Nå er vi i gang - igjen!Det var stort engasjement og fin stemning da Distriktsledelsen, AGer og komiteledere satte hverandre stevne på Dombås 8.-9. februar. Forberedelser til kommende Rotaryår er i gang!

Helgen startet med Ledermøte lørdag morgen. Ved lunsjtider ankom også årets og neste års AGene og komiteledere til Dombås for å delta på Distriktsledelsesmøte. Der ble status for inneværende år diskutert, samt hva som bør prioriteres å jobbe med resten av dette Rotaryåret. For innkommende AGer og komiteledere var det nok også viktig å få møte Roald som er innkommende Distriktsguvernør, og få innblikk i det arbeidet de skal starte på til sommeren.

Både distriktsledelsen, AGene og komitelederne deltok også på District Team Training Seminar (DTTS) som ble avholdt søndag 9. februar. DG for 2020-2021, Roald, fortalte om sitt møte med den nye verdenspresidenten Holger Knaack, og formidlet de tankene og forventningene han har for det nye Rotaryåret. Dette, sammen med en gjennomgang av Rotary Internasjonals og distriktets strategi, ga deltakerne på arbeidsmøtet et godt grunnlag for å diskutere hvilke mål og planer som skal prioritere fremover.

Etter gode gruppearbeid, ble forslag og anbefalinger presentert i plenum. Ideer og tanker ble diskutert – og stemningen var veldig god. Likeså var det da deltakerne gikk i nye gruppearbeid for å diskutere hvordan distriktsledelsen, komiteledere og AGer best kan samarbeide for å bli et mest mulig samkjørt team for å bistå klubbene best mulig fremover.

Nå gleder vi oss alle til å få møte de nye klubbpresidentene på PETS den 15. mars og klubbenes komiteledere og styremedlemmer på Styreseminar i Ålesund og Gjøvik, henholdsvis den 28. mars og 18. april. 
Nå er vi i gang - igjen!

9. februar 2020

Nå er vi i gang - igjen!

Det var stort engasjement og fin stemning da Distriktsledelsen, AGer og komiteledere satte hverandre stevne på Dombås 8.-9. februar. Forberedelser til kommende Rotaryår er i gang!

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

7. februar 2020

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

Sommeren 2018, med hjemkomst året etter, reiste Henrik Mittet Fossnes til Australia som utvekslingsstudent. Den unike muligheten fikk han gjennom Rotarys ungdomsutveksling, skriver LØTENavisa i en flott reportasje i februarutgaven.

Guvernørens månedsbrev - februar

2. februar 2020

Guvernørens månedsbrev - februar

Guvernørens månedsbrev for februar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Sammen skal vi utrydde polio

22. januar 2020

Sammen skal vi utrydde polio

Bill & Melinda Gates Foundation blir med Rotary videre i satsingen for å utrydde polio. Dette ble kunngjort under Rotarys Assembly i San Diego den 22. januar.

Rotary Opens Opportunities

20. januar 2020

Rotary Opens Opportunities

Under Rotarys Assembly i San Diego den 20. januar, avslørte innkommende RI-president Holger Knaack temaet for Rotaryåret 2020-2021.

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

16. januar 2020

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

I forbindelse med at kommunene Fræna og Eide ble sammenslått til en kommune, Hustadvika, fra og med 1. januar 2020, har også Fræna Rotaryklubb skiftet navn. Det nye navnet er Hustadvika Rotaryklubb.

Flotte sommerleirer for ungdom!

7. januar 2020

Flotte sommerleirer for ungdom!

Nå har norsk ungdom som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren, muligheten til å melde sin interesse! Det vil komme tilbud om svært mange sommerleirer i mange forskjellige land i løpet av kort tid.

Guvernørens månedsbrev - januar

7. januar 2020

Guvernørens månedsbrev - januar

Guvernørens månedsbrev for januar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Diplom tildelt Distrikt 2305

15. desember 2019

Diplom tildelt Distrikt 2305

Under TRF-seminaret den 30. november ble distrikt 2305 tildelt diplom for oppnådd målsetting for innbetaling til End Polio Now for Rotaryåret 2018-19.

Guvernørens månedsbrev - desember

5. desember 2019

Guvernørens månedsbrev - desember

Guvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2019-2020

Håndboka 2018-2019

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer