Guvernørens månedsbrev september-oktober


Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for september og oktober 2017 ble i dag sendt ut til klubbene. Du kan lese hele månedsbrevet her.

Kjære Rotaryvenner!

Distriktskonferansen på Øyer er gjennomført
Distriktskonferansen ble arrangert på Øyer 23 -24. september. Det ble lagt ned mye arbeide i å få gode foredragsholdere. Tema for konferansen var «Mot en bedre verden-?» Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært mange og positive. Foredragsholderne utfylte hverandre på en god måte og berørte aktuelle tema. Deltakelsen var svært bra med over 170. Jeg vil takke alle deltakerne for en god konferanse, oppslutning, engasjement og stemning. En stor takk også til teknisk arrangør Ringebu Rotaryklubb som hadde lagt en flott ramme rundt konferansen.   

Generalforsamling/årsmøte      
Denne ble avholdt i forbindelse med Distriktskonferansen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Rotaryåret 2016-2017 har vært et godt år for vårt distrikt og IPDG Gunnar Kvalsund fikk sin velfortjente hyllest.

Gave til Fredsfondet
Distriktet vedtok å bevilge USD 5.000,- til Fredsfondet. Dette ble overrakt til PDG Ingrid Grandum Berget under konferansen.

PHF
Under Distriktskonferansen ble IPDG Gunnar Kvalsund og distriktssekretær Ragnar Enger hedret med Rotary’s høyeste utmerkelse, Paul Harris Fellow.

Guvernørbesøk
Min kone og jeg har nå besøkt 20 klubber sammen med ass.guvernører. Vi har blitt tatt imot på en strålende måte overalt. Jeg er imponert over hva de enkelte klubber har av prosjekter rundt omkring. Mange får også god pressedekning om prosjektene og på flere steder omtales prosjektene som rotarystien, rotarygrindløa m.m. Mange klubber er også oppmerksom på å sette rotarymerket på de enkelte objekter.  

Noen klubber sliter med rekruttering mens andre jobber systematisk og godt med medlemsrekruttering. De aller fleste klubbene bruker Club Central aktivt og legger inn bl.a. hvor mange timer klubbene bruker i prosjektene sine. Dette for at RI kan markedsføre hvilken stor organisasjon Rotary er, og hvilken innsats som legges ned både i lokale men også i internationale prosjekter.

Jeg deltok på markeringen av Eda-Eidskog Rotaryklubb’s   60-års jubileum på Morokulien. Det flotte festbordet sto med en halvpart i Sverige og en halvpart i Norge. Guvernøren fikk sitte med et ben i hvert land. Ganske spesielt.

Poliodagen
World Polio Day er tirsdag 24. oktober.  Flere klubber har aktiviteter for å markedsføre denne dagen. Inntektene går uavkortet til Polio +. Det er en glede å konstantere at bare har vært 10 nye tilfeller av smitte i Pakistan og Afghanistan. Nigeria er så langt i år fritt for nye utbrudd.

RYLA - et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker
Fjorårets Ryla Vest ble avlyst pga. manglende deltakelse. Årets Ryla-seminar avholdes på Quality Ulstein Hotel fra 9.til 11.november 2017. Jeg håper klubbene i Vest slutter opp om arrangementet og melder på deltakere snarest.

Disponering av innbetalte, ubrukte midler til Handicamp
Som kjent ble det forrige rotaryår bestemt at fellesprosjektet mellom de 6 distriktene i Norge, Handicamp, legges ned og avsluttes. Finansieringen av HC ble bl.a. gjort ved at hvert medlem av klubbene i Norge innbetalte kr.50,- pr. år. Etter vedtak av Norfo er nå siste års innbetaling kr.90.000,- tilbakeført til Distriktet. Jeg gjør oppmerksom på at dette er klubbenes penger. Etter orienteringen under årsmøtet på Distriktskonferansen, er det sendt ut brev til alle klubber hvor jeg ber om tilslutning til at beløpene som hver enkelt klubb har innbetalt, blir overført til TRF/Annual Found i den enkelte klubbs navn. Dette vil da bli et år der alle klubbene i Distriktet bidrar til TRF. De klubber som ikke ønsker dette, men vil ha sitt beløp overført tilbake til sin klubb, må gi svar innen 3.november d.å.

Fellesprosjekt for Rotary i Norge
Det søkes etablert et fellesprosjekt for rotaryklubbene i Norge innenfor fredsarbeidet og mot ungdom i regi av Norfo som erstatning for Handicamp som nå er avsluttet. Distriktene er foreløpig bedt om å komme med forslag på personer som kan utgjøre en komite for utredning av et eventuelt prosjekt.

Wictor Sandvold
Distriktsguvernør 2017-18
Distrikt 2305


 
Guvernørens månedsbrev - juni

18. juni 2018

Guvernørens månedsbrev - juni

Wictor Sandvold har nå sendt ut sitt siste månedsbrev som distriktsguvernør i Distrikt 2305. Du kan lese det her.

Guvernørskifte 2018-19

16. juni 2018

Guvernørskifte 2018-19

Under en seremoni på Vestnes lørdag 16. juni fikk Arvid Blindheim, DG (distriktsguvernør) i Distrikt 2305 for 2018-19, overrekt guvernørkjedet av DG 2017-18, Wictor Sandvold.

Flott markering av 50-åringen Sula Rotaryklubb!

13. juni 2018

Flott markering av 50-åringen Sula Rotaryklubb!

Lørdag 9. juni markerte Sula Rotaryklubb sitt 50-års jubileum. Men inviterte gjester på båttur i strålende sommersol innover Hjørundfjorden, ble dette en dag full av opplevelser.

Utvekslingsstudenter i startgropen

12. juni 2018

Utvekslingsstudenter i startgropen

Den 9. juni var 40 studenter og deres foresatte samlet til informasjonsmøte i Oslo. Dette som en siste forberedelse før ungdommene reiser ut i verden som utvekslingsstudenter i regi av Rotary.

På rundreise før hjemreise

8. juni 2018

På rundreise før hjemreise

Rotarys ungdomsutveksling bidrar hvert år til at flere ungdommer fra hele verden får et minnerikt år i Norge. Som en avslutning på oppholdet inviteres de med på en rundreise i det vakre landet vårt. Dette er fredsarbeid i praksis!

Guvernørens månedsbrev - mai

5. juni 2018

Guvernørens månedsbrev - mai

Distriktsguvernør Wictor Sandvold har nå sendt ut nyhetsbrevet for mai til klubbene i distriktet. Du kan lese det her.

Ungdom presenterer Rotary i film

30. mai 2018

Ungdom presenterer Rotary i film

Vi er godt fornøyde med deltakelsen, og spesielt med vinneren av den filmkonkurransen vi utlyste blant ungdommene i videregående skoler her på Sunnmøre høsten 2017, sier initiativtaker og prosjektleder Kristin Wangensteen fra Aalesund Øst Rotaryklubb.

Oppdaterte personvernregler

22. mai 2018

Oppdaterte personvernregler

Den nye EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR) trer i kraft 25. mai. Rotary International har forberedt seg på den nye loven og som en del av dette er Rotary Privacy Policy oppdatert.

Velkomen til Distriktskonferansen 2018!

6. mai 2018

Velkomen til Distriktskonferansen 2018!

Distriktsguvernør for 2018-2019, Arvid Blindheim, og Vestnes Rotaryklubb ønskjer no velkomen til Distriktskonferansen som blir holdt på Scandic Rica Seilet i Molde den 21. – 23. september. Vi håper å se deg der!

Norsk-engelsk samarbeid i Sierra Leone

1. mai 2018

Norsk-engelsk samarbeid i Sierra Leone

Vennskapet mellom Volda Rotaryklubb og Ramsey Rotary Club i England har eksistert i flere tiår. Kontakten mellom klubbene har blitt fornyet og forsterket i de senere årene gjennom samarbeid for å bygge opp og støtte The David School i Sierra Leone.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2018-19

Håndboka 2017-18

Kommunikasjonsplan 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer