I løpet av det siste året har signalene fra og mellom klubbene i distriktet vært entydige på at mange klubber ønsker seg samarbeidende klubber når det skal søkes om midler til små og store prosjekt. Og det er helt i tråd med hva TRF-komiteen ønsker. Slik er det både fordi mange klubber er små eller ikke lenger har ressurser til å drive prosjekt men samtidig har et sterkt ønske om å bidra. Mange av de pågående prosjekt er dessuten i ferd med å bli avsluttet. 

Vi ser også at mange har vært delaktige i langsiktige prosjekt på siden av TRF. Vi ønsker å ta disse inn i varmen og se hva vi kan bidra med. 

Målsetting for inneværende år - 2018-19


District Grant (DG)

 • 5 lokale – det vil si prosjekt i Norge i vårt distrikt
 • 3 globale – det vil si i et annet land

Global Grant (GG)

 • 1 nytt i nytt område
 • 3 videreføringer av eksisterende


strategi 2019-2020

For å nå målet vil vi tilby følgende beløp og krav:
NB! Beløp kan og vil måtte justeres avhengig av hvor mange og hvor store søknadene er. Men for alle gjelder det at man må regne med å samle penger lokalt i egen klubb eller på andre måter. 

DG – Lokale prosjekt
 • Tilskudd på inntil NOK 25.000,-
 • Aktivitet som profilerer Rotary og kan bidra til flere medlemmer

DG – Globalt(utenlandsk) prosjekt
 • Tilskudd på inntil NOK 50.000,-

GG – 1 nytt prosjekt i nytt område
 • Tilskudd på inntil NOK 100.000,-
 • Et sterkt ønske om deltagende naboklubber

GG – Videreføring av levert eller eksisterende prosjekt
 • Tilskudd på inntil NOK 120.000,-


ekstra kurs

Vi ønsker med dette at vår tilstedeværelse skal bidra til at flere blir kjent med og forstår hvordan TRF fungerer. Etter behov og ønsker fra klubbene vil vi prøve så godt vi kan å være til stede enten i AG-samlinger eller på andre måter som er hensiktsmessig.

Tema: «Dypdykk og "hands-on" på District Grant og Global Grant»
Varighet: 2-3 timer og mer etter behov
Målgruppe: TRF-ansvarlig eller andre som vil lære mer om TRF-arbeid i praksis

Sted
 • Møre og Romsdal: Molde
 • Søre Sunnmøre: Volda
 • Hedmark/Oppland: Hamar/Elverum og Gjøvik

Ta med egen PC!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2019-2020

Håndboka 2018-2019

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer