Guvernørens månedsbrev - desemberGuvernørens månedsbrev for desember er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det nedenfor.

COL – Council of Legislation – Lovrådet

Oddbjørn Øien, Sula RK (oddbjorn.oien@mimer.no) er valgt som distriktets representant fra 2020-2023, vara er Margit Bjugstad Lillehammer RK.

Besluttet/vedtak fra COL i 2019:
 • Rotaract klubber kan nå bli medlemmer av RI, men betaler ikke kontingent. 
 • På det årlige møtet der styret velges skal det også legges frem en midtveisrapport for nåværende og foregående års inntekter og utgifter.
 • Kontingent til RI:
            - 2019-2020 USD 34.00 pr halvår
            - 2020-2021 USD 34.50 pr halvår
            - 2021-2022 USD 35.00 pr halvår
            - 2022-2023 USD 35.50
 • Klubbene må rekruttere mer bevisst i forhold til mangfold (Diversity)
 • Klassifikasjonsbegrensningene er fjernet, klubbene bestemmer selv det passende antall i hver gruppe
 • Guvernøren kan be RI om å terminere klubber med mindre enn 6 medlemmer.
 • Hver klubb bør gjennomgå klubbens eksisterende vedtekter:
 • Er vedtektene i overensstemmelse med standard vedtektene (slik de er vedtatt nå)?
 • Vær obs på at noen endringer fra 2016 gir åpninger for fleksibilitet (eks antall møter i året), mens endringer gjort i 2019 er krav eller spesifiseringer

Forslag til Council on Resolutions 2020: Frist til distriktet er 1.4.2020 – endringer i vedtekter
Forslag til Concil of Legislations 2022: Frist til distriktet 1.4 2020 - lovendringer

Sommer Camps

Det ligger i dag allerede tilgjengelig 8 turer sommeren 2020 for ungdom fra 15 til 30 år på NORFO sine nettsider. Spennende turer til mange ulike land som allerede er klare. Se mer info, søknadsskjema og kontaktpersoner på nettsidene: http://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2020#.Xd5zROhKhPY
Det fylle på med nye reisemål etter hvert som de er klare.

Raufoss Rotary Klubb 50 år

Klubben ble stiftet den 3 des i 1969. Vi gratulerer klubben med vel gjennomført 50 års jubileum.

Kandidater til Distriktets organisasjon

Fra 1 juli 2020 skal følgende verv fylles. Det er ønskelig at aktuelle kandidater har anledning til å delta på District Team Training seminar (DTTS) som går på Dombås fra 8-9 februar 2020. DG tar imot tips!

 • Distrikts trener
 • Assisterende Guvernør for Hedmark Øst
 • Assisterende Guvernør Romsdal
 • Arrangementskoordinator
 • Komite for etablering av nye klubber
 • Ass Ungdomsutveksling fortrinnsvis fra vest

Neste måneds Rotary tema

Januar er Vocational Service Month - yrkesmåned. Rotary er et yrkesnettverk og vi søker å få medlemmer med bakgrunn i ulike yrker. For å få dette til er det viktig å vite hva våre medlemmer har for yrke og hvilke yrker vi har i lokalmiljøet som ikke er representert i klubben.

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership. Logg inn på denne siden og se alt som er samlet av informasjon, spørreundersøkelser og rapporter rundt temaet. Sidene er blitt veldig bra.

Tider & frister

15. november  «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid», behandles på distriktets styremøter.
24. januar        Frist for søknad 24 jan, behandles på styremøtet 7. februar
27. mars           Frist for søknad 27 mars, behandles på styremøtet 17. April
28. august       Frist for søknad 28 aug, behandles på styremøtet 11. Sept
14.-15. mars     PETS - arrangeres på Dombås for alle innkommende presidenter.
27.-29. mars    RYLA Øst på Honne/Biri rSøknadsfrist er 9. mars 2020.
                           Gå inn på: https://www.eventbrite.com/o/hunngjvik-rotaryklubb-17922713889         
28. mars          Styreseminar Vest arrangeres i Ålesund og er for innkommene styre i klubbene.
18. april           Styreseminar Øst arrangeres på Gjøvik og er for innkommende styre i klubbene.
12.-13. september       Distriktskonferanse I geiranger for alle medlemmer med partnere i distriktet.

Medlemstallet i distriktet har steget første halve året og vi er nå 1690 medlemmer i distriktet! Det er første gang på fem år og det viser at vi jobber godt med medlemsverving/pleie.

God Jul til dere alle og takk for en fin høst fra meg som omreisende guvernør.

Det har vært flotte møter med klubber som alle har aktiviteter og prosjekt for å gagne andre. I disse juletider er det også viktig å ta vare på seg selv og nyte tiden med mørke fine kvelder, julepyntede hus og tanker på hva som har skjedd siste året og hva som kommer.

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com


 
Utmerkelser til tre klubber

24. september 2019

Utmerkelser til tre klubber

Under årets Distriktskonferanse, ble det gitt honnør til Moelven, Sula og Giske Rotaryklubb for godt arbeid i Rotaryåret 2018-19.

Friskt innslag

24. september 2019

Friskt innslag

Hele 34 studenter fra flere verdensdeler var et friskt innslag under årets distriktskonferanse på Øyer.

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

23. september 2019

Flotte innslag under Distriktskonferansen 2019

Helgen 21.-22. september var 155 Rotaryvenner samlet til årets Distriktskonferanse på Øyer. 46 av distriktets klubber var representerte på denne storslåtte samlingen i regi av Distriktsguvernør Vigdis Osbak og Alvarheim Rotaryklubb.

Guvernørens månedsbrev - september

5. september 2019

Guvernørens månedsbrev - september

Guvernørens månedsbrev for september er nå sendt ut til alle klubbene. Du kan også lese det her.

Nigeria - fri for vilt poliovirus?

21. august 2019

Nigeria - fri for vilt poliovirus?

I dag, 21. august, er det på dagen tre år siden Nigeria rapporterte de siste tilfellene av polio som følge av vilt poliovirus.

Velkommen til Distriktskonferansen 2019!

11. august 2019

Velkommen til Distriktskonferansen 2019!

Den 21.-22. september arrangeres årets Distriktskonferanse på Scandic Hafjell Øyer. Vi håper å se deg der, så husk påmeldingsfristen som er 16. august.

Guvernørens månedsbrev - august

1. august 2019

Guvernørens månedsbrev - august

Guvernørens månedsbrev for august er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2019

Guvernørens månedsbrev - juli

Distriktsguvernør Vigdis Osbak sitt første månedsbrev, for juli, er nå distribuert til klubbene. Du kan også lese det her.

Motorsykkeltreff i regi av Rotary!

2. juli 2019

Motorsykkeltreff i regi av Rotary!

Er du medlem i en rotaryklubb og motorsykkelentusiast? I så fall er du herved invitert til å bli med på International Fellowship of Motorcycling Rotarians Norden sitt Høsttreff.

Årets tema: Rotary connects the world

1. juli 2019

Årets tema: Rotary connects the world

Rotary ble startet av Paul Harris da han som ung jurist kom til Chicago og fant ut at han trengte en måte å knytte nye kontakter. Nå mer enn hundre år senere har Rotary mange muligheter for å utvikle nettverk og vennskap.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer