HVORFOR ROTARY / 4-SPØRSMÅLSPRØVEN


Firespørsmålsprøven


Spørsmålene vi Rotaryanere stiller oss selv for å kunne handle etisk i ulike situasjoner - både i og utenfor Rotary er: 

  • Er det sant?
  • Er det rettferdig for alle det angår?
  • Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
  • Vil det være til beste for alle det angår?
Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2022-2023

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer