Takk, Arvid! Lykke til, Vigdis!Vigdis Osbak tiltrår som Distriktsguvernør den 1. juli 2019. Da blir hun leder for cirka 1720 medlemmer i 50 klubber fra Eda i sørøst til Fræna i nordvest. Den høytidelige seremonien med guvernørskifte og overrekking av kjede, ble av praktiske årsaker gjennomført allerede forrige helg.

Før Distriktsguvernør for inneværende år, Arvid Blindheim, plasserte guvernørkjedet rundt halsen til vår kommende Distriktsguvernør Vigdis, påpekte han at hun allerede hadde gjennomført halvparten av oppdragene sine. Dette gjennom sin detaljerte planlegging og gode opplæring av teamet som skal bistå henne gjennom Rotaryåret 2019-2020.

Arvid presiserte også at han har lært Vigdis å kjenne som nøyaktig, grundig og samvittighetsfull – en beskrivelse alle vi som kjenner henne kan si oss enige i. Dette blir enda et flott Rotaryår med mye aktivitet og god ledelse av distriktet vårt!

Distriktsguvernør Vigdis åpnet sin tale med å takke Arvid Blindheim for hans store imøtekommenhet.

-  I tillegg til å gjennomføre året som Distriktsguvernør med distriktskonferansen, ledermøter og distriktsråd, har du i tillegg klart å svare på alle mine spørsmål. Du klarer å skape en trygg og god atmosfære som gjør at folk trives rundt deg – en flott egenskap for en leder. Du har dessuten god oversikt over alle saker og du styrer møtene på en flott måte. Det blir en stor overgang for meg å ta over dette vervet, Arvid, sa hun.

Vigdis takket også klubben som har støttet hennes kandidatur som guvernør for distrikt 2305.

- Det har vært mye ekstra jobb for klubben med forberedelser og gjennomføring av aktiviteter for det kommende Rotaryåret. Uten en klubb i ryggen er det ikke mulig å stille som Distriktsguvernør, sa hun blant annet.

Vigdis overbrakte også en takk til tidligere distriktsguvernør Wiktor Sandvold for alle gode råd og tips om oppgavene som venter.

I sin tiltredelsestale satte hun også fokus på en av Rotarys utfordringer; medlemsutviklingen. Hvordan skal vi kunne få med flere yngre i klubbene? Ungdom utgjør i dag 25% av befolkningen, men 100 % av framtiden!

Vår nye Distriktsguvernør viste blant annet til et foredrag under en kongress i Hamburg, som hadde tatt for seg generasjon Y – de som er unge i dag – og hva som kjennetegner dem.

Essensen i foredraget var blant annet at generasjon Y ønsker personlig utvikling, de ønsker å være en del av noe der de kan bidra, kunne møte likesinnede, utvikle egen karriere og ha sosial interaksjon med folk.

- Rotary har med sitt store internasjonale nettverk prosjekter, både lokalt og internasjonalt, som engasjerer medlemmer og ukentlige møter med interessante tema, bør således være en flott arena. Det viktigste da er å fortelle hva vi driver med slik at vi blir interessante for flere – blir synlige, sa Vigdis Osbak, som ser frem til et interessant og lærerikt år.
 
Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2020

Guvernørens månedsbrev - juli

Vår nye distriktsguvernør, Roald Fiksdal, har nå sendt ut sitt første nyhetsbrev til de 50 klubbene i vårt distrikt. Du kan lese det her.

Guvernørskifte i distriktet

27. juni 2020

Guvernørskifte i distriktet

Den 26. juni ble det gjennomført guvernørskiftet i Distrikt 2305. Den høytidelige begivenheten fant sted på Vestnes Fjordhotell med over 20 gjester til stede.

Presidentskifte på grensen

25. juni 2020

Presidentskifte på grensen

Det nærmer seg nytt rotaryår og alle klubbene i distriktet har nå gjennomført presidentskifte. I år ble dette litt spesielt i Eda/Eidskog Rotaryklubb, som har medlemmer både i Sverige og Norge.

Guvernørens månedsbrev - juni

15. juni 2020

Guvernørens månedsbrev - juni

Guvernørens månedsbrev for juni er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Redusert kontingent for studenter!

7. juni 2020

Redusert kontingent for studenter!

I møtet den 27. mars vedtok styret i distriktet en prøveordning som vil gi studenter redusert kontingent fra og med kommende rotaryår som starter 1. juli.

Bli med på årets digitale Convention!

6. juni 2020

Bli med på årets digitale Convention!

Nå kan du melde deg på 2020 Rotary Virtual Convention! Nyt dette flotte arrangementet hjemmefra i perioden 20.-26. juni. Det vil ikke koste deg noe, men det vil gi deg mye!

Hyppige og effektive møter

5. juni 2020

Hyppige og effektive møter

Det 8. styremøtet i distriktet dette rotaryåret ble gjennomført fredag 5. juni. Takket være digitale plattformer har vårens styremøter vært hyppige, og svært effektive.

Distriktsguvernøren møtte presidentene

28. mai 2020

Distriktsguvernøren møtte presidentene

Den 27. mai var årets klubbpresidenter inviterte til et digitalt møte med distriktsguvernør Vigdis Osbak og distriktsledelsen. Her var det fullt oppmøte, med over 60 deltakere!

Guvernørens månedsbrev - mai

4. mai 2020

Guvernørens månedsbrev - mai

Guvernørens månedsbrev for mai er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Digitalt styremøte

24. april 2020

Digitalt styremøte

Joda, det fungerer også godt med digitale styremøter. Kunsten er å være disiplinert og snakke en etter en. Det gikk kjempefint!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer