Guvernørens månedsbrev - marsGuvernørens månedsbrev for mars er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Distriktet har fått på plass organisasjonen for 2020-21. Helgen 8-9 februar var vi samlet på Dombås for å sette status etter første halvdel av året og hva vi skal jobbe videre med neste halvår. DGE (District Governor Elect) Roald Fiksdal orienterte om neste årets tema, og vi gikk gjennom og reviderte distriktets strategiske plan.

Distriktets fordeling til Fond for tiltak, aktivitet og ungdomsarbeid:


Ungt Entreprenørskap

På distriktsledelsesmøte på Øyer den 21 september 2019 ble det besluttet at D 2305 skulle melde seg inn som støttemedlemmer i Ungt Entreprenørskap (UE) sine fylkesforeninger i Innlandet og Møre og Romsdal i 2020. Flere klubber og enkeltmedlemmer er allerede engasjert i UE på ulike måter. Vi ønsker med dette å tydeliggjøre Rotary sitt engasjement og å motivere flere klubber til å se på mulighetene til å engasjere seg i sitt eget lokalmiljø.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 12 selvstendige fylkesorganisasjoner. UE har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.

UE sine programmer:

Rolle                           Årstrinn                      Program
Veileder                     4-5 årstrinn                 Vårt lokalsamfunn
Veileder                      5-7 årstrinn                 SnikkSnakk Europa
Veileder                      8-10 årstrinn               Økonomi og karrierevalg
Veileder                      8-10 årstrinn               Se muligheter
Mentor                        Elevbedrifter (ungdomsskole)
Mentor                         Ungdomsbedrifter (videregående skole)
Mentor                         Studentbedrifter (høyskole/universitet)
Innovasjonscamp
Jobbskygging

Mange av UE sine programmer har behov for frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv. Frivillige som kan være veiledere i ulike programmer, mentorer for unge bedriftsledere, eller jury i ulike konkurranser. For Rotary er dette en spennende mulighet til å få kontakt med og bli kjent med unge mennesker vi normalt ikke har så mye kontakt med. Vi er en yrkesbasert organisasjon som har alle muligheter til å bidra til UE. Lokale samarbeid kan etableres mellom Rotaryklubber og skoler/kommuner.

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap vil være tema på PETS. Distriktet har etablert en komite med tre medlemmer som vil arbeide med dette fra distriktets side og støtte klubber som ønsker å bidra.

Hvorfor Ungt Entreprenørskap?

For å utvikle Rotary sitt omdømme og øke kjennskapen til Rotary er det viktig å være synlig på relevante arenaer. Ungt Entreprenørskap en slik arena. Den samsvarer med våre verdier og gir mulighet til «Service above self» innenfor både Yrkestjeneste og Ungdomstjeneste.

Ved at vi er støttemedlem til UE kan klubbene vise til dette når skolene kontaktes for mulig samarbeid. Her er det mulighet for klubbene til å engasjere seg i noe som kan medføre at vi blir mer synlig og det kan gi oss en stor eksponeringsflate. I første omgang melder vi oss som støtteforening som en prøveordning for å se om vi klarer å utnytte det potensialet medlemskapet har for å synliggjøre Rotary.

Tider og frister

Dato                            Handling
                                     «Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid», behandles på distriktets styremøter
20. mars                      Frist for søknad 20. mars, behandles på styremøtet 27./28. mars
28. august                   Frist for søknad 28. august, behandles på styremøtet 11. september
14.-15. mars                PETS arrangeres på Dombås for alle innkommende presidenter. Spørsmål vedrørende påmelding rettes til Bjørn                                             Flate, tel. 47979880, eller mailadresse: tremekremek.no
27.-29. mars                RYLA Øst. Søknadsfrist for RYLA Øst på Honne/Biri er 9. mars 2020. 
                                       Gå inn på: https://www.eventbrite.com/o/hunngjvik-rotaryklubb-17922713889
28. mars                       Styreseminar Vest arrangeres i Ålesund og er for innkommende styre/innkommende president sitt team
18. april                        Styreseminar Øst arrangeres på Gjøvik og er for innkommende styre/innkommende president sitt team
12.-13. september       Distriktskonferanse i geiranger for alle medlemmer med partnere i distriktet

Medlemstallet i distriktet var 1. juli 2019 på 1681, pr 1. mars er det 1671. Da er det 9 flere enn pr 1. januar, men fremdeles 10 under starten av året. Sammen klarer vi å snu dette i løpet av våren?

Distriktet minner om

Convention på Hawaii - Se her og meld deg og partner på til turen.

Andre konferanser . 28. mars - Rotary Day hos UNESCO, Paris. 9. mai - Rotary Day at the Food and Agriculture (FAD), Roma (se "Presidential conferences på My Rotary).

Sommer Camps
Det ligger fremdeles mange spennende turer til ulike land klare på nettsidene. Har dere noen som vil reise på sommerferie, send dem linken under så kan de selv gå inn og se: http://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2020#.Xd5zROhKhPY


DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com

Hilsen Vigdis Osbak  
Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2020

Guvernørens månedsbrev - juli

Vår nye distriktsguvernør, Roald Fiksdal, har nå sendt ut sitt første nyhetsbrev til de 50 klubbene i vårt distrikt. Du kan lese det her.

Guvernørskifte i distriktet

27. juni 2020

Guvernørskifte i distriktet

Den 26. juni ble det gjennomført guvernørskiftet i Distrikt 2305. Den høytidelige begivenheten fant sted på Vestnes Fjordhotell med over 20 gjester til stede.

Presidentskifte på grensen

25. juni 2020

Presidentskifte på grensen

Det nærmer seg nytt rotaryår og alle klubbene i distriktet har nå gjennomført presidentskifte. I år ble dette litt spesielt i Eda/Eidskog Rotaryklubb, som har medlemmer både i Sverige og Norge.

Guvernørens månedsbrev - juni

15. juni 2020

Guvernørens månedsbrev - juni

Guvernørens månedsbrev for juni er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Redusert kontingent for studenter!

7. juni 2020

Redusert kontingent for studenter!

I møtet den 27. mars vedtok styret i distriktet en prøveordning som vil gi studenter redusert kontingent fra og med kommende rotaryår som starter 1. juli.

Bli med på årets digitale Convention!

6. juni 2020

Bli med på årets digitale Convention!

Nå kan du melde deg på 2020 Rotary Virtual Convention! Nyt dette flotte arrangementet hjemmefra i perioden 20.-26. juni. Det vil ikke koste deg noe, men det vil gi deg mye!

Hyppige og effektive møter

5. juni 2020

Hyppige og effektive møter

Det 8. styremøtet i distriktet dette rotaryåret ble gjennomført fredag 5. juni. Takket være digitale plattformer har vårens styremøter vært hyppige, og svært effektive.

Distriktsguvernøren møtte presidentene

28. mai 2020

Distriktsguvernøren møtte presidentene

Den 27. mai var årets klubbpresidenter inviterte til et digitalt møte med distriktsguvernør Vigdis Osbak og distriktsledelsen. Her var det fullt oppmøte, med over 60 deltakere!

Guvernørens månedsbrev - mai

4. mai 2020

Guvernørens månedsbrev - mai

Guvernørens månedsbrev for mai er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Digitalt styremøte

24. april 2020

Digitalt styremøte

Joda, det fungerer også godt med digitale styremøter. Kunsten er å være disiplinert og snakke en etter en. Det gikk kjempefint!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer