VELKOMMEN TIL RYLA på gjøvik 15.-17. mars 2019!

RYLA (Rotary Youth Leadership Award) er et seminar om ledelse for unge organisert av Rotary. Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen organisasjonsliv, næringsliv og forvaltning. Gjennom faglige foredrag og gruppearbeider vil vi ta opp aktuelle, spennende problemstillinger som møter en leder. Seminaret har en praktisk innfallsvinkel, der foredragsholderne også bruker eksempler basert på egne erfaringer. Samtidig gis det muligheter for å bli kjent med andre med interesse og kunnskap om ledelse, utveksle erfaringer og bygge gode nettverk.

Kommende RYLA-seminar

Tid: 15. - 17. mars 2019
Sted: Honne hotell og konferansesenter, Biri
Pris: 
kr 4 300 pr deltaker
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Interesserte klubber anmodes om å velge ut og sponse en eller flere kandidater.

RYLA i Hedmark og Oppland:

 • 3 dagers intensivkurs i ledelse for ungdom mellom 18 og 30 år
 • Gir impulser og ideer til godt lederskap
  Vet vi noe sikkert om hva som er god ledelse?
  Hva er fordeler og ulemper ved å være leder rent personlig?
 • Erfarne lederes erfaringer deles med deltagerne.
 • Lederskap og personlige preferanser
  Kan alle bli gode ledere, eller er det helt personavhengig?
  Hvem passer til å være leder?
 • Test av den enkelte deltagers preferanser (Jungiansk type Index, MBTI)
 • Etikk i arbeidslivet
 • Sosialt samvær og nettverksbygging

 Arrangør er Hunn/Gjøvik Rotaryklubb
Ansvarlig: Torbjørn Skogsrød, 91810799, torbjom.skogsrod@ntnu.no

Er du mellom 18 og 30 år og er interessert i å delta på RYLA i mars, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med arrangøren eller nærmeste Rotaryklubb og melde din interesse. Legg merke til søknadsfristen som er 1. mars 2019!Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2021-2022

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer