Ledig verv som kursleder(e) introduksjonskurs for innkommende utvekslingsstudenterVervet er for ett Rotary-år om gangen, og kursleder har det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter. Kursene holdes to ganger årlig, og planlegges i samarbeid med Nesbyen RK og Norfo.

Norsk Rotary Forum (ungdomsutvekslingen) har ledig(e) verv som kursleder(e) for Rotaryåret 2019-20, til introduksjonskursene i 

september -19 og i januar -20 på Nesbyen. Det bør være to ledere til høstens kurs, som foregår på Scandic Hafjell på Øyer i Gudbrandsdalen i perioden 17.-20. september. Oppdraget er givende og kan passe godt for et par. Hovedfokus er på norsk språkopplæring, samt innsikt i og forståelse for norsk kultur, væremåte og møtet med et år i flere norske vertsfamilier. Reise og opphold dekkes, og det utbetales et samlet honorar for kursleder(ne) på kr 10 000 pr. kurs. 

For mer informasjon kontakt leder Roald Fiksdal i utvekslingskomiteen på telefon 995 89 040.

Videre i denne artikkelen finner du mer info om vervet:

Kursleder introduksjonskurs for innkommende studenter for Ungdomsutvekslingskomiteen i Norfo – funksjonsbeskrivelse

Multidistriktet (Norsk Rotary Forum) er et koordinerende organ for distriktene, herunder arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Ungdomsutvekslingskomiteen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO).

MDYEO disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 om gangen, inngår i Norfo’s utvekslings-komite, og rapporterer til MDYEO. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse.

Pr 1. juli 2019 består MDYEO’s stab av:

 • Korrespondent Afrika, Asia, Europa og Oseania
 • Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
 • Short Term koordinator Inbound
 • Short Term koordinator Outbound
 • Koordinator database og dokumentasjon
 • Koordinator innkjøp og arrangementer

Kursleder introduksjonskurs for innkommende studenter

verves for ett Rotary-år om gangen, og har på vegne av MDYEO det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter.

Kursene holdes tirsdag-fredag to ganger årlig.

 • Vårens kurs holdes for innkommende studenter fra Australia og New Zealand. Det arrangeres på Nesbyen uka før den årlige vintercampen. Kurset planlegges i tett samarbeid med Nesbyen Rotaryklubb og Norfos arrangementskoordinator
 • Høstens kurs for alle andre innkommende studenter holdes i tilknytning til en distriktskonferanse, etter en oppsatt turnus. Kurset planlegges sammen med den aktuelle distriktsledelsen og Norfos arrangementskoordinator
 • Kursleder skaffer selv en samarbeidspartner, som til sammen står for det faglige opplegget
 • Innholdet i kurset skal ha stort fokus på opplæring i norsk språk, norsk kultur og tradisjoner, og gjøre studenten best mulig i stand til å forstå og tilpasse seg livet i to-fire norske vertsfamilier. Det skal også legges vekt på norske regler og retningslinjer, som for mange kan være annerledes enn i hjemlandet
 • Kursleder(ne) bor i eget rom på kursstedet, og får full forpleining i kurstiden
 • Reiseutgifter dekkes etter reiseregning, men alt reiseopplegg skal avklares med og godkjennes av MDYEO før reisen bestilles 
 • Som alle verv i Rotary er også dette ulønnet, men det utbetales et honorar pr kurs. For 2019-20 er honoraret kr 10 000 til fordeling mellom kurslederne.
 • Det forutsettes tett samarbeid med MDYEO i planlegging og gjennomføring av oppgavene. 
Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2020

Guvernørens månedsbrev - juli

Vår nye distriktsguvernør, Roald Fiksdal, har nå sendt ut sitt første nyhetsbrev til de 50 klubbene i vårt distrikt. Du kan lese det her.

Guvernørskifte i distriktet

27. juni 2020

Guvernørskifte i distriktet

Den 26. juni ble det gjennomført guvernørskiftet i Distrikt 2305. Den høytidelige begivenheten fant sted på Vestnes Fjordhotell med over 20 gjester til stede.

Presidentskifte på grensen

25. juni 2020

Presidentskifte på grensen

Det nærmer seg nytt rotaryår og alle klubbene i distriktet har nå gjennomført presidentskifte. I år ble dette litt spesielt i Eda/Eidskog Rotaryklubb, som har medlemmer både i Sverige og Norge.

Guvernørens månedsbrev - juni

15. juni 2020

Guvernørens månedsbrev - juni

Guvernørens månedsbrev for juni er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Redusert kontingent for studenter!

7. juni 2020

Redusert kontingent for studenter!

I møtet den 27. mars vedtok styret i distriktet en prøveordning som vil gi studenter redusert kontingent fra og med kommende rotaryår som starter 1. juli.

Bli med på årets digitale Convention!

6. juni 2020

Bli med på årets digitale Convention!

Nå kan du melde deg på 2020 Rotary Virtual Convention! Nyt dette flotte arrangementet hjemmefra i perioden 20.-26. juni. Det vil ikke koste deg noe, men det vil gi deg mye!

Hyppige og effektive møter

5. juni 2020

Hyppige og effektive møter

Det 8. styremøtet i distriktet dette rotaryåret ble gjennomført fredag 5. juni. Takket være digitale plattformer har vårens styremøter vært hyppige, og svært effektive.

Distriktsguvernøren møtte presidentene

28. mai 2020

Distriktsguvernøren møtte presidentene

Den 27. mai var årets klubbpresidenter inviterte til et digitalt møte med distriktsguvernør Vigdis Osbak og distriktsledelsen. Her var det fullt oppmøte, med over 60 deltakere!

Guvernørens månedsbrev - mai

4. mai 2020

Guvernørens månedsbrev - mai

Guvernørens månedsbrev for mai er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Digitalt styremøte

24. april 2020

Digitalt styremøte

Joda, det fungerer også godt med digitale styremøter. Kunsten er å være disiplinert og snakke en etter en. Det gikk kjempefint!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer