Guvernørens månedsbrev - desemberGuvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det nedenfor.

COL – Council of Legislation – Lovrådet

Oddbjørn Øien, Sula RK (oddbjorn.oien@mimer.no) er valgt som distriktets representant fra 2020-2023, vara er Margit Bjugstad Lillehammer RK.

Besluttet/vedtak fra COL i 2019:
 • Rotaract klubber kan nå bli medlemmer av RI, men betaler ikke kontingent. 
 • På det årlige møtet der styret velges skal det også legges frem en midtveisrapport for nåværende og foregående års inntekter og utgifter.
 • Kontingent til RI:
            - 2019-2020 USD 34.00 pr halvår
            - 2020-2021 USD 34.50 pr halvår
            - 2021-2022 USD 35.00 pr halvår
            - 2022-2023 USD 35.50
 • Klubbene må rekruttere mer bevisst i forhold til mangfold (Diversity)
 • Klassifikasjonsbegrensningene er fjernet, klubbene bestemmer selv det passende antall i hver gruppe
 • Guvernøren kan be RI om å terminere klubber med mindre enn 6 medlemmer.
 • Hver klubb bør gjennomgå klubbens eksisterende vedtekter:
 • Er vedtektene i overensstemmelse med standard vedtektene (slik de er vedtatt nå)?
 • Vær obs på at noen endringer fra 2016 gir åpninger for fleksibilitet (eks antall møter i året), mens endringer gjort i 2019 er krav eller spesifiseringer

Forslag til Council on Resolutions 2020: Frist til distriktet er 1.4.2020 – endringer i vedtekter
Forslag til Concil of Legislations 2022: Frist til distriktet 1.4 2020 - lovendringer

Sommer Camps

Det ligger i dag allerede tilgjengelig 8 turer sommeren 2020 for ungdom fra 15 til 30 år på NORFO sine nettsider. Spennende turer til mange ulike land som allerede er klare. Se mer info, søknadsskjema og kontaktpersoner på nettsidene: http://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2020#.Xd5zROhKhPY
Det fylle på med nye reisemål etter hvert som de er klare.

Raufoss Rotary Klubb 50 år

Klubben ble stiftet den 3 des i 1969. Vi gratulerer klubben med vel gjennomført 50 års jubileum.

Kandidater til Distriktets organisasjon

Fra 1 juli 2020 skal følgende verv fylles. Det er ønskelig at aktuelle kandidater har anledning til å delta på District Team Training seminar (DTTS) som går på Dombås fra 8-9 februar 2020. DG tar imot tips!

 • Distrikts trener
 • Assisterende Guvernør for Hedmark Øst
 • Assisterende Guvernør Romsdal
 • Arrangementskoordinator
 • Komite for etablering av nye klubber
 • Ass Ungdomsutveksling fortrinnsvis fra vest

Neste måneds Rotary tema

Januar er Vocational Service Month - yrkesmåned. Rotary er et yrkesnettverk og vi søker å få medlemmer med bakgrunn i ulike yrker. For å få dette til er det viktig å vite hva våre medlemmer har for yrke og hvilke yrker vi har i lokalmiljøet som ikke er representert i klubben.

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership. Logg inn på denne siden og se alt som er samlet av informasjon, spørreundersøkelser og rapporter rundt temaet. Sidene er blitt veldig bra.

Tider & frister

15. november  «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid», behandles på distriktets styremøter.
24. januar        Frist for søknad 24 jan, behandles på styremøtet 7. februar
27. mars           Frist for søknad 27 mars, behandles på styremøtet 17. April
28. august       Frist for søknad 28 aug, behandles på styremøtet 11. Sept
14.-15. mars     PETS - arrangeres på Dombås for alle innkommende presidenter.
27.-29. mars    RYLA Øst på Honne/Biri rSøknadsfrist er 9. mars 2020.
                           Gå inn på: https://www.eventbrite.com/o/hunngjvik-rotaryklubb-17922713889         
28. mars          Styreseminar Vest arrangeres i Ålesund og er for innkommene styre i klubbene.
18. april           Styreseminar Øst arrangeres på Gjøvik og er for innkommende styre i klubbene.
12.-13. september       Distriktskonferanse I geiranger for alle medlemmer med partnere i distriktet.

Medlemstallet i distriktet har steget første halve året og vi er nå 1690 medlemmer i distriktet! Det er første gang på fem år og det viser at vi jobber godt med medlemsverving/pleie.

God Jul til dere alle og takk for en fin høst fra meg som omreisende guvernør.

Det har vært flotte møter med klubber som alle har aktiviteter og prosjekt for å gagne andre. I disse juletider er det også viktig å ta vare på seg selv og nyte tiden med mørke fine kvelder, julepyntede hus og tanker på hva som har skjedd siste året og hva som kommer.

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com


 
Oppfordring fra RI Presidentene

15. mars 2020

Oppfordring fra RI Presidentene

RI President Mark D. Maloney og RI President-elect Holger Knaack oppfordrer Rotaryklubbene til å avlyse arrangementer og fysiske møter i den nærmeste framtid for å redusere unødvendige interaksjoner som kan bidra til smittespredning.

PETS og styreseminarene avlyst

11. mars 2020

PETS og styreseminarene avlyst

På grunn av den økende spredningen av koronasmitte er PETS som skulle arrangeres på Dombås kommende helg, samt de to styreseminarene som var planlagt arrangert i Ålesund og på Gjøvik i mars og april, avlyst.

Guvernørens månedsbrev - mars

3. mars 2020

Guvernørens månedsbrev - mars

Guvernørens månedsbrev for mars er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Flott feiring av en sprek 50-åring

29. februar 2020

Flott feiring av en sprek 50-åring

Den 29. februar var klubbmedlemmer og gjester invitert til fest for å markere Giske Rotary sitt 50-års jubileum. En riktig trivelig kveld ble det med gode historier, festtaler og gaver til bursdagsbarnet.

Nå er vi i gang - igjen!

9. februar 2020

Nå er vi i gang - igjen!

Det var stort engasjement og fin stemning da Distriktsledelsen, AGer og komiteledere satte hverandre stevne på Dombås 8.-9. februar. Forberedelser til kommende Rotaryår er i gang!

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

7. februar 2020

En unik mulighet med Rotarys ungdomsuveksling

Sommeren 2018, med hjemkomst året etter, reiste Henrik Mittet Fossnes til Australia som utvekslingsstudent. Den unike muligheten fikk han gjennom Rotarys ungdomsutveksling, skriver LØTENavisa i en flott reportasje i februarutgaven.

Guvernørens månedsbrev - februar

2. februar 2020

Guvernørens månedsbrev - februar

Guvernørens månedsbrev for februar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Sammen skal vi utrydde polio

22. januar 2020

Sammen skal vi utrydde polio

Bill & Melinda Gates Foundation blir med Rotary videre i satsingen for å utrydde polio. Dette ble kunngjort under Rotarys Assembly i San Diego den 22. januar.

Rotary Opens Opportunities

20. januar 2020

Rotary Opens Opportunities

Under Rotarys Assembly i San Diego den 20. januar, avslørte innkommende RI-president Holger Knaack temaet for Rotaryåret 2020-2021.

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

16. januar 2020

Hustadvika Rotaryklubb en realitet

I forbindelse med at kommunene Fræna og Eide ble sammenslått til en kommune, Hustadvika, fra og med 1. januar 2020, har også Fræna Rotaryklubb skiftet navn. Det nye navnet er Hustadvika Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2019-2020

Håndboka 2018-2019

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer