DISTRIKT 2305 / DISTRIKTSLEDELSEN / KOMITEER

Komiteer


D2305 - Medlemsutvikling

Fjærtoft, Ivar
Hamre, Hege Karete
Hurlen, Laila - Committee Leader
Nysæter, Olav

D2305 - TRF

Andersson, Anders
Dalheim, Kjetil
Fiksdal, Roald Torstein
Hareide, Lidun
Kvalsund, Gunnar
Olsen, Roy Heine
Osbak, Vigdis - Committee Leader

D2305 - Ungdomsutveksling

Michaelis, Anja
Tomren, Elina Crispim - Committee Leader

D2305 - RYLA

Klock, Rolf - Committee Leader
Skogsrød, Torbjørn - Committee Leader

D2305 - PR/kommunikasjon

Elle, Torunn
Kipperberg, Max Ferdinand
Silset, Tor Odd - Committee Leader

D2305 - Komiteledere

Hurlen, Laila - Committee Leader
Klock, Rolf - Committee Leader
Osbak, Vigdis - Committee Leader
Silset, Tor Odd - Committee Leader
Skogsrød, Torbjørn - Committee Leader
Tomren, Elina Crispim - Committee Leader

D2305 - Styret

Andersson, Anders - Committee Leader
Hareide, Lidun
Mo, Morten
Aalstad, Gunhild

D2305- Lovrådet. representant

Bjugstad, Margit Jorun
Kvalsund, Gunnar - Committee Leader

D2305 - Distriktskonferansen

Snipen, Toril Kristin Repseth - Committee Leader

D2305 - AG-ene

Berg, Kari - Committee Leader
Evensen, Arild J. - Committee Leader
Hanestad, Torunn - Committee Leader
Herje, Greta Kristi - Committee Leader
Rørstad, Arnold - Committee Leader
Sjaatil, Dagny - Committee Leader
Tvedt, Åsta Marie Anderson - Committee Leader
Watn, Solveig - Committee Leader

D2305 - Distriktsadministrasjonen

Hurlen, Laila - Committee Leader
Kvalsund, Gunnar
Olsen, Roy Heine
Osbak, Vigdis - Committee Leader
Samuelsen, Morten H. Henning
Silset, Tor Odd - Committee Leader
Skogsrød, Torbjørn - Committee Leader
Strand, Svend
Tomren, Elina Crispim - Committee Leader

D2305 - Revisorer

Braaten, Vidar - Committee Leader
Dalheim, Kjetil

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer