SEMINARER OG KURS / PETS 2021


PETS - President Elect Training Seminar

PETS gjennomføres hver år for innkommende presidenter i klubbene. Grunnet Covid-19 ble opplæringen i 2021 gjennomført som et digitalt seminar søndag 21. mars.

Til tross for at mange nok gjerne skulle ønske at vi kunne samles til et to dagers seminar på Dombås, slik vi vanligvis gjør når PETS arrangeres, var nettmøtet en god erstatning.

Innkommende distriktsguvernør, Hans Olav Osbak, hadde på forhånd sendt ut klubbhåndboken for neste rotaryår og bedt alle om å studere denne før vi møttes. Han hadde også distribuert lenken til en film som viste innkommende RI-president Shekar Mathas budskap til klubbpresidentene.

Han fortalte også mer om RI-presidentens mål og temalogo under samlingen. Spesielt rettet han oppmerksomheten mot RI-presidentens hovedbudskap «Do more – Grow more» og «Each one – Bring one».  

Hans Olav fokuserte spesielt på klubbpresidentenes rolle og oppgaver. Distriktets målsettinger for kommende rotaryår, medlemsvekst og nye klubber, var også tema. Oppfordringen som ble gitt til alle innkommende klubbpresidenter var å fremme aktive og attraktive klubber.

Medlemmene i distriktsorganisasjonen, som distriktssekretæren, komiteledere, DICO og AG fikk også presentert seg og formidlet hvordan de kan bistå presidentene og klubbene slik at de kan nå målene. Det bare å ta kontakt dersom det er noe disse kan bistå med.

Nedenfor finner du lenker til presentasjonene som ble vist under PETS:

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer