Rotary Grants


"Rotary Grants" er The Rotary Foundation sin modell for å støtte distrikt og klubber i gjennomføringen av sine prosjekter. 

"Terms and conditions" for TRF Global Grants og District Grants.

"Reference guide" for TRF.

Under Rotary Grants tilbyr stiftelsen to typer tilskudd/prosjektformer: District grant og Global grant.

TRF-presentasjon - distriktskonferansen 2015-16


District Grant

District grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert distrikt får velge hvilke aktiviteter det vil finansiere med disse tilskudd. District grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter.

Les mer om District Grant i TRF håndbok – Norge

Distrikter må være kvalifisert før de kan søke om og administrere District grant.

For å søke om et District grant (tilskudd) sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til distriktet som forvalter og distribuerer midlene (ikke til The Rotary Foundation).

Søknadsfrist for klubbene for Rotary-året 2017-18 er 15. november 2017.

Distriktet kan årlig bruke opp til 50 prosent av sitt District Designated Fund (DDF) til ”District grant”.

Distriktets retningslinjer for TRFs District Grants i distrikt 2305


Global Grant

Global grant (tilskudd) støtter større internasjonale aktiviteter med langsiktige, bærekraftige og målbare resultater i ett eller flere av de seks fokusområder. The Rotary Foundation tar i mot søknader på gjennom hele året. Før et distrikt eller klubb kan søke om stipend, må kvalifiseringsprosessen være fullført. Søknaden sendes elektronisk (online).

Minimum budsjett for Global Grant er $ 30.000.

Les mer om Global Grant i TRF håndbok – Norge


Vocational Training Team (VTT) - Yrkesrettet treningsteam

VTT kan støttes av TRF; enten som Global grant eller som District grant. Tradisjonelle GSE team kan f.eks. gjennomføres omtrent som District grant. VVT i regi av Global grant må gjennomføres iht. ett eller flere av fokusområdene.

Les mer om VTT i TRF håndbok – Norge

 
Kvalifisering/sertifisering og forvaltning

Distriktet har egne Forskrifter for TRF aktiviteter: Distrikt 2305 Interne Forskrifter TRF.

Klubbene må fullføre en årlig kvalifiseringsprosess for å være kvalifisert og kunne søke om grants (tilskudd). For å kvalifisere seg må klubbene sende ett eller flere medlemmer til distriktets Rotary Foundation Seminar (bl.a. gjennomført på PrePETS). Klubben må også signere og rette seg etter klubbens MOU (Memorandum of understanding) og i tillegg innfri de kvalifikasjonskrav som blir satt av distriktet.

Se Klubb MOU Norsk. Signert dokument skannes og sendes til john@stennes.net eller eventuelt til John Stennes, Torsenvegen 3, 6063 Hjørungavåg.


Søknad/rapportering

Global grant søkes gjennom Member Access på www.rotary.org/grants. Se veiledning for utfylling av onlinesøknaden. Her er en beskrivelse av hvordan Global Grants prosjekter følges opp og evalueres.

Alle klubber som ønsker å gjennomføre et Global grant skal ta kontakt med TRF-komiteen i distriktet i forkant, bl.a. for å sjekke om mulighetene for distriktets støtte (DDF-midler). Søknader behandles fortløpende innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Søknadsskjema for District Grant D2305 for 2017-18.

Signert søknad skannes og sendes til john@stennes.net eller eventuelt til John Stennes, Torsenvegen 3, 6063 Hjørungavåg.

Søknadsfrist for District Grant for rotaryåret 2017-18 er 15. november 2017.

Rapportskjema for District Grant (se retningslinjer for rapporteringsregler).

Signert rapport skannes og sendes til john@stennes.net eller eventuelt til John Stennes.

Innbetaling til TRF via avtalegiro

Her er skjemaet som benyttes for innbetaling via avtalegiro


Distrikt 2305 sine TRF prioriteringer for 2016-19

  • Øke kunnskapen klubbene gjennom TRF seminar og annen relevant informasjon.

  • Øke klubbenes årlige innbetalinger til TRF, spesielt de klubbene som ligger lavest. Målsetting for rotary-året 2016 - 2017 er 100 USD pr medlem pr. år.

  • Gjennomføre gode lokale og internasjonale prosjekter.

  • Distriktet ønsker at alle klubber deltar på TRF-seminar

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2019-2020

Håndboka 2018-2019

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer