UNGDOM / RYLARYLA - Rotary Youth Leadership Award

RYLA arrangeres av Rotary, og er et tilbud til unge ledere og unge med lederambisjoner. Gjennom foredrag og gruppearbeid vil det tas opp aktuelle og spennende problemstillinger en møter som leder. Seminaret vil ha en praktisk innfallsvinkel, der foredragsholderne også bruker eksempler basert på sine egne erfaringer.

RYLA gjennomføres som et 2-3 dagers seminar. I tillegg til faglig utbytte, gir dette mulighet til å bli kjent med nye mennesker og bygge nettverk.

RYLA er et tilbud til deg mellom 20 og 30 år, som har interesse for å lære mer om ledelse. Du kan allerede være leder, ha ambisjoner om å bli leder, eller bare være nysgjerrig på temaet. Du kan være i jobb, studere eller være engasjert på annen måte. Spredning i alder og bakgrunn skaper dynamikk og spennende diskusjoner, og gir større utbytte til alle som deltar.

Deltakelse på RYLA er gratis for deltakerene, kostnadene dekkes av lokale Rotary-klubber og våre sponsorer. 

RYLA er et flott tiltak for markedsføring av Rotary. Klubbene anmodes sterkt å støtte opp om seminaret og finne fram til egnede kandidater.

Les mer om RYLA på egne hjemmesider her.... 

RYLA i Møre og Romsdal arrangeres hvert år sent på høsten/tidlig vinter, les mer her....


RYLA i Hedmark/Oppland gjennomføres som et 3 dagers seminar. Seminaret arrangeres av Hunn/Gjøvik Rotary og holdes i topp moderne lokaler på Gjøvik Videregående Skole. Deltakerne bor på Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun som ligger 5 minutters gangtid fra seminarlokalene. 

  

 Følg RYLA på 

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2018-19

Kommunikasjonsplan 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer