DISTRIKT 2305 / DISTRIKTSLEDELSEN / KOMITEER

Komiteer


D2305 - Medlemsutvikling

Fjærtoft, Ivar
Hamre, Hege Karete
Hurlen, Laila
Nysæter, Olav - Committee Leader

D2305 - TRF

Andersson, Anders
Dalheim, Kjetil
Hareide, Lidun
Kvalsund, Gunnar
Olsen, Roy Heine
Osbak, Hans Olav - Committee Leader
Osbak, Vigdis - Committee Leader
Riise, Synnøve
Aalstad, Gunhild - Committee Leader

D2305 - Ungdomsutveksling

Michaelis, Anja - Committee Leader
Rogneby, Ulf Oddvar - Committee Leader
Tomren, Elina Crispim - Committee Leader

D2305 - RYLA

Klock, Rolf - Committee Leader
Skogsrød, Torbjørn - Committee Leader

D2305 - PR/kommunikasjon

Løken, Kari
Osbak, Hans Olav
Strand, Svend

D2305 - Distriktsorganisasjon

Andersson, Anders
Berg, Kari
Blindheim, Arvid
Braaten, Vidar
Dahl, Torveig
Dalheim, Kjetil
Enger, Ove Ragnar
Fiksdal, Roald Torstein
Flått, Synnøve
Haglund, Svein Lauritz
Herje, Greta Kristi
Johanstuen, Marianne
Klock, Rolf
Kvale-Skattebo, Halldor
Kvalsund, Gunnar
Nysæter, Olav
Olsen, Roy Heine - Committee Leader
Osbak, Hans Olav
Osbak, Vigdis
Rogneby, Ulf Oddvar
Rørstad, Arnold
Sandmo, Finn Egil
Sjaatil, Dagny
Skogsrød, Torbjørn
Strand, Svend - Committee Leader
Tomren, Elina Crispim
Vik, Guttorm
Øien, Oddbjørn
Aalstad, Gunhild - Committee Leader

D2305 - Styremøtet

Andersson, Anders
Braaten, Vidar
Enger, Ove Ragnar
Fiksdal, Roald Torstein
Kvale-Skattebo, Halldor
Kvalsund, Gunnar
Olsen, Roy Heine - Committee Leader
Osbak, Hans Olav - Committee Leader
Osbak, Vigdis
Strand, Svend
Aalstad, Gunhild

D2305- COL

Bjugstad, Margit Jorun - Committee Leader
Øien, Oddbjørn - Committee Leader

D2305 - Nye Klubber

Blindheim, Arvid - Committee Leader
Sandmo, Finn Egil - Committee Leader

Distriktskonferansen

Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2022-2023

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer