Guvernørens månedsbrev - aprilGuvernørens månedsbrev for april er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

På grunn av korona-epidemien og nasjonale anbefalinger, så vi oss nødt til å kansellere President Elect Training seminar (PETS) for innkommende presidenter to dager før gjennomføring. Etter forhandlinger med Dombås Hotell har vi blitt enige om at vi kun betaler 50 % av kostnadene for samlingen. Distriktet har betalt sin andel på 66.800 kr og de resterende 16.167 ble fordelt på innbetalingene gjort av klubbene.

Av samme grunn er styreseminaret i Ålesund flyttet til 24. april neste år og det som skulle vært på Gjøvik 18 april er avlyst. RYLA seminaret på Biri er utsatt til høsten. Alt på grunn av Korona viruset som plutselig snudde hverdagen opp ned for mange av oss.

Jeg har fått meldinger fra mange av klubbene om at klubbmøter er kansellert i første omgang over påsken og flere har kansellert alle møter ut april. Men det kan finnes flere muligheter for fortsatt medlemskontakt. Kanskje man kan ta en ringerunde der første på medlemslisten ringer neste og slik kan stafettpinnen gå videre.

I forhold til registrering av møtene på Medlemsnett må medlemmene få godkjent oppmøte i denne tiden da Regjeringen har frarådet at vi samler flere mennesker.

Innkommende Distriktsguvernør

Innkommende Distriktsguvernør (DGE), Roald Fiksdal, har måttet legge om på alle planer. Det innebærer at han ivaretar mye av forberedelsene for neste Rotaryår gjennom de 7 Assisterende Guvernører. AG-ene vil initiere opplæringen i sitt område, slik at den enkelte får oppdatere sin kunnskap for de funksjoner man skal inn i fra sommeren av. De presentasjonene som skulle vært holdt under PETS blir sendt alle innkommende presidenter pr e-post om få dager, sammen med Håndbok 2020-21 og distriktets strategidokument. Håndboken ligger også ute på våre hjemmesider. Rotary International (RI) har gitt klare føringer for at vi i disse Corona-tider må utvise skjønn og legge til rette for digital opplæring av innkommende presidenter samt klubbens styre og komiteledere.

På RI sine nettsider er det et «læringssenter», for å kunne bruke dette må den enkelte logge seg inn på https://my.rotary.org/en for å få tilgang.

Club President: https://learn.rotary.org/members/learn/lp/2/ClubPresidentBasics.
Klubbenes sekretær, kasserer og komiteledere: https://learn.rotary.org/members/learn/catalog

DGE Roald Fiksdal oppfordrer også AG til å bruke GoToMeeting for å samle klubbene i sitt område. Jeg legger ved informasjon om tilgjengelige ressurser i RI som eget vedlegg, her er det mye å hente.

GoToMeeting

Rotary har kjøpt lisenser for «GoToMeeting» som kan brukes til å gjennomføre digitale møter. Distriktets DICO, Fred Loe, har lisensen og det er han som setter opp møter etter behov. For å starte et møte trenger Fred Loe (fred.loe@mimer.no )oversikt over mailadressene til deltakere og tidspunkt for møtet. Deltakere får en lenke og kan ved å trykke på lenken bli koblet til konferansen. Deltakere kan logge på via nettbrett, telefon eller PC.

Jeg oppfordrer dere til å prøve ut GoToMeeting og se hvordan det kan brukes innenfor AG område eller i klubben.

Fordeling av midler til Fond for tiltak, aktivitet og ungdomsarbeid:

Det var svært mange søknader om tildeling som var kommet inn ved fristens utløp. Det er jo bra med mange søknader, men det betyr også at det var ganske mye å håndtere på vårt digitale styremøte. Søknadsbehandling er derfor utsatt til den 24 april.

Ungt Entreprenørskap

Distriktet er nå medlemmer av UE og ber om at klubbene utnytter dette til å profilere Rotary. Den beste måten er å ta kontakt med skolene i nærheten og høre om de har noen av programmene som er listet under og høre om det er mulig å få til et samarbeid. Her er det mulighet for klubbene til å engasjere seg i noe som kan medføre at vi blir mer synlig og det kan gi oss en stor eksponeringsflate.

UE sine programmer:
Rolle                        Årstrinn                    Program
Veileder                     4-5 årstrinn                 Vårt lokalsamfunn
Veileder                      5-7 årstrinn                 SnikkSnakk Europa
Veileder                      8-10 årstrinn               Økonomi og karrierevalg
Veileder                      8-10 årstrinn               Se muligheter 
Mentor                        Elevbedrifter (ungdomsskole)
Mentor                         Ungdomsbedrifter (videregående skole)
Mentor                         Studentbedrifter (høyskole/universitet)

Prosjekter i koronatider

Nå er det vår og koronatider. Det er godt å komme seg ut og kanskje kan rydde strender for plast være en aktivitet som kan passe inn på turen. Telefonvenn kan også være en aktivitet som passer enten innad i klubben eller til folk vi vet sitter alene og isolert i disse tider.

Tider og frister

28. august                 Fond for «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid», behandles på distriktets styremøter. Frist for søknad 28. august, behandles på styremøtet 11. september.

14.-15. mars              PETS - arrangeres på Dombås for alle innkommende presidenter. AVLYST

27.-29. mars              RYLA Øst  Søknadsfrist for RYLA Øst på Honne/Biri er 9. mars 2020.  UTSATT til høsten.

28. mars                     Styreseminar Vest arrangeres i Ålesund og er for innkommende styre/innkommende president sitt team. AVLYST

18. april                      Styreseminar Øst arrangeres på Gjøvik og er for innkommende styre/innkommende president sitt team. AVLYST

4.-10. juni                   Convention på Hawaii – AVLYST

12.-13. september     Distriktskonferanse i Geiranger for alle medlemmer med partner i distriktet planlegges inntil videre for gjennomføring.

Medlemstallet 

Medlemstallet i distriktet var 1. juli 2019 på 1681, pr 3 april er det 1673 medlemmer. Da er det 8 færre enn da vi startet året.

GOD PÅSKE!

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com


 
Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2020

Guvernørens månedsbrev - juli

Vår nye distriktsguvernør, Roald Fiksdal, har nå sendt ut sitt første nyhetsbrev til de 50 klubbene i vårt distrikt. Du kan lese det her.

Guvernørskifte i distriktet

27. juni 2020

Guvernørskifte i distriktet

Den 26. juni ble det gjennomført guvernørskiftet i Distrikt 2305. Den høytidelige begivenheten fant sted på Vestnes Fjordhotell med over 20 gjester til stede.

Presidentskifte på grensen

25. juni 2020

Presidentskifte på grensen

Det nærmer seg nytt rotaryår og alle klubbene i distriktet har nå gjennomført presidentskifte. I år ble dette litt spesielt i Eda/Eidskog Rotaryklubb, som har medlemmer både i Sverige og Norge.

Guvernørens månedsbrev - juni

15. juni 2020

Guvernørens månedsbrev - juni

Guvernørens månedsbrev for juni er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Redusert kontingent for studenter!

7. juni 2020

Redusert kontingent for studenter!

I møtet den 27. mars vedtok styret i distriktet en prøveordning som vil gi studenter redusert kontingent fra og med kommende rotaryår som starter 1. juli.

Bli med på årets digitale Convention!

6. juni 2020

Bli med på årets digitale Convention!

Nå kan du melde deg på 2020 Rotary Virtual Convention! Nyt dette flotte arrangementet hjemmefra i perioden 20.-26. juni. Det vil ikke koste deg noe, men det vil gi deg mye!

Hyppige og effektive møter

5. juni 2020

Hyppige og effektive møter

Det 8. styremøtet i distriktet dette rotaryåret ble gjennomført fredag 5. juni. Takket være digitale plattformer har vårens styremøter vært hyppige, og svært effektive.

Distriktsguvernøren møtte presidentene

28. mai 2020

Distriktsguvernøren møtte presidentene

Den 27. mai var årets klubbpresidenter inviterte til et digitalt møte med distriktsguvernør Vigdis Osbak og distriktsledelsen. Her var det fullt oppmøte, med over 60 deltakere!

Guvernørens månedsbrev - mai

4. mai 2020

Guvernørens månedsbrev - mai

Guvernørens månedsbrev for mai er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Digitalt styremøte

24. april 2020

Digitalt styremøte

Joda, det fungerer også godt med digitale styremøter. Kunsten er å være disiplinert og snakke en etter en. Det gikk kjempefint!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer