STYRENDE DOKUMENTER / STYRINGSDOKUMENT D2305


styringsdokument for D2305

Styringsdokumentet skal være et redskap for styring og ledelse av Distriktet. Det skal også sikre erfaringsoverføring og kontinuitet over tid i Distriktsledelsen.

Styringsdokumentet inneholder retningslinjer for driften av Rotary Distrikt 2305, og dekker sentrale områder for styring, ledelse og kontroll av Distriktets aktiviteter som ikke framgår av Distriktets vedtekter.

Utgangspunktet er Rotary`s lover, Manual of Procedure, Vedtekter for D 2305 og en del forhold som er kommet til ved sedvane og ”best praksis” i Distriktet.

I den grad det er avvik mellom dette styringsdokumentet og Distriktets vedtekter, Rotary`s lover eller Manual of Procedure, er det de sistnevnte som gjelder. Retningslinjene skal da snarest revideres tilsvarende.

Styringsdokumentet og Distriktets vedtekter utgjør til sammen de styrende dokumenter for Distriktet.

Styringsdokumentet revideres som en hovedregel hvert 3. Rotaryår, eller etter behov. Eventuelle endringer gjøres med vedtak i Distriktets ledergruppe. 

Dokumentet ble første gang utarbeidet i 2012-13 av daværende guvernør Margit Bjugstad, sammen med en referansegruppe bestående av Oddbjørn Øien, (DG D 2280, 2008 - 09), Per Joar Mediås, (DG D 2300, 2009 -10) og Einar Driveklepp (DG 2305 2011-12). 

Dokumentet, som er revidert og ajourført pr. 30. juni 2018, finner du ved å følge denne lenken.


Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2018-19

Kommunikasjonsplan 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer