KLUBBINFO / KOMMUNIKASJON OG PR / HÅNDBOK FOR MEDIEHÅNDTERING


Håndbok for mediehåndtering

Det er utarbeidet en Håndbok for mediehåndtering med nyttige tips for klubbene i distriktet. Vi oppfordrer alle til å lese denne og ha den som et hjelpemiddel når dere søker kontakt med media.

Ta gjerne kontakt med leder i distriktets Kommunikasjonskomite dersom det er spørsmål knyttet til denne håndboken

Håndbok for mediahåndtering finner du ved å følge denne lenken.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer