Nå er vi i gang - igjen!Det var stort engasjement og fin stemning da Distriktsledelsen, AGer og komiteledere satte hverandre stevne på Dombås 8.-9. februar. Forberedelser til kommende Rotaryår er i gang!

Helgen startet med Ledermøte lørdag morgen. Ved lunsjtider ankom også årets og neste års AGene og komiteledere til Dombås for å delta på Distriktsledelsesmøte. Der ble status for inneværende år diskutert, samt hva som bør prioriteres å jobbe med resten av dette Rotaryåret. For innkommende AGer og komiteledere var det nok også viktig å få møte Roald som er innkommende Distriktsguvernør, og få innblikk i det arbeidet de skal starte på til sommeren.

Både distriktsledelsen, AGene og komitelederne deltok også på District Team Training Seminar (DTTS) som ble avholdt søndag 9. februar. DG for 2020-2021, Roald, fortalte om sitt møte med den nye verdenspresidenten Holger Knaack, og formidlet de tankene og forventningene han har for det nye Rotaryåret. Dette, sammen med en gjennomgang av Rotary Internasjonals og distriktets strategi, ga deltakerne på arbeidsmøtet et godt grunnlag for å diskutere hvilke mål og planer som skal prioritere fremover.

Etter gode gruppearbeid, ble forslag og anbefalinger presentert i plenum. Ideer og tanker ble diskutert – og stemningen var veldig god. Likeså var det da deltakerne gikk i nye gruppearbeid for å diskutere hvordan distriktsledelsen, komiteledere og AGer best kan samarbeide for å bli et mest mulig samkjørt team for å bistå klubbene best mulig fremover.

Nå gleder vi oss alle til å få møte de nye klubbpresidentene på PETS den 15. mars og klubbenes komiteledere og styremedlemmer på Styreseminar i Ålesund og Gjøvik, henholdsvis den 28. mars og 18. april. 
Flotte sommerleirer for ungdom!

7. januar 2020

Flotte sommerleirer for ungdom!

Nå har norsk ungdom som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren, muligheten til å melde sin interesse! Det vil komme tilbud om svært mange sommerleirer i mange forskjellige land i løpet av kort tid.

Guvernørens månedsbrev - januar

7. januar 2020

Guvernørens månedsbrev - januar

Guvernørens månedsbrev for januar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Diplom tildelt Distrikt 2305

15. desember 2019

Diplom tildelt Distrikt 2305

Under TRF-seminaret den 30. november ble distrikt 2305 tildelt diplom for oppnådd målsetting for innbetaling til End Polio Now for Rotaryåret 2018-19.

Guvernørens månedsbrev - desember

5. desember 2019

Guvernørens månedsbrev - desember

Guvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

15. november 2019

Ledige verv i Rotary distrikt 2305

I Rotary rullerer vi på oppgavene. I distriktsorganisasjonen har vi nå flere verv som skal fylles for de kommende tre årene i distriktsorganisasjonen. Er du interessert, bør du ta kontakt snarest!

Guvernørens månedsbrev - november

3. november 2019

Guvernørens månedsbrev - november

Guvernørens månedsbrev for november er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Stadig nærmere en poliofri verden!

24. oktober 2019

Stadig nærmere en poliofri verden!

Rotary og våre partnere i Global Polio Eradication Initiative (GPEI) feiret en stor milepæl på Verdens Poliodag den 24. oktober. Vi fikk da bekreftelsen på at villpoliovirus type 3 er utryddet. Vi nærmer oss en poliofri verden!

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

18. oktober 2019

Paul Harris tildelt Roald og Gunnar!

Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris, ble tildelt to av våre flotte representanter for distriktet under Norsk Rotary Forum (NORFO) sitt Høstmøte 2-4. oktober. All honnør til Roald Fiksdal fra Vestnes Rotaryklubb og Gunnar Kvalsund fra Giske Rotaryklubb

Guvernørens månedsbrev - oktober

17. oktober 2019

Guvernørens månedsbrev - oktober

Guvernørens månedsbrev for oktober er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

24. september 2019

Paul Harris tildelt Arvid Blindheim

Under Distriktskonferansen 2019, ble fjorårets distriktsguvernør, Arvid Blindheim, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris. Vi gratulerer!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer