Guvernørens månedsbrev - juniDistriktsguvernør Arvid Blindheim sitt månedsbrev for juni blir nå distribuert til klubbene. Du kan også lese det nedenfor.

Nytt Global Grant prosjekt i Armenia

Gjennom mange år har vi støttet utsatte områder i Armenia gjennom viktige prosjekt. Prosjekt som har hatt stor betydning for de lokalsamfunn som har fått vår støtte. Hamar Vest Rotaryklubb med samarbeidende klubber har gjennomført prosjekt i Tatev og Berkebar. Hareid har tidligere gjennomført et Global Grant i Gyumri og har nå fått finansiert og godkjent et nytt Global Grant ved Mother and Children Hospital i Gyumri. Totalt budsjett for dette prosjektet er 69.125 USD. Pengene går til innkjøp av 2 respiratorer som blant annet sikrer jevn lufttilførsel til kuvøser og til pasienter som har behov for pustehjelp. I tillegg noe som også går til innkjøp av kirurgisk utstyr.

Foruten Hareid som vil være prosjektpartner er klubbene Vestnes, Molde, Giske og Gyumri med og finansierer prosjektet. Dessuten klubber i Washington som bidrar med 7.500 USD.

Resten av finansieringen kommer fra distriktenes innbetalinger til Rotary Foundation der vi bidrar med 36.324 USD, distrikt 2290 med 2.000 USD, distrikt 2452 med 4.000 USD og distrikt 5030 med 10.000 USD.

Regionen som nå får vår støtte ble særdeles hardt rammet like før jul i 1988 der jordskjelv tok livet av nærmere 30.000 personer. Selv etter over 30 år er området fortsatt preget av det som skjedde og vi er svært glad for å kunne hjelpe. Behovet er stort.

Lederskifte i TRF-komiteen

Oscar Høvik, Hamar Vest Rotaryklubb har bedt om avløsning som leder av TRF-komiteen.  Guvernøren og distriktsstyret takker Oscar for innsatsen for det viktige TRF-området. PDG og medlem i TRF- komiteen Gunnar Kvalsund, Giske Rotaryklubb har sagt ja til å lede komitearbeidet videre.  Vi ønsker Gunnar lykke til med oppgavene i samarbeid med TRF-komiteen og klubbene.

Tid for å takke

Som guvernør så takker jeg alle i distriktsorganisasjonen for samarbeidet. Arbeidet i klubbene er det viktigste, og alle i distriktsorganisasjonen har ulike oppgaver og samordnet fokus på å støtte klubbarbeidet. Jeg takker alle mine hjelpere i arbeidet med å støtte klubbene i deres arbeid!

Guvernørens minnebok

Jeg har gode og sterke minner særlig etter alle møter med distriktets 50 klubber. Klubbene har vist stor gjestfrihet, iver og engasjement i å fortelle om sine klubber og virksomheten i den enkelte klubben. I samtalene ble det fokusert på kameratskap i klubbene, klubben sin innsatsen for å gagne andre både lokalt og globalt og på å profilere den enkelte klubben. Selv med mye reising, var klubb besøkene vitamininnsprøytning og energigivende i guvernørarbeidet. Det var kort sagt et privilegium å få anledning til å besøke alle de flotte klubbene i Distrikt 2305. Takk og lykke til videre med arbeidet i hver enkelt klubb!

Lykke til Vigdis

Vigdis Osbak, Alvarheim Rotaryklubb tar over stafettpinnen som guvernør 01. juli. Jeg vet at hun har forberedt seg godt til oppdraget. Hun er allerede godt i gang etter en vinter og vår med distriktsråd, PETS og styreseminar både i vest og øst. Sist fredag kveld møttes vi i Alvarheim Rotaryklubb til hyggelig markering med ledsagere. Både presidentskifte og guvernørskifte stod på programmet. En svært hyggelig kveld med flott markering, god mat og hyggelig prat. Lykke til Vigdis!

Juni er måned for Rotary Fellowships

Rotary fokuserer på vennskap og samhold. Rotary har en rekke internasjonale interessegrupper der du kan dele dine interesser med andre. Du finner dem på www.rotary.org/fellowships  God sommer med opplevelser og fellesskap!

Vennlig hilsen
Arvid Blindheim
Guvernør Distrikt 2305 
Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2020

Guvernørens månedsbrev - juli

Vår nye distriktsguvernør, Roald Fiksdal, har nå sendt ut sitt første nyhetsbrev til de 50 klubbene i vårt distrikt. Du kan lese det her.

Guvernørskifte i distriktet

27. juni 2020

Guvernørskifte i distriktet

Den 26. juni ble det gjennomført guvernørskiftet i Distrikt 2305. Den høytidelige begivenheten fant sted på Vestnes Fjordhotell med over 20 gjester til stede.

Presidentskifte på grensen

25. juni 2020

Presidentskifte på grensen

Det nærmer seg nytt rotaryår og alle klubbene i distriktet har nå gjennomført presidentskifte. I år ble dette litt spesielt i Eda/Eidskog Rotaryklubb, som har medlemmer både i Sverige og Norge.

Guvernørens månedsbrev - juni

15. juni 2020

Guvernørens månedsbrev - juni

Guvernørens månedsbrev for juni er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Redusert kontingent for studenter!

7. juni 2020

Redusert kontingent for studenter!

I møtet den 27. mars vedtok styret i distriktet en prøveordning som vil gi studenter redusert kontingent fra og med kommende rotaryår som starter 1. juli.

Bli med på årets digitale Convention!

6. juni 2020

Bli med på årets digitale Convention!

Nå kan du melde deg på 2020 Rotary Virtual Convention! Nyt dette flotte arrangementet hjemmefra i perioden 20.-26. juni. Det vil ikke koste deg noe, men det vil gi deg mye!

Hyppige og effektive møter

5. juni 2020

Hyppige og effektive møter

Det 8. styremøtet i distriktet dette rotaryåret ble gjennomført fredag 5. juni. Takket være digitale plattformer har vårens styremøter vært hyppige, og svært effektive.

Distriktsguvernøren møtte presidentene

28. mai 2020

Distriktsguvernøren møtte presidentene

Den 27. mai var årets klubbpresidenter inviterte til et digitalt møte med distriktsguvernør Vigdis Osbak og distriktsledelsen. Her var det fullt oppmøte, med over 60 deltakere!

Guvernørens månedsbrev - mai

4. mai 2020

Guvernørens månedsbrev - mai

Guvernørens månedsbrev for mai er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Digitalt styremøte

24. april 2020

Digitalt styremøte

Joda, det fungerer også godt med digitale styremøter. Kunsten er å være disiplinert og snakke en etter en. Det gikk kjempefint!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer