arkiv nyheter 2016-2017

TAKK FOR ET SPENNENDE ÅRDistriktsguvernør Gunnar Kvalsund.

Det har vært en flott reise å få være distriktsguvernør for D-2305. Jeg lært mye om Rotary sin organisasjon, både om dis-trikt 2305, nasjonalt og internasjonalt. Jeg har lært mye om rotary sitt flotte arbeide på mange plan innenfor de 6 fokusom-råder, og har etter hvert blitt utrolig stolt og ærbødig overfor det å være medlem i en slik organisasjon. Jeg har fått møtt mange utrolig flotte rotaryanere og sett mye flott rotaryarbeid i klubbe-ne.

Les hele månedsbrevet her.

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI


Margit Bjugstad, flankert av DGE Wictor Sandvold til venstre og DG Gunnar Kvalsund til høyre.

Vi takker Margit så hjertelig!

Under styreseminaret på Hamar nå i mai, tok Margit Bjugstad ordet og uttalte at dette var det siste styreseminaret og arrangementet hun var med på, i ledelsen av distrikt 2305. 

Les hele månedsbrevet her.


VELLYKKET STYRESEMINAR PÅ HAMARLes mer her....

SPENNENDE Å SE HVA ANDRE GJØR


Både Rotarys koordinator for Medlemskap i sone 16, Jens-Erik Rasmussen og DG Gunnar Kvalsund fikk overrekt D2360 sin vimpel av DG Ulla Andreasson under Distriktskonferansen i Uddevalla den 1. april.

 og fru Kari Løken deltok 1. april på Distrikt 2360 sin distriktskonferanse i Uddevalla, Sverige. DG Ulla Andreasson,som er fra Urust Rotaryklubb, hadde invitert til deltakelse.

Les mer her....

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR APRIL

Les hele månedsbrevet her.

OPPLÆRINGEN HAR STARTET – DGN ARVID BLINDHEIM PÅ NORSKE GETSArvid Blindheim nr. 2 fra venstre.
Les mer om GETS her

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MARS

Jeg har hatt min oppvekst på Ytre Søre Sunnmøre. Det barske fiskarmiljøet som preget disse øysamfunnene, gjorde at mange hadde et nært «forhold» til sin gudstro. Kanskje ikke så rart. Havet både gav og tok. En sterk gudstro var ofte en trøst og styrke når tragedier råket, som ved forlis under fiske. Som i de fleste samfunn og spesielt når det er gode tider, så har det seg ofte slik at også tilhørigheten til gudstroen minker og svinner bort. Både før og etter siste krig, med depresjon i 30 åra og i etterkrigstiden, var det store vekkelseskampanjer, med formål å mane folket tilbake til sin gudstro. På kysten virker nok dette, og jeg har hatt min oppvekst med vekkelser på bedehuset. Samfunnet ble også formet til et sterkt fellesskap, en skulle bygge landet, en skulle stå sammen i dugnad innenfor ulike organisasjoner og idrettslag – fellesskapet var sterkt.

Les hele brevet her.


Oppmerksomhet


Sykkylven, Stranda og Ørskog Rotaryklubb fikk overrekt utmerkelser fra Rotary International under årets PETS lørdag 25. mars 2017. Dette for deres bidrag til TRF i 2015/16. Her er innkommende presidenter i klubbene sammen med DG Gunnar Kvalsund.


Nyttig opplæring for innkommende presidenter


Den 25.-26. mars er D2305 sine innkommende presidenter samlet til treningsseminar på Dombås. Dette for å få den lovpålagte opplæringen før de tar fatt på sitt år som presidenter og ledere av sine respektive klubber den 1. juli.

Les mer....


HONOUR TO ÅSHILD LUNDGAARD, RAUFOSS ROTARY CLUB


During the Rotary Foundation Centennial Celebration in Atlanta Georgia, one of the highlights will be the recognition of outstanding
Global grant projects. As the say goes, behind every successful man, there is a woman. It can similarly be said that behind every successful project, there must have been a ‘central cog’ around which the wheel of success rotated.

Les mer her.

MIDTVEISSAMLING PÅ DOMBÅS
Den 10. – 11. februar møttes blant annet disse AGene og representantene fra Distriktsledelsen til Midtveissamling på Dombås. Nå gleder vi oss til å møte alle innkommende presidenter i D2305 til PETS den 24.-26. mars.RYLA 2017


Hunn/Gjøvik RK arrangerer RYLA 2017 på Honne 31.3 - 2.4 for klubber i Øst i vårt distrikt . Se vedlegg for detaljer om tid, sted, program. Klubbene bes om å finne aktuelle kandidater som vil ha glede og nytte av dette fine lederkurset.

Program


GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

Som distrikts guvernør og gjennom min kontakt med klubbene ved besøk og kontakt i ulike møtesammenhenger, prøver jeg å ta «pulsen» på klubbene. Hva de er god på og hvilke utfordring-er den enkelte klubb har, eller hvilke trender en kan se for utvik-lingen i klubbene. Vi guvernører skriver også en rapport fra alle klubbesøkene, vi leser rapportene til tidligere guvernører og i ledergruppen samsnakker vi om utviklingen blant våre klubber i distriktet.

Les hele brevet her.


PÅMELDING TIL PETS 2017

Påtroppende guvernør Wictor Sandvold avholder PETS på Dombås hotell lørdag 24. og søndag 25. mars.

Mer informasjon her

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR DESEMBER OG JANUAR


RI President John F Germ hadde i januar utgaven av magasinet Rotarian en fin artikkel om forholdet mellom FN sine satsingsområder og rotary sine satsingsområder, og der begge or-ganisasjonene er opptatt av bærekraft. Har oversatt artikkelen for å vise dette felles viktige arbeidet.


Les hele brevet her. 


KJÆRE ROTARYVENNER


Jeg vil ønske Dere alle en riktig god jul og et god nytt år. Det har vært et begivenhetsrikt siste år. Litt travelt kanskje, men du verden for en berikelse å få møte mange nye rotaryvenner, både i klubbene, men også internasjonalt. Rotary for meg har fått et helt annet innhold.

Jeg vil takke alle i ledelsen av distriktet for et riktig godt samarbeid. La oss holde på dette gode samarbeidet og tonen i våre møter. La oss alle sammen bidra til at vi alle kan gjøre en god jobb for å lede distrikt 2305 fremover. Jeg vil også ønske Wiktor en riktig god tur til USA og Asambly.

Jeg vil spesielt takke AG'ene for vel utført jobb og den tilretteleggingen Dere har gjort i forkant av møter med klubbene. Men AG Hilde tar kanskje "prisen" for tilrettelegging. I forbindelse med klubb-besøk hadde vi avtalt samkjøring fra Hamar og et møtepunkt ved en rundkjøring ved Hamar. Hilde hadde da dagen før, kjørt ruten fra vårt møtepunkt og frem til klubblokalet, slik at vi skulle finne lett frem og til rett tid.

Jeg ser frem til noen rolige dager nå i julen. Kari og jeg er vel plassert på Gran Canaria og nyter solen og strandlivet.


Ser frem til å møte Dere alle på nyåret.


Med vennlig hilsen
Gunnar Kvalsund

Distriktsguvernør D-2305


GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER

Jeg har nå hatt møter og vært på klubbesøk hos 39 rotaryklubber i distrikt 2305. Jeg er både ydmyk og stolt over å være distriktguvernør for et distrikt med så flotte klubber. Jeg er også imponert over alt av prosjekter som klubbene gjennomfører i sine lokalmiljøer. Dere er en ressurs og berikelse for egne lokalsamfunn. Jeg er selvsagt like imponert over de ulike internasjonale prosjekter som klubbene gjennomfører.

Les hele månedsbrevet her.


GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR OKTOBER

Som distriktsguvernør vil jeg takke alle deltakerne på distriktskonferan-sen for en fantastisk flott konferanse. Som arrangør er vi takksom for den oppslutning, engasjement og stemning dere som deltakere gav til konferansen. Som guvernør er jeg stolt over å være en del av en slik stor «rotaryfamilie».Jeg vil også gi min honnør og takk til Giske Rotary-klubb som teknisk arrangør.

Les hele månedsbrevet her.

VELLYKKET DISTRIKTSKONFERANSE I ÅLESUND


Distriktsguvernør Gunnar Kvalsund kan se tilbake på en meget vellykket distriktskonferanse. En god blanding av rotarystoff og foredrag av f.eks. Hanne Kristin Rohde gjorde konferansen uforglemmelig. Giske Rotaryklubb hadde lagt ned et stort forarbeid og gjennomføringen var perfekt ledet av distriktsguvernøren.

Presentasjoner fra Distriktskonferansen 2016 finner du på følgende lenker:

Distrikt 2305 fyller 5 år
Fred i verden - ungdomsutveksling
Informasjon fra COL -Lovrådet
RI presidentens hilsen
Distriktets målsetninger 2016 -2017
The David SchoolRotary hedra Kjell Høydal

Distriktsguvernør Gunnar Kvalsund og David Wallwork, grunnleggjar av The David School i Sierra Leone, sto for den høgtidlege overrekkinga av Paul Harris Fellow med to safirar til Kjell Høydal i Volda Rotaryklubb. Dette skjedde under Rotary si distriktskonferanse i helga. 

Les mer.

John Stennes tok en del bilder på konferanse. Se lenkene under.

https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157673157102622

https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157674378127665

Årsregnskapet 2015-16


 


GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER


Vi feirer nå 100 års jubileum for Rotary Foundation – verktøyet som Rotary har for å kunne igangsette ulike tiltak innenfor de ulike satsingsområdene som er definert – og ikke minst innsatsen for å gjøre slutt på polio, gjennom den store innsatsen og satsingen på «End Polio Now». 

Les hele månedsbrevet her.


GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR JULI OG AUGUST

Rotaryhjulet har snurret enda en vending og dere har fått ny guvernør i distriktet. Jeg er ydmyk for den rollen og den jobben jeg er satt til å gjøre i
distriktet vårt – men er klar på at guvernøren og distriktet sine tillitsvalgte skal ha en tilretteleggende rolle – det er dere i klubbene som skal skape ny
energi og vekst i den enkelte klubb.

Les hele månedsbrevet her.Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2021-2022

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer