ARKIV NYHETER 2012-2013


TAKK FOR SAMARBEIDET i 2012-13!

Rotaryåret 2012-13 er snart slutt, og jeg vil derfor takke alle
rotarianere i Distrikt 2305 for samarbeidet gjennom året!
En særlig takk til presidentene og medarbeiderne i Distrikts-
organisasjonen for innsatsen i klubbene og i Distriktet!
Jeg ønsker dere alle lykke til med det videre engasjementet i
og for Rotary, - og en riktig god sommer!
 
Margit Bjugstad,
Distriktsguvernør
D 2305 2012-13

_______________________________________________________________________________

KJEDEOVERREKKELSEN ER FORETATT

Roy Heine Olsen står klar til å overta som DG fra 1. juli

Under Elverum Rotaryklubbs jubileumsfest den 14. juni overrakte Guvernør 2012 - 2013 Margit Bjugstad kjedet til innkommende Guvernør Roy Heine Olsen fra Elverum Rotaryklubb. Med noen gode råd ønsket hun Roy lykke til på ferden som Guvernør for Distrikt 2305 i 2013 - 2014
 
_______________________________________________________________________________

Elverum Rotaryklubb 60 år – vi gratulerer!


President Fred Palmås, med bistand fra Guvernør Margit, delte ut 4 velfortjente Paul Harris.
De verdige mottakerne er fra venstre: Rotarianer Terje Thrones, Prost Sevat Lappegard, Kommunegartner Knut Stormoen og Kaptein i Frelsesarmeen Jorunn Smith.


_______________________________________________________________________________

Velfortjent Paul Harris Fellow (PHF) til TRF Chair 2011-1013, John Stennes, Hareid RK


Guvernør Margit Bjugstad overrakte Paul Harris Fellows til John Stennes.

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for juni


_______________________________________________________________________________

Vi gratulerer, Nord - Odal Rotaryklubb med 25-års jubileet


Velfortjente PHF ble delt ut til Kari Vik og Henry Nybakk.

_______________________________________________________________________________

En hilsen fra Stranda Rotaryklubb.


_______________________________________________________________________________

Ulstein Rotaryklubb med 50 årsjubileet 26. april 2013._______________________________________________________________________________

Fra Mesna RK: Vellykket ”Internasjonal Fest” for 11. gang!_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for mai


Det er to vedlegg til månedsbrevet som kan leses her:

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for april


Det er tre vedlegg til månedsbrevet som du kan laste ned her:


_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for mars


_______________________________________________________________________________

Internasjonale sommerleire /camps

(Short Term Youth Exchange)


Dette er et Rotary-tilbud for ungdom mellom 15-24 år fra forskjellige land.I de fleste tilfellene er det bare en deltaker fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Barn av rotarianere kan også delta. Varigheten er cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingene. De fleste er gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i dette programmet.

Kontakt John Stennes, ansvarlig for Camps  i D 2305 for flere opplysninger: drfcc.2305@rotary.no

Les mer på fanen Nye generasjoner og sommerleir.

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for februar


_______________________________________________________________________________

ROTARYKLUBBENE HAMAR VEST, MOELV OG  YEREVAN ROTARY CLUB OF ARMENIA TAR TAK OG SØRGER FOR RENT VANN TIL 120 SKOLEBARN FRA 6 TIL 18 ÅR OG 40% AV LANDSBYEN TATEV SINE INNBYGGERE.

De går sammen om et Matching Grant som primært skal sikre skolebarna i landsbyen Tatev på grensen mot Nagorno Karabach og Iran friskt drikkevann og bidra til bedre sanitære forhold og positiv helsepåvirkning i en sårbar alder. De samme mulighetene vil på grunn av dette tiltaket komme ca 400 av landsbyens 1000 innbyggere til gode med overkommelige  kostnader.


Fra venstre; skolens rektor - Garo Yeghnukian Yerevan Rc - John Stennes
- Suren Hakobyan Yerevan Rc - Odd Jarle Hagen


_______________________________________________________________________________

Volda Rotary Klubb sterkt engasjert i Sierra Leone_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for januar


_______________________________________________________________________________

Nyhetsarkiv

Under menyen "Aktuelt" på hyøre side er det nå lagt til "Nyhetsarkiv 2012-2013". Her vil alle nyheter bli plassert etter at de har stått på Startsiden en stund.

_______________________________________________________________________________

Pre - PETS og PETS 2013


_______________________________________________________________________________

Hvem blir den femte guvernøren i Distrikt 2305?


Fra høyre: IPDG Einar Driveklepp (2011-12), DG Margit Bjugstad (2012-13), DGE Roy Heine Olsen (2013-14) og DGN Knut Kvalvågnæs (2014-15).


_______________________________________________________________________________

Julefred


Med dette vil jeg få ønske alle rotarianere i D 2305 ei fredelig og god jul! Måtte 2013 bli et godt år for fredens sak, for Rotary, og for oss alle!
 Hilsen
DG Margit


_______________________________________________________________________________

Hjelpemidler medlemsutvikling

På medlemsskapsseminaret på Rudshøgda ble det presentert et opplegg for medlemsutvikling.

_______________________________________________________________________________

Rotary Foundation seminar høsten 2012

Distrikt 2305 v/ inviterer klubbene til å delta på Rotary Foundation seminar. Det vil bli arrangert seminar på Vestnes Fjordhotell 13. Oktober for klubbene på Vestlandet og på Rudshøgda, Sydydgående Kro 20. oktober for klubbene på Østlandet.


_______________________________________________________________________________

Medlemskaps seminar høsten 2012

Distrikt 2305 v/ medlemsskapskomiteen inviterer klubbene til å delta på medlemsskaps seminar. Det vil bli arrangert seminar på Vestnes Fjordhotell 13. Oktober for klubbene på Møre og på Rudshøgda,  Sydydgående Kro 20. oktober for klubbene på Østlandet.


_______________________________________________________________________________

Intervju med Distriktsguvernør Margit Bjugstad


_______________________________________________________________________________

Vellykket Distriktskonferanse 2012


Kai Eide under sitt foredrag om: "Internasjonal forståelse og fred - hva har vi lært av Afganistan"
Distriktskonferanse 2012 med 205 deltakere er over. Her er noen bilder fra konferansen...

_______________________________________________________________________________

Distriktskonferansen 2012


Diplomat Kai Eide er en av foredragsholderne

Til klubbmedlemmer i D2305!

Sammen med arrangørklubben Lillehammer RK har jeg gleden av å inviterere til 
Distriktskonferansen 2012i dagene 29. - 30. september, på Quality Hafjell Hotel & Resort i Øyer.


HJERTELIG VELKOMMEN!
Med vennlig hilsen
Margit Bjugstad
DG 2305, 2012-13

Du kan lese mer om Distriktskonferansen ved å klikke på fanen til høyre på siden.

_______________________________________________________________________________

Verdenspresidentens representant på Distriktskonfernasen 2012


Dr. Vera M. E. Kerremans

Les mer om Dr. Vera M. E. Kerremans...

_______________________________________________________________________________

Presseomtale av Distriktskonferansen

Se hele presseomtalen fra GD (Gudbrandsdølen Dagningen) her...

-

Nytt fra Opplærings- og kommunikasjonskomiteen

Nå er det lagt ut oppdatert informasjon fra Opplærings- og kommunikasjonskomiteen.

Klikk her for:     Opplæring     Kommunikasjon     Omdømmebygging

_______________________________________________________________________________

Guvernørens klubbesøk er i gang...


Guvernør Margit og President Brynhild under besøket i Tynset RK tirsdag 21. august.
Klikk her for å lese mer...

Flere nyheter fra guvernøren vil heretter komme under "Løst og fast" på "Guvernørens side" i hovedmenyen.

_______________________________________________________________________________

Styret i NorskRotary Forum 2012-2013


På bildet ser vi årets styre fra sitt første styremøte 18. august

Klikk her for å lese mer...

_______________________________________________________________________________

Guvernørens månedsbrev for August

Klikk her for å lese månedsbrevet...
Du finner også månedsbrev i hovedmenyen under "Guvernørens side --> Månedsbrev" og "Distrikt 2305 --> Månedsbrev" 

_______________________________________________________________________________

RI-presidentens tale


RI-president Sakuji Tanaka

Peace through service.
Oppfatningen av fredsbegrepet er forskjellig blant folk og kulturer.  Det kan bety personlig ro, lykke i familien, og en følelse av indre tilfredshet – eller det kan bety en trygg tilværelse hvor de grunnleggende menneskelige behov er møtt.  Men uansett hvordan vi definerer fred, er det et mål som kan oppnås gjennom tjeneste.

Klikk her for å lese resten av talen...

_______________________________________________________________________________

"Avtalen for Rotaryåret 2012 - 13 er inngått"


Distriktsguvernør Margit Bjugstad inngår "avtalen" med  RI-presidenten Sakuji Tanaka

_______________________________________________________________________________

Velkommen til et nytt Rotaryår, 2012 – 13!Rotary International Distrikt 2305 ledes i Rotaryåret 2012-2013 av Distriktsguvernør Margit Bjugstad fra Lillehammer Rotary Klubb.

Under temaet ”Peace through Service”, - ”Fred gjennom innsats”, går fra 1. juli 2012 1,2 millioner rotarianere, i mer enn 34 000 klubber og 530 distrikter over hele verden inn i et nytt Rotaryår. Vi er en stor og handlekraftig organisasjon som arbeider mot felles mål!
I vårt distrikt er vi nærmere 2000 medlemmer fordelt på 55 klubber som tar fatt på det nye Rotaryåret. Det er klubbene som er Rotary’s kjerne. Det er i klubbene Rotarys verdier og mål realiseres. Med ulik yrkesbakgrunn, godt fellesskap, interessante møteprogrammer, og engasjement i lokale og internasjonale programmer og prosjekter, skal vi sammen bruke Rotaryåret 2012-13 til å gagne andre, i tråd med vårt faste motto ”Service above self”.
 
Velkommen til et nytt og spennende Rotaryår!
Margit Bjugstad,
Distriktsguvernør

Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2021-2022

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer