Guvernørens månedsbrev - januarGuvernørens månedsbrev for januar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her:

Riktig godt Nytt år til dere alle og vel møtt til andre halvdel av Rotaryåret. Jeg har vært på besøk til samtlige 50 klubber i distriktet og vil takke for den flotte velkomsten jeg har fått hos dere, både styremøter og møte i klubbene. Det har vært en utrolig flott reise og å få kjennskap til all aktiviteten i klubbene har vært spennende.

Sommer Camps

Det ligger i dag allerede flere camps for ungdom fra 15 til 30 år på NORFO sine nettsider. Spennende turer til mange ulike land som allerede er klare. Se mer info, søknadsskjema og kontaktpersoner på nettsidene: http://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2020#.Xd5zROhKhPY

Kandidater til Distriktets organisasjon

Fra 1 juli 2020 skal følgende verv fylles. Det er ønskelig at aktuelle kandidater har anledning til å delta på District Team Training seminar (DTTS) som går på Dombås fra 8-9 februar 2020. DG tar imot tips!

  • Assisterende Guvernør for Hedmark Øst
  • Leder/ass for komite for Ungdomsutveksling

Neste måneds Rotary tema

Februar er Peace and Conflict Prevention/Resolution Month. Her vises noen av de prosjektene Rotary klubber utfører rundt i verden innenfor dette området. Mange av distriktets klubber har lokale prosjekt med støtte til integreringsarbeid i lokalmiljøet og bidrag til internasjonale prosjekt der fred og konfliktforebygging er tema – helt i Rotary sin ånd! 

Tider og frister

«Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid», behandles på distriktets styremøter.
24. januar        Frist for søknader som skal behandles på styremøtet 7. februar
7. mars             Frist for søknader som skal behandles på styremøtet 17. april
26. august        Frist for søknader som skal behandles på styremøtet 11. september

14.-15. mars     PETS arrangeres på Dombås for innkommende presidenter
27.-29. mars    RYLA Øst på Honne/Biri. Søknadsfrister 9. mars. Gå inn på https://www.eventbrite.com/o/hunngjvik-rotaryklubb-17922713889

28. mars            Styreseminar Vest arrangeres i Ålesund for innkommende styre i klubben og innkommende president sitt team.
18. april             Styreseminar Øst arrangeres på Gjøvik for innkommende styre i klubbene og innkommende president sitt team.
12.-13. sept.      Distriktskonferansen i Geiranger for alle medlemmer med partnere i distriktet

Medlemsutvikling

Medlemstallet i distriktet var i november 1691, pr 1. januar er det 1661 medlemmer. Jeg sa i et tidligere månedsbrev at det er første gang på fem år vi har økt antallet medlemmer, men det ser ut til at vi også i inneværende år får en nedgang i distriktet. Normalt vil nye medlemmer komme til på våren, så jeg ser optimistisk på muligheten til at vi har klart å beholde medlemsantallet i distriktet som var på 1683 1 juli 2019.

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com 
Styremøte D2305

28. august 2021

Styremøte D2305

Styret i D2305 var samlet på Dombås i helgen. Gamle og nye styremedlemmer behandlet mange saker, og gode beslutninger ble tatt. Les mer...

Guvernørens månedsbrev - juli

22. juli 2021

Guvernørens månedsbrev - juli

Guvernørens månedsbrev er sendt til alle presidenter og sekretærer i klubbene. Gi tilbakemelding om du ikke har mottatt det. Du kan også lese det her.

Guvernørens månedsbrev - juni

1. juli 2021

Guvernørens månedsbrev - juni

Guvernørens månedsbrev for juni sendes nå ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Serve to change lives

30. juni 2021

Serve to change lives

På den aller første digitale Internation Assembly, som ble holdt i begynnelsen av februar, kunngjorde innkommende RI-president Shekhar Mehta, temaet for Rotaryåret 2021-22; «Serve to change lives».

Nytt stipend for ungdom

24. juni 2021

Nytt stipend for ungdom

Norsk Rotaryforum (Norfo) oppretter 3-5 årige stipend for ungdommer I alderen 16-17 år som ønsker å delta på Rotarys program for internasjonal ungdomsutveksling. Stipendet tildeles ungdom som av økonomiske årsaker ellers ikke kan delta på slik utveksling.

Guvernørskifte

22. juni 2021

Guvernørskifte

Den 21. juni var medlemmer i Elverum Rotaryklubb og gjester samlet til guvernørskiftet. Klubbens medlem, Hans Olav Osbak, fikk denne kvelden overlevert guvernørkjedet av distriktsguvernøren for rotaryåret 2020-21, Roald Fiksdal fra Vestnes Rotaryklubb.

Endelig kunne vi møtes igjen!

20. juni 2021

Endelig kunne vi møtes igjen!

Det var en milepæl som ble passert da styret i distriktet endelig kunne møtes igjen på Dombås etter ett år med digitale styremøter.

Spesialpris på Convention 2022 nå

14. juni 2021

Spesialpris på Convention 2022 nå

Den 12. juni begynte årets Rotary Convention, som er virtuell, med en fantastisk åpningssesjon! Dette betyr også at påmelding til Convention i Houston, Texas, 4.-8. juni 2022 er åpnet, med en spesiell kampanjepris frem til 16. juni.

Guvernørens månedsbrev - mai

19. mai 2021

Guvernørens månedsbrev - mai

Guvernørens månedsbrev for mai sendes nå ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Presidentforum på Søre Sunnmøre

9. mai 2021

Presidentforum på Søre Sunnmøre

Torsdag 6. mai ble årets fjerde presidentforum for Søre Sunnmøre gjennomført i Ulsteinvik. Regionen startet tidlig med møter og har klart å møtes fysisk på tross av pandemien.Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2021-2022

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer