DISTRIKT 2305 / DISTRIKTSGUVERNØRENS KLUBBESØK


Distriktsguvernørens besøk hos klubbene 2019-20

Nedenfor finner du en oversikt over Distriktsguvernør Vigdis Osbak sine planlagte besøk til klubbene i distriktet vårt i dette rotaryåret.


Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer