TRF OG FOND / DISTRIKTSMIDLER - DG


Distriktsmidler, District Grant:

Distrikt Grant er mindre prosjekt – prosjekt med en total ramme på under NOK 315.000,- NOK (30.000,- USD). Prosjektene kan være i Norge eller internasjonale.

Inntil 50 % av de midlene vi får tilbake fra The Rotary Foundation hvert år kan brukes til å støtte klubbenes District Grants prosjekt. Søknadsfristen er 15 november det enkelte året.

Søknaden sendes til Secretary.d2305@rotary.no.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer