klubbpresidenten

En utførlig beskrivelse av klubbpresidentens oppgaver og plikter finnes på http://www.Rotary.org.
Søk i søkefeltet på:

 • Club President`s Manual. Den finnes på svensk og på engelsk og/eller på
 • 2012 Manual of Procedure. Denne finnes også i svensk og engelsk versjon


Noen tips:

Som innkommende president – før 1. juli bør du:

 • Få administrasjonen og komitéene på plass i god tid før fristen går ut 31.12. året før. Herunder utpeking av klubbens TRF - ansvarlig (Rotaryfondet) og data - ansvarlig CICO (club internet coordinator).
 • Hold gjerne det første møtet med komitélederne og styret før 1. juli det aktuelle året. 
 • Delta på Styreseminar sammen med påtroppende sekretær, kasserer, TRF- og medlemsansvarlig.
 • NB! Deltakelse på PETS er obligatorisk våren før en skal tiltre som klubbpresident
 • Sammen med sittende styre ha en gjennomgang av løpende klubbprosjekter og vurdere hvorledes de vil virke inn på programmet for kommende Rotaryår. Evaluere klubbens aktiviteter og fastsette hvilke områder som det nye styret vil prioritere.
 • Utarbeide klubbens mål og planer, sammen med det nye styret. Nytt av året er at klubbens mål og planer skal leveres direkte på nett, via www.rotary.org.
 • Få bekreftet at klubben er a jour med innbetalinger til RI og distriktet
 • Utarbeide budsjettforslag i samråd med kasserer og øvrige styremedlemmer. OBS klubbens kontingent til D-2305 blir fastsatt på Distriktssamlingen i mars. Her vil også størrelsen på øvrige kontingenter/ bidrag som klubben skal betale, bli bekjentgjort. OBS bidraget til The Rotary Foundation, TRF, jfr. punkt 10 i denne håndboka.

I presidentperioden bør du:

 • Overta som president fra 1. juli det aktuelle Rotary året og takke av din forgjenger.
 • Planlegge og gjennomfør styremøter etter behov.
 • Sørge for at hver komité har eksakte mål å arbeide mot.
 • Følge opp at klubben følger de fastsatte betalings- og rapporteringsfrister.
 • Sørge for at all korrespondanse blir behandlet og besvart innen fastsatte frister.
 • Vurdere deltakelse på kurs mv i regi av distriktet.
 • Forberede møte med guvernør og ass. guvernør. Selv delta, og sørg for god representasjon fra klubben på Distriktskonferansen. Ledsagere er velkomne.
 • Holde god kontakt med AG og distriktsadministrasjonen ved behov. 
 • Sørge for forberedelse og valg av president og styret for neste Rotaryår. innen 1. desember det aktuelle året. Det skal velges for kommende år: President, sekretær, kasserer, kontakt til ungdomsutvekslingen, TRF og IT-kontakt og neste års president.
 • Sammen med sekretæren, skrive klubbens årsberetning og ellers forberede avslutningen på presidentåret.Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2021-2022

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer