved ukentlige møter som kan være bl.a. foredrag, bedriftsbesøk eller prosjektarbeid. Medlemmene i en Rotaryklubb skal være representativ for lokalsamfunnet.

Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelse over landegrensene. Dette gjennomføres ved internasjonal ungdomsutveksling, samarbeid om humanitære prosjekter, omfattende stipendier og ulik yrkesutveksling. Rotarianere kan møte i klubber over hele verden.

Rotarianere er «People of Action» som gjennom store og små prosjekter arbeider for sterke og gode lokalsamfunn. Rotary bidrar gjennom fredsstudier og utvekslinger til internasjonal forståelse og fred.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer