HVORFOR ROTARY / 4-SPØRSMÅLSPRØVEN


Firespørsmålsprøven


Spørsmålene vi Rotaryanere stiller oss selv for å kunne handle etisk i ulike situasjoner - både i og utenfor Rotary er: 

  • Er det sant?
  • Er det rettferdig for alle det angår?
  • Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
  • Vil det være til beste for alle det angår?

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer