Guvernørens månedsbrev september-oktober


Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for september og oktober 2017 ble i dag sendt ut til klubbene. Du kan lese hele månedsbrevet her.

Kjære Rotaryvenner!

Distriktskonferansen på Øyer er gjennomført
Distriktskonferansen ble arrangert på Øyer 23 -24. september. Det ble lagt ned mye arbeide i å få gode foredragsholdere. Tema for konferansen var «Mot en bedre verden-?» Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært mange og positive. Foredragsholderne utfylte hverandre på en god måte og berørte aktuelle tema. Deltakelsen var svært bra med over 170. Jeg vil takke alle deltakerne for en god konferanse, oppslutning, engasjement og stemning. En stor takk også til teknisk arrangør Ringebu Rotaryklubb som hadde lagt en flott ramme rundt konferansen.   

Generalforsamling/årsmøte      
Denne ble avholdt i forbindelse med Distriktskonferansen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Rotaryåret 2016-2017 har vært et godt år for vårt distrikt og IPDG Gunnar Kvalsund fikk sin velfortjente hyllest.

Gave til Fredsfondet
Distriktet vedtok å bevilge USD 5.000,- til Fredsfondet. Dette ble overrakt til PDG Ingrid Grandum Berget under konferansen.

PHF
Under Distriktskonferansen ble IPDG Gunnar Kvalsund og distriktssekretær Ragnar Enger hedret med Rotary’s høyeste utmerkelse, Paul Harris Fellow.

Guvernørbesøk
Min kone og jeg har nå besøkt 20 klubber sammen med ass.guvernører. Vi har blitt tatt imot på en strålende måte overalt. Jeg er imponert over hva de enkelte klubber har av prosjekter rundt omkring. Mange får også god pressedekning om prosjektene og på flere steder omtales prosjektene som rotarystien, rotarygrindløa m.m. Mange klubber er også oppmerksom på å sette rotarymerket på de enkelte objekter.  

Noen klubber sliter med rekruttering mens andre jobber systematisk og godt med medlemsrekruttering. De aller fleste klubbene bruker Club Central aktivt og legger inn bl.a. hvor mange timer klubbene bruker i prosjektene sine. Dette for at RI kan markedsføre hvilken stor organisasjon Rotary er, og hvilken innsats som legges ned både i lokale men også i internationale prosjekter.

Jeg deltok på markeringen av Eda-Eidskog Rotaryklubb’s   60-års jubileum på Morokulien. Det flotte festbordet sto med en halvpart i Sverige og en halvpart i Norge. Guvernøren fikk sitte med et ben i hvert land. Ganske spesielt.

Poliodagen
World Polio Day er tirsdag 24. oktober.  Flere klubber har aktiviteter for å markedsføre denne dagen. Inntektene går uavkortet til Polio +. Det er en glede å konstantere at bare har vært 10 nye tilfeller av smitte i Pakistan og Afghanistan. Nigeria er så langt i år fritt for nye utbrudd.

RYLA - et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker
Fjorårets Ryla Vest ble avlyst pga. manglende deltakelse. Årets Ryla-seminar avholdes på Quality Ulstein Hotel fra 9.til 11.november 2017. Jeg håper klubbene i Vest slutter opp om arrangementet og melder på deltakere snarest.

Disponering av innbetalte, ubrukte midler til Handicamp
Som kjent ble det forrige rotaryår bestemt at fellesprosjektet mellom de 6 distriktene i Norge, Handicamp, legges ned og avsluttes. Finansieringen av HC ble bl.a. gjort ved at hvert medlem av klubbene i Norge innbetalte kr.50,- pr. år. Etter vedtak av Norfo er nå siste års innbetaling kr.90.000,- tilbakeført til Distriktet. Jeg gjør oppmerksom på at dette er klubbenes penger. Etter orienteringen under årsmøtet på Distriktskonferansen, er det sendt ut brev til alle klubber hvor jeg ber om tilslutning til at beløpene som hver enkelt klubb har innbetalt, blir overført til TRF/Annual Found i den enkelte klubbs navn. Dette vil da bli et år der alle klubbene i Distriktet bidrar til TRF. De klubber som ikke ønsker dette, men vil ha sitt beløp overført tilbake til sin klubb, må gi svar innen 3.november d.å.

Fellesprosjekt for Rotary i Norge
Det søkes etablert et fellesprosjekt for rotaryklubbene i Norge innenfor fredsarbeidet og mot ungdom i regi av Norfo som erstatning for Handicamp som nå er avsluttet. Distriktene er foreløpig bedt om å komme med forslag på personer som kan utgjøre en komite for utredning av et eventuelt prosjekt.

Wictor Sandvold
Distriktsguvernør 2017-18
Distrikt 2305


 
Opplæringen har startet!

17. september 2018

Opplæringen har startet!

I forrige uke gikk GETS (Governor Elected Training Seminar) av stabelen. Med det har opplæringen for vår kommende Distriktsguvernør for 2019-2020, Vigdis Osbak, virkelig startet.

Guvernørens månedsbrev - september

2. september 2018

Guvernørens månedsbrev - september

Distriktsguvernør Arvid Blindheim har nå sendt ut sitt månedsbrev for september. Du kan lese det her.

David School på dagsorden i Stryn Rotaryklubb

25. august 2018

David School på dagsorden i Stryn Rotaryklubb

Den 20. august holdt Kjell Høydal innlegg om Sierra Leone og David School hos Stryn Rotaryklubb. Stryn er blant klubbene som har vært en god støttespiller gjennom mange år med generøse bidrag til skolen.

Geiter for trivsel og ren Rotarysti

23. august 2018

Geiter for trivsel og ren Rotarysti

Hareid Rotaryklubb går nye veier. De har rekruttert to geiter som den siste måneden har spist seg gjennom et koldtbord av vegetasjon langs Hareidselva. Dette til stor glede både for turgåere og medlemmene i klubben.

Guvernørens månedsbrev - juli og august

30. juli 2018

Guvernørens månedsbrev - juli og august

Distriktsguvernør Arvid Blindheim har nå sendt ut månedsbrevet for juli og august. Du kan også lese hva han skriver her.

Velkommen til Distriktskonferansen 2018!

11. juli 2018

Velkommen til Distriktskonferansen 2018!

Distriktsguvernør Arvid Blindheim ønsker nå alle rotarymedlemmer i D2305 hjertelig velkommen til årets distriktskonferanse som arrangeres på Scandic Rica Seilet i Molde 21.-23. september.

Be the inspiration

1. juli 2018

Be the inspiration

Barry Rassin, Rotary International President for 2018-19, har valgt Be The Inspiration som tema for dette Rotaryåret. Her forklarer han hvorfor.

Håndbok for klubbene 2018-19

30. juni 2018

Håndbok for klubbene 2018-19

I distriktets Håndbok for klubbene for 2018-19, vil alle rotarymedlemmer i D2305 finne nyttig og relevant informasjon om Rotary og det vi i vårt distrikt ønsker å ha fokus på det kommende rotaryåret.

Spesialpris til Convention, Hamburg 2019

23. juni 2018

Spesialpris til Convention, Hamburg 2019

Vi er mange som ønsker oss en tur til Rotary International Convention som arrangeres i Hamburg 1.-5. juni 2019. Registrerer du den innen den 27. juni 2018, får du spesialpris!

Guvernørens månedsbrev - juni

18. juni 2018

Guvernørens månedsbrev - juni

Wictor Sandvold har nå sendt ut sitt siste månedsbrev som distriktsguvernør i Distrikt 2305. Du kan lese det her.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2018-19

Kommunikasjonsplan 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer