HVORFOR ROTARY / HVA ER ROTARY


Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med ca. 1,2 millioner medlemmer i ca. 34.000 klubber i mer enn 200 land og geografiske områder. De som innbys til medlemskap, er ressurssterke menn og kvinner som har bred yrkesmessig bakgrunn, og som er gode representanter for sitt yrke.

Rotarys motto er «Service Above Self» - eller fritt oversatt til norsk: Omtanke uten baktanke!

Rotary-emblemet – et tannhjul med 24 tenner og 6 eker – symboliserer heltidsengasjementet i og for Rotary, og viser at Rotarys motto  gjelder 24 timer i døgnet. 

Rotarys formål er å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom idealet om å gagne andre.


Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer