HVORFOR ROTARY / GODE GRUNNER FOR MEDLEMSSKAP


Hvorfor bli medlem i Rotary? 

Ønsker du å bli bedre kjent i lokalsamfunnet ditt? Bli medlem av Rotary og få et unikt innblikk i næringslivet, historien og samfunnet generelt gjennom interessante foredrag og bedriftsbesøk. 

 

I tillegg får du et åpent og mangfoldig yrkesnettverk som bruker sine ressurser og sin kompetanse til samfunnsprosjekter,  – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Rotary er handlingsorientert og har økonomiske ressurser til å gjøre en forandring gjennom bærekraftige prosjekter innen våre sju fokusområder.  

 

I Rotary er du medlem av et verdensomspennende nettverk som har fokus på fred, miljø, bærekraft og forebyggende helsearbeid. Noe av dette skjer gjennom satsingen på ungdomsutveksling og ledertrening for unge. 

 

Hos oss er åpenhet og integritet, mangfold, fellesskap, ledelse og service de verdiene som styrer.

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer