Guvernørens månedsbrev - januarGuvernørens månedsbrev for januar er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her:

Riktig godt Nytt år til dere alle og vel møtt til andre halvdel av Rotaryåret. Jeg har vært på besøk til samtlige 50 klubber i distriktet og vil takke for den flotte velkomsten jeg har fått hos dere, både styremøter og møte i klubbene. Det har vært en utrolig flott reise og å få kjennskap til all aktiviteten i klubbene har vært spennende.

Sommer Camps

Det ligger i dag allerede flere camps for ungdom fra 15 til 30 år på NORFO sine nettsider. Spennende turer til mange ulike land som allerede er klare. Se mer info, søknadsskjema og kontaktpersoner på nettsidene: http://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2020#.Xd5zROhKhPY

Kandidater til Distriktets organisasjon

Fra 1 juli 2020 skal følgende verv fylles. Det er ønskelig at aktuelle kandidater har anledning til å delta på District Team Training seminar (DTTS) som går på Dombås fra 8-9 februar 2020. DG tar imot tips!

  • Assisterende Guvernør for Hedmark Øst
  • Leder/ass for komite for Ungdomsutveksling

Neste måneds Rotary tema

Februar er Peace and Conflict Prevention/Resolution Month. Her vises noen av de prosjektene Rotary klubber utfører rundt i verden innenfor dette området. Mange av distriktets klubber har lokale prosjekt med støtte til integreringsarbeid i lokalmiljøet og bidrag til internasjonale prosjekt der fred og konfliktforebygging er tema – helt i Rotary sin ånd! 

Tider og frister

«Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid», behandles på distriktets styremøter.
24. januar        Frist for søknader som skal behandles på styremøtet 7. februar
7. mars             Frist for søknader som skal behandles på styremøtet 17. april
26. august        Frist for søknader som skal behandles på styremøtet 11. september

14.-15. mars     PETS arrangeres på Dombås for innkommende presidenter
27.-29. mars    RYLA Øst på Honne/Biri. Søknadsfrister 9. mars. Gå inn på https://www.eventbrite.com/o/hunngjvik-rotaryklubb-17922713889

28. mars            Styreseminar Vest arrangeres i Ålesund for innkommende styre i klubben og innkommende president sitt team.
18. april             Styreseminar Øst arrangeres på Gjøvik for innkommende styre i klubbene og innkommende president sitt team.
12.-13. sept.      Distriktskonferansen i Geiranger for alle medlemmer med partnere i distriktet

Medlemsutvikling

Medlemstallet i distriktet var i november 1691, pr 1. januar er det 1661 medlemmer. Jeg sa i et tidligere månedsbrev at det er første gang på fem år vi har økt antallet medlemmer, men det ser ut til at vi også i inneværende år får en nedgang i distriktet. Normalt vil nye medlemmer komme til på våren, så jeg ser optimistisk på muligheten til at vi har klart å beholde medlemsantallet i distriktet som var på 1683 1 juli 2019.

Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com 
Distriktsguvernørens månedsbrev for april

13. april 2024

Distriktsguvernørens månedsbrev for april

Guvernøren skriver om alle Rotaryklubbene som fortsatt er sterkt engasjert i innsamlingsaksjoner og støtte til krigsrammede Ukraina. Rotarklubber har gjort en kjempeinnsats med Norgesturneen til den Ukrainske Bandora-gruppen i første halvdel av april.

Ta med dine venner på konsert!

3. april 2024

Ta med dine venner på konsert!

Sammen med LVIV Bandura Music Group arrangerer Rotaryklubber i Norge en Norgesturne der vi får en unik mulighet til å høre konsert med deres nasjonalinstrumentet som betyr så mye for Ukrainas befolkning. Overskuddet går til nødhjelpsklinikker i Ukraina.

Styreseminar i Distrikt 2305 - invitasjon

25. mars 2024

Styreseminar i Distrikt 2305 - invitasjon

Påtroppende distriktsguvernør Lidun Hareide inviterer nå til styreseminar i Ålesund for D2305 Vest, og på Honne, Biri, for Øst. Målgruppe er Rotaryklubbenes styre/ tillitsvalgte for Rotaryåret 2024 - 25. Et svært nyttig seminar for alle med nye roller!

Distriktsguvernørens månedsbrev for mars

21. mars 2024

Distriktsguvernørens månedsbrev for mars

Nytt månedsbrev fra guvernør Anders Andersson! Han gir til beste mye nyttig informasjon i dette brevet, der han både poengterer hva som er vert å lese og hva som er vert å besøke. Påska nærmer seg, og han ønsker alle medlemmer med familier ei fin påske!

Månedens tema er vann og sanitærforhold

14. mars 2024

Månedens tema er vann og sanitærforhold

Rotarys tema for mars er VANN og gode SANITÆRFORHOLD. Rotary har flere små og store prosjekter i ulike verdensdeler der målet er å skaffe rent drikkevann. Rent vann er viktig for å sikre god helse og tilfredsstillende hygienske forhold i alle samfunn.

8. mars feirer vi den internasjonale kvinnedagen

7. mars 2024

8. mars feirer vi den internasjonale kvinnedagen

Gratulerer med dagen! 8. mars er verdens kvinnedag og den markeres over hele verden. Her i Norge har vi kommet langt i anstrengelsene for likestilling, men slik er det desverre ikke i alle land.

24. februar 2024 - 2-årsdagen for fullskalainvasjonen i Ukraina

24. februar 2024

24. februar 2024 - 2-årsdagen for fullskalainvasjonen i Ukraina

På 2-årsdagen for fullskalainvasjonen i Ukraina markerer mange Rotaryklubber i Norge sin støtte til det krigsrammede landet. Flere klubber har skrevet lesebrev til sin lokalavis og fått det på trykk idag.

Månedsbrev for februar

21. februar 2024

Månedsbrev for februar

Distriktsguvernør Anders Andersson's månedsbrev for februar er her nå. Her finner du aktuelt stoff fra Distrikt 2305, nytt fra distriktsadministrasjonen og komiteene, - informasjon om hva som skjer i Rotary nå og hva skjer framover.

Rotary's internasjonale sommerleire - mange spennende tilbud

18. februar 2024

Rotary's internasjonale sommerleire - mange spennende tilbud

Rotary's sommerleire er åpne for all ungdom mellom 13 og 24 år. Det er mange land å velge mellom. Likeså er det mange tema å velge mellom, og lengden på utvekslingsprogrammene er forskjellig. Mange spennende tilbud!
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer