ARKIV NYHETER


Handicamp Norway 2014 er offisielt i gang – velkommen til «Åpen dag» lørdag 26. juli!


Les mer...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 1 2014-15

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Distriktskonferansen 2014

Kjære Rotaryvenner
Light up Rotary – Synliggjør Rotary. Som President i Vertsklubben for Distriktskonferansen 2014, ønsker jeg at flest mulig Rotary medlemmer tar turen til Molde og vårt arrangement. Vi har lagt til rette for en spennende konferanse og et særdeles godt ledsagerprogram,og vi håper at flest mulig vil delta for å Synligjør Rotary i vårt distrikt. Flere og flere av våre klubber har utfordringer med å rekruttere nye medlemmer. Det å samles, snakkes og utfordre hverandre på å tenkte nytt er viktig. Jeg ser på Distriktskonferansen som en viktig arena for dette. Jeg vil sitere Ralph Waldo Emerson; «Hvis du ikke forsøker noe utover hva du allerede mestrer, vil du aldri vokse.» Vi må forsøke noe utover det vi er flink til. Vi må synliggjøre Rotary og vi synliggjøres på en slik måte av våre klubber får økt sin aktivitet og medlemsmasse. 
Velkommen til Distriktskonferansen 2014.
Jan Morten Dale
President i Fræna Rotaryklubb

Program Distriktskonferansen 2014
Påmelding

Andre lenker
Molde
Rica Seilet hotell
Atlanterhavsveien

_______________________________________________________________________________

Trenger støtte - sponsorer


Ungdomsutvekslingen i Norge skal arrangere EEMA2014 i Oslo, på Holmenkollen Park Hotell,
22.-25. august 2014.
Det er en konferanse hvor ca. 250 Rotarianere fra 25 land kommer for å diskutere Utvekslingsprogrammene i Rotary og finne muligheter for forbedringer av dette.

Les mer for informasjon og kontakt...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 12

Et Rotaryår er tilbakelagt og presidentkjeder og guvernørkjede skifter forvaltere!

Les hele månedbrevet her...

_______________________________________________________________________________

Rapport fra TRF-arbeidet i distrikt 2305 – 2013-14

Les hele rapporten her...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 11

Juni er den siste måneden i Rotaryåret. Ikke uten grunn er denne måneden viet kameratskap, «Fellowship».  Kameratskap, - opplevelsen av det å høre til, er selve limet i en organisasjon. 

Les hele månedsbrevet her...
Vedlegg medlemsutvikling...

_______________________________________________________________________________

En verden på spill



Alvarheim Rotaryklubb har engasjert seg i prosjektet "En verden på spill" ved Glomdalsmuseet og bidratt økonomisk til at elever med lengre reisevei har fått oppleve dette brettspillet. En verden på spill er et 250 kvadratmeter stort urettferdig brettspill basert på FNs tusenårsmål for en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser. I denne «utstillingen» på Glomdalsmuseet  er du selv en brikke i spillet og terningen avgjør hvilke utfordringer du møter, omtrent som i den virkelige verden.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

LAMS Nyhetsbrev



Les nyhetbrevet her...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 10

Mai måned har valgfritt tema i Rotary kalenderen. For meg som Distriktsguvernør, er det naturlig å peke på de to største utfordringene for klubbene i distriktet vårt dette Rotaryåret: Medlemsutviklingen og oppslutningen om Rotaryfondene og prosjektene våre.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Handicamp Norway 2014

Deltagerne er nå plukket ut


50 deltagere og deres assistenter har nå fått bekreftelse på at de får være med på Handicamp 2014. Av disse er 8 norske, fordelt på 4 distrikter.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 9 2013 - 2014


April er den måneden i året der vi vier spesiell  oppmerksomhet på tidsskriftene våre.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 8 2013 - 2014

Rotary International er i dag representert med Rotaryklubber i nesten alle verdensdeler og nesten i alle land i verden.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Handicamp Norway – et internasjonalt flaggskipprosjekt til å være stolt av!

 

Arrangementet går av stabelen søndag 20. juli og varer til lørdag 2. august 2014 på Haraldvangen Kurs og konferansesenter i Hurdal kommune.

Les mer...
Se powerpoint presentasjon...

_______________________________________________________________________________

Vellykket RYLA 2014 på Gjøvik

30 ungdommer var samlet til RYLA 2014 på Gjøvik. Dette er nok den beste RYLA-gruppen vi har hatt i de senere årene, sier Tore Wien 
som var ansvarlig for arrangementet. I evalueringene er det mange positive enkeltkommentarer fra deltakerne både til selve opplegget og til foredragsholdere, og mange sier at RYLA "oversteg forventningene de hadde på forhånd". 
 
Tore Wien minner samtidig om at klubbene må opprettholde kontakten med deltakerne, og gjerne deres familier, med tanke på mulig rekruttering til Rotary. Det er også meget interessant å vite hvorledes det går med deltakerne etter hvert. Alle bør inviteres til et klubbesøk så raskt som mulig der de blir bedt om å fortelle om sine opplevelser fra RYLA. I et slikt møte bør det være åpent at de tar med seg venner og pårørende som gjerne vil høre på. Det bør sørges for en enkel bevertning og at klubben gjør litt ut av slike møter.


Her er deltagerne på RYLA 2014 på Gjøvik samlet.

_______________________________________________________________________________

ELEKTRONISK brev fra ROTARY NORDEN?


Rotary har nå kommet så langt at medlemmene inviteres til å velge mellom digital og (kostbar) trykket utgave av sitt medlemsblad. Det er viktig at hver enkelt klubb gir rask tilbakemelding til guvernøren - senest  innen 14. april 2014 slik at guvernøreen samlet kan gi tilbakemelding før bladet går i trykken.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedbrev nr. 7

Rotary er hva Rotary gjør! Hva gjør vi?

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Gunnar Kvalsund, Giske Rotaryklubb, nominert til distriktsguvernør 2016–17



Forslag som nominasjonskomiteen mottok innen fristen, har vært gjenstand for grundig behandling i komiteen og i hht. RI’s kriterier og regler. Komiteen har kommet fram til sitt forslag på den best egnede til vervet som Distriktsguvernør for 2016 – 17: Gunnar Kvalsund, Giske Rotaryklubb. Komiteens innstilling var enstemmig.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Informasjon om Round Trips & Summer Camps i 2014

Ansvarlig for Summer Camps og Round Trips i distriktet vårt, oppfordrer alle klubber til å gjøre tilbudet om Summer Camps og Round Trips kjent for ungdom i klubbenes lokalmiljøer. Med erfaring som foreldre til ei datter som har deltatt på flere slike Rotary camps, anbefaler min kone og jeg klubbene om å følge oppfordringen fra John Stennes på det sterkeste!  

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Rotary International Convention in Sydney, Australia

RI President Ron D. Burton is extending the early registration deadline.

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Program RYLA øst 2014 er nå klart

Program RYLA 2015
RYLA 2015

_______________________________________________________________________________

Help win Airline Miles for Rotary!

Guvernøren oppfordrer alle rotarianere i Rotary distrikt 2305 til å støtte opp om denne aksjonen. Dette koster ikke den enkelte noen ting, men hjelper Rotary til  å redusere flypriser for Rotarys hjelpearbeidere som skal ut for å gjøre viktig Rotary arbeid! Flott om klubbsekretærene sprer denne oppfordringen til alle medlemmer i Rotaryklubben!
 Tidligere president i  Rotary International, som nå leder Rotarys arbeid med å skaffe rent og sikkert vann til alle som trenger det, står som avsender av denne oppfordringen.

Les mer og stem...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 6

Desember er Rotary kalenderens måned for familie, kameratskap og omtanke for andre!

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

RYLA ØST VÅREN 2014

SEMINAR OM LEDELSE – GJØVIK 28-30.3.2014

RYLA 2013 på Gjøvik

Les mer her...

_______________________________________________________________________________

HASTER! Effektiv hjelp til våre medmennesker i de katastroferammede områdene på Filippinene.

Hvordan kan vi hjelpe - les guvernørens oppfordring her...

Se også disse lenkene:
http://www.worldwaterworks.org/
http://www.shelterboxnorway.no/

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr. 5

Les hele brevet her...

Vedlegg
     Areas of Focus
     Avtalegiro TRF

_______________________________________________________________________________

Underskrevet protokoll fra årsmøte

Les protokollen her...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev nr 3 og 4 /2013

Les hele brevet her...

_______________________________________________________________________________

World Polio Day, 24. oktober

Husk at den 24. oktober er det verdens «End Polio Now» dag. Den markeres over hele verden. For oss er det også viktig at vi viser omgivelsene våre at Rotary International var initiativtakere til denne aksjonen som nå skjer i tett samarbeid med WHO; Melinda & Bill Gates og en rekke andre aktører.



End Polio Now
Siste nytt om polio fra Folkehelsa

_______________________________________________________________________________

Meget vellykket distriktskonferanse på Hamar


Guvernør Roy Heine Olsen og Laila Bokhari.

_______________________________________________________________________________

Vennskapets hus - en suksess



Noen lenker

End Polio now
Pakistan Battles Polio
Følg LAMS på facebook
LAMS nyhetsbrev for september
Bilder fra distriktskonferansen
Rotaract informesjon
Folkehelse i et globalt perspektiv

_______________________________________________________________________________

NOMINERING AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2016 - 2017

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Rotary's Areas of Focus

Les mer...

_______________________________________________________________________________

Guvenørens månedsbrev for august

Les månedsbrevet her...
Les vedlegget til dette månedsbrevet her

_______________________________________________________________________________

Håndboka for 2013 - 14

Håndboka for 2013-14 finner du under fanen: Distrikt 2305. Du kan også laste den ned her

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for juli

Les mer...
       
_______________________________________________________________________________

Velkommen til et nytt Rotary år!

Det er nå noen måneder siden at min kone, Karen og jeg, vekslet håndtrykk med presidenten for Rotary International Ron Burton og hans kone Jetta, under den internasjonale Rotary samlingen og ”guvernørskolen” i San Diego. Å få delta der, var en opplevelse som vil prege oss for resten av livet. Under slike internasjonale Rotary arrangementer møter vi rotarianere fra hele verden og opplever vi deler de samme kjerneverdier og det samme engasjement, uavhengig av kulturell, religiøs og politisk tilknytning.  Vi er som i en stor familie og det er en mektig og enestående opplevelse. 
Etter forberedelsene som er gjennomgått og med vissheten om at man har noen som har gått veien før deg og som er klart til å bistå, derom det trengs, er man godt forberedt til de oppgavene som et Rotary år som distriktsguvernør krever. Rotary International er verdens største serviceorganisasjon og dens styrke og dens omdømme bygger på den enkeelte rotarianers engasjement og vilje til innsats, - uten tanke på egen nytte.
Sammen har vi fått et oppdrag som kan sammenfattes i mottoet: Engage Rotary – Change lives!



La oss løse dette oppdraget i samarbeid!
Roy Heine Olsen
Distriktsguvernør




Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2021-2022

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer