ARKIV NYHETER 2014-2015

Guvernørens månedsbrev for mai 2015

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

Årshjul 2015-2016

Se årshjulet her..

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for april 2015Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for april 2015

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

"Klubb Kompetanse Seminar" på Hamar og i Ålesund

For rotaryåret 2015-16 arrangeres det "Klubb Kompetanse Seminar" (KK seminar) på Hamar lørdag 7. mars og i Ålesund lørdag 21 mars. For mer informasjon se under fanen Rottaryåret 2015-16 i hovedmenyen til venstre.

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for februar 2015

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

Programmet for RYLA 2015 på Gjøvik er klart

Se programmet her...

_______________________________________________________________________________

Oppdatert møteplan/årshjul

Se møteplanen/årshjulet her...

_______________________________________________________________________________

PETS-samling rotaryåret 2015-16

PETS-samlingen for rotaryåret 2015-16 er på Dombås Hotell 21. - 22. februar 2015.

Her er programmet...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for januar 2015

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nominering til vervet som Distriktsguvernør for D-2305. Rotaryåret 2017-18

Hvem bør bli Distriktsguvernør i RD - 2305 for Rotaryåret 2017-18?
Orientering om nominering av kandidat til verv som Distriktsguvernør

Skjema for forslag til kandidater...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for desember

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

Møteplan 2014-2015 Rotarydistrikt 2305

Les hele møteplanen her...

_______________________________________________________________________________

RYLA 2015 på Gjøvik 20. -22. mars

Spre budskapet i ditt nettverk.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for november

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

2014-15 Rotary International President Gary C.K. Huang gjester Norge og delegater fra Rotary 6 distrikter i Norge._______________________________________________________________________________


Hva gjør du 24. oktober?

FN har erklært 24. oktober som Verdens Poliodag. Guvernøren oppfordrer alle klubbene til å lage arrangementer og samle inn penger til dette viktige arbeidet. Send en kort raport til guvernøren på hvordan dagen ble markert.

Les mer:
WORLDPOLIODAY...
Her er en lenke til en svensk side som anbefale å lese...

_______________________________________________________________________________

Nominering av distriktsguvernør for perioden 2017 - 2018

Tiden er inne for nominering av distriktssguvernør for perioden 2017-18.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for oktober

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

Vellykket Distriktskonferanse i Molde


Fræna Rotaryklubb kan være godt fornøyd med avviklingen av årets distriktskonferanse. Her ser vi arrangementskomiteen.

Bilder fra Distriktskonferansen 2014

_______________________________________________________________________________

Paul Harris Fellow utmerkelse utdelt på distriktskonferansen


Anestesioverlege ved Molde Sykehus og deltager i internasjonalt hjelpearbeid (Leger uten grenser) Kjell Erik Strønskag ble etter sitt glimrende foredrag på distriktskonferansen tildelt Paul Harris Fellow av presidenten i Fræna Rotaryklubb Jan Morten Dale.

_______________________________________________________________________________

Distriktdkonferansen 2014 åpnet i Molde


Distriktsguvernør Knut Kvalvågnæs ønsker velkommen.

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 3

Les hele månedsbrevet her...

_______________________________________________________________________________

Flott profilering av Rotary i Romsdals Budstikke

Leder av internasjonal komité i Molde Rotaryklubb Lars Gunnar Ribemo har et innlegg om Rotary i Romsdals Budstikke 15.9.2014.

Les hele innlegget her...

_______________________________________________________________________________

Siste versjon av programmet på Distriktskonferansen

Programmet ligger her...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 2 2014-15

Les hele månedsbrevet her...

_______________________________________________________________________________

Handicamp Norway 2014 er offisielt i gang – velkommen til «Åpen dag» lørdag 26. juli!

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 1 2014-15

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Distriktskonferansen 2014

Kjære Rotaryvenner
Light up Rotary – Synliggjør Rotary. Som President i Vertsklubben for Distriktskonferansen 2014, ønsker jeg at flest mulig Rotary medlemmer tar turen til Molde og vårt arrangement. Vi har lagt til rette for en spennende konferanse og et særdeles godt ledsagerprogram,og vi håper at flest mulig vil delta for å Synligjør Rotary i vårt distrikt. Flere og flere av våre klubber har utfordringer med å rekruttere nye medlemmer. Det å samles, snakkes og utfordre hverandre på å tenkte nytt er viktig. Jeg ser på Distriktskonferansen som en viktig arena for dette. Jeg vil sitere Ralph Waldo Emerson; «Hvis du ikke forsøker noe utover hva du allerede mestrer, vil du aldri vokse.» Vi må forsøke noe utover det vi er flink til. Vi må synliggjøre Rotary og vi synliggjøres på en slik måte av våre klubber får økt sin aktivitet og medlemsmasse. 
Velkommen til Distriktskonferansen 2014.
Jan Morten Dale
President i Fræna Rotaryklubb

Program Distriktskonferansen 2014
Påmelding

Andre lenker
Molde
Rica Seilet hotell
Atlanterhavsveien

_______________________________________________________________________________

Trenger støtte - sponsorer

Ungdomsutvekslingen i Norge skal arrangere EEMA2014 i Oslo, på Holmenkollen Park Hotell,
22.-25. august 2014.
Det er en konferanse hvor ca. 250 Rotarianere fra 25 land kommer for å diskutere Utvekslingsprogrammene i Rotary og finne muligheter for forbedringer av dette.
Les mer for informasjon og kontakt.Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2021-2022

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer