Guvernørens månedsbrev september-oktober


Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for september og oktober 2017 ble i dag sendt ut til klubbene. Du kan lese hele månedsbrevet her.

Kjære Rotaryvenner!

Distriktskonferansen på Øyer er gjennomført
Distriktskonferansen ble arrangert på Øyer 23 -24. september. Det ble lagt ned mye arbeide i å få gode foredragsholdere. Tema for konferansen var «Mot en bedre verden-?» Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært mange og positive. Foredragsholderne utfylte hverandre på en god måte og berørte aktuelle tema. Deltakelsen var svært bra med over 170. Jeg vil takke alle deltakerne for en god konferanse, oppslutning, engasjement og stemning. En stor takk også til teknisk arrangør Ringebu Rotaryklubb som hadde lagt en flott ramme rundt konferansen.   

Generalforsamling/årsmøte      
Denne ble avholdt i forbindelse med Distriktskonferansen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Rotaryåret 2016-2017 har vært et godt år for vårt distrikt og IPDG Gunnar Kvalsund fikk sin velfortjente hyllest.

Gave til Fredsfondet
Distriktet vedtok å bevilge USD 5.000,- til Fredsfondet. Dette ble overrakt til PDG Ingrid Grandum Berget under konferansen.

PHF
Under Distriktskonferansen ble IPDG Gunnar Kvalsund og distriktssekretær Ragnar Enger hedret med Rotary’s høyeste utmerkelse, Paul Harris Fellow.

Guvernørbesøk
Min kone og jeg har nå besøkt 20 klubber sammen med ass.guvernører. Vi har blitt tatt imot på en strålende måte overalt. Jeg er imponert over hva de enkelte klubber har av prosjekter rundt omkring. Mange får også god pressedekning om prosjektene og på flere steder omtales prosjektene som rotarystien, rotarygrindløa m.m. Mange klubber er også oppmerksom på å sette rotarymerket på de enkelte objekter.  

Noen klubber sliter med rekruttering mens andre jobber systematisk og godt med medlemsrekruttering. De aller fleste klubbene bruker Club Central aktivt og legger inn bl.a. hvor mange timer klubbene bruker i prosjektene sine. Dette for at RI kan markedsføre hvilken stor organisasjon Rotary er, og hvilken innsats som legges ned både i lokale men også i internationale prosjekter.

Jeg deltok på markeringen av Eda-Eidskog Rotaryklubb’s   60-års jubileum på Morokulien. Det flotte festbordet sto med en halvpart i Sverige og en halvpart i Norge. Guvernøren fikk sitte med et ben i hvert land. Ganske spesielt.

Poliodagen
World Polio Day er tirsdag 24. oktober.  Flere klubber har aktiviteter for å markedsføre denne dagen. Inntektene går uavkortet til Polio +. Det er en glede å konstantere at bare har vært 10 nye tilfeller av smitte i Pakistan og Afghanistan. Nigeria er så langt i år fritt for nye utbrudd.

RYLA - et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker
Fjorårets Ryla Vest ble avlyst pga. manglende deltakelse. Årets Ryla-seminar avholdes på Quality Ulstein Hotel fra 9.til 11.november 2017. Jeg håper klubbene i Vest slutter opp om arrangementet og melder på deltakere snarest.

Disponering av innbetalte, ubrukte midler til Handicamp
Som kjent ble det forrige rotaryår bestemt at fellesprosjektet mellom de 6 distriktene i Norge, Handicamp, legges ned og avsluttes. Finansieringen av HC ble bl.a. gjort ved at hvert medlem av klubbene i Norge innbetalte kr.50,- pr. år. Etter vedtak av Norfo er nå siste års innbetaling kr.90.000,- tilbakeført til Distriktet. Jeg gjør oppmerksom på at dette er klubbenes penger. Etter orienteringen under årsmøtet på Distriktskonferansen, er det sendt ut brev til alle klubber hvor jeg ber om tilslutning til at beløpene som hver enkelt klubb har innbetalt, blir overført til TRF/Annual Found i den enkelte klubbs navn. Dette vil da bli et år der alle klubbene i Distriktet bidrar til TRF. De klubber som ikke ønsker dette, men vil ha sitt beløp overført tilbake til sin klubb, må gi svar innen 3.november d.å.

Fellesprosjekt for Rotary i Norge
Det søkes etablert et fellesprosjekt for rotaryklubbene i Norge innenfor fredsarbeidet og mot ungdom i regi av Norfo som erstatning for Handicamp som nå er avsluttet. Distriktene er foreløpig bedt om å komme med forslag på personer som kan utgjøre en komite for utredning av et eventuelt prosjekt.

Wictor Sandvold
Distriktsguvernør 2017-18
Distrikt 2305


 
Arvid på rundreise!

30. november 2018

Arvid på rundreise!

Distriktsguvernør Arvid Blindheim er stadig på farten. Fra august og frem til i dag har han besøkt 39 av de 50 klubbene i distriktet!

Honnør til Distrikt 2305

23. november 2018

Honnør til Distrikt 2305

Distrikt 2305 har mottatt honnør fra Rotary International og The Rotary Foundation for sitt generøse bidrag til End Polio Now-kampanjen: "Countdown to History" i 2017-18.

RYLA 2018: Uforglemmelig!

14. november 2018

RYLA 2018: Uforglemmelig!

«Veldig kjekt – og utrolig lærerikt! Her var det mange spennende tema som vi kan tenke oss å lære enda mer om. RYLA anbefales!» Dette var noen av kommentarene under lunsjen siste dagen på samlingen som ble arrangert i Ulsteinvik 8.-10. november.

Guvernørens månedsbrev - november

13. november 2018

Guvernørens månedsbrev - november

Distriktsguvernør Arvid Blindheim har nå sendt ut sitt månedsbrev for november. Du kan lese det her.

10 års jubileum for The David School!

12. november 2018

10 års jubileum for The David School!

Den 27. oktober 2018 feiret The Davic School i Sierra Leone 10 år. Skolens motto er Education Changes Life og det er ingen tvil om at barn og ungdom gjennom denne skolen har fått god en plattform for å kunne utvikle seg videre.

Nyttige Håndbøker og mal for Kommunikasjonsplan

5. november 2018

Nyttige Håndbøker og mal for Kommunikasjonsplan

Håndbøker for mediehåndtering og sosiale medier er nå tilgjengelig for klubbene. Det er også utarbeidet en mal for Kommunikasjonsplan som klubbene oppfordres til å benytte.

Rotary Norden med omtale av Distriktskonferansen

3. november 2018

Rotary Norden med omtale av Distriktskonferansen

Siste utgave av Rotary Norden, nr. 6 - 2018, er nå distribuert. I denne utgaven er det også omtale av Distriktskonferansen som ble arrangert i Molde i september.

Engasjerte deltakere på workshop i web og facebook

2. november 2018

Engasjerte deltakere på workshop i web og facebook

I løpet av en uke i oktober ble det gjennomført workshops i bruk av web og facebook for klubbene i Oppland øst og i Romsdal. Dette var interessant og lærerikt både for kursledere og deltakere!

Historisk framgang mot en poliofri verden

24. oktober 2018

Historisk framgang mot en poliofri verden

Den 24. oktober er iden internasjonale Polio-dagen. Å utrydde polio har i en årrekke vært en svært viktig sak for rotaryanere. Gunnar Tyness i Brummundal Rotaryklubb er en av dem som virkelig har engasjert seg.

Se arrangementet Rotarys World Polio Day på direkten

18. oktober 2018

Se arrangementet Rotarys World Polio Day på direkten

Du trenger ikke reise til Philadelphia for å delta i Rotarys World Polio Day-arrangement den 24. oktober. Arrangementet blir live-streamet så du kan se det direkte på din PC eller smarttelefon.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2018-19

Kommunikasjonsplan 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer