Guvernørens månedsbrev september-oktober


Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for september og oktober 2017 ble i dag sendt ut til klubbene. Du kan lese hele månedsbrevet her.

Kjære Rotaryvenner!

Distriktskonferansen på Øyer er gjennomført
Distriktskonferansen ble arrangert på Øyer 23 -24. september. Det ble lagt ned mye arbeide i å få gode foredragsholdere. Tema for konferansen var «Mot en bedre verden-?» Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært mange og positive. Foredragsholderne utfylte hverandre på en god måte og berørte aktuelle tema. Deltakelsen var svært bra med over 170. Jeg vil takke alle deltakerne for en god konferanse, oppslutning, engasjement og stemning. En stor takk også til teknisk arrangør Ringebu Rotaryklubb som hadde lagt en flott ramme rundt konferansen.   

Generalforsamling/årsmøte      
Denne ble avholdt i forbindelse med Distriktskonferansen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Rotaryåret 2016-2017 har vært et godt år for vårt distrikt og IPDG Gunnar Kvalsund fikk sin velfortjente hyllest.

Gave til Fredsfondet
Distriktet vedtok å bevilge USD 5.000,- til Fredsfondet. Dette ble overrakt til PDG Ingrid Grandum Berget under konferansen.

PHF
Under Distriktskonferansen ble IPDG Gunnar Kvalsund og distriktssekretær Ragnar Enger hedret med Rotary’s høyeste utmerkelse, Paul Harris Fellow.

Guvernørbesøk
Min kone og jeg har nå besøkt 20 klubber sammen med ass.guvernører. Vi har blitt tatt imot på en strålende måte overalt. Jeg er imponert over hva de enkelte klubber har av prosjekter rundt omkring. Mange får også god pressedekning om prosjektene og på flere steder omtales prosjektene som rotarystien, rotarygrindløa m.m. Mange klubber er også oppmerksom på å sette rotarymerket på de enkelte objekter.  

Noen klubber sliter med rekruttering mens andre jobber systematisk og godt med medlemsrekruttering. De aller fleste klubbene bruker Club Central aktivt og legger inn bl.a. hvor mange timer klubbene bruker i prosjektene sine. Dette for at RI kan markedsføre hvilken stor organisasjon Rotary er, og hvilken innsats som legges ned både i lokale men også i internationale prosjekter.

Jeg deltok på markeringen av Eda-Eidskog Rotaryklubb’s   60-års jubileum på Morokulien. Det flotte festbordet sto med en halvpart i Sverige og en halvpart i Norge. Guvernøren fikk sitte med et ben i hvert land. Ganske spesielt.

Poliodagen
World Polio Day er tirsdag 24. oktober.  Flere klubber har aktiviteter for å markedsføre denne dagen. Inntektene går uavkortet til Polio +. Det er en glede å konstantere at bare har vært 10 nye tilfeller av smitte i Pakistan og Afghanistan. Nigeria er så langt i år fritt for nye utbrudd.

RYLA - et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker
Fjorårets Ryla Vest ble avlyst pga. manglende deltakelse. Årets Ryla-seminar avholdes på Quality Ulstein Hotel fra 9.til 11.november 2017. Jeg håper klubbene i Vest slutter opp om arrangementet og melder på deltakere snarest.

Disponering av innbetalte, ubrukte midler til Handicamp
Som kjent ble det forrige rotaryår bestemt at fellesprosjektet mellom de 6 distriktene i Norge, Handicamp, legges ned og avsluttes. Finansieringen av HC ble bl.a. gjort ved at hvert medlem av klubbene i Norge innbetalte kr.50,- pr. år. Etter vedtak av Norfo er nå siste års innbetaling kr.90.000,- tilbakeført til Distriktet. Jeg gjør oppmerksom på at dette er klubbenes penger. Etter orienteringen under årsmøtet på Distriktskonferansen, er det sendt ut brev til alle klubber hvor jeg ber om tilslutning til at beløpene som hver enkelt klubb har innbetalt, blir overført til TRF/Annual Found i den enkelte klubbs navn. Dette vil da bli et år der alle klubbene i Distriktet bidrar til TRF. De klubber som ikke ønsker dette, men vil ha sitt beløp overført tilbake til sin klubb, må gi svar innen 3.november d.å.

Fellesprosjekt for Rotary i Norge
Det søkes etablert et fellesprosjekt for rotaryklubbene i Norge innenfor fredsarbeidet og mot ungdom i regi av Norfo som erstatning for Handicamp som nå er avsluttet. Distriktene er foreløpig bedt om å komme med forslag på personer som kan utgjøre en komite for utredning av et eventuelt prosjekt.

Wictor Sandvold
Distriktsguvernør 2017-18
Distrikt 2305


 
Guvernørens månedsbrev - november

30. november 2017

Guvernørens månedsbrev - november

Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for november 2017 kan du lese her.

Stor stas med RYLA 2017!

11. november 2017

Stor stas med RYLA 2017!

«Dette var utrolig bra – og nyttig!» Dommen var enstemmig fra de 25. deltakerne på RYLA 2017, som ble arrangert i Ulsteinvik 9.-11. november.

Stor gave til PolioPluss

24. oktober 2017

Stor gave til PolioPluss

Norfo gir 300.000 kroner til PolioPluss. Pengene skal overføres i navnene til klubbene i Norge.

Rotary har (nesten) utryddet polio

24. oktober 2017

Rotary har (nesten) utryddet polio

Ingen trodde det var mulig da Rotary i 1980 satte seg som mål å utrydde polio gjennom verdens største vaksinasjonsprogram. Polio er en virussykdom som kan føre til lammelser og død. Verdens poliodag er 24. oktober.

Guvernørens månedsbrev september-oktober

16. oktober 2017

Guvernørens månedsbrev september-oktober

Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for september og oktober 2017 ble i dag sendt ut til klubbene. Les hele månedsbrevet her.

Gode og inspirerende klubbmøter

15. oktober 2017

Gode og inspirerende klubbmøter

Den 28. august startet DG Wictor på sin rundreise til klubbene i distriktet. Så langt har han møtt styret, komiteledere og medlemmer i hele 20 klubber. Dette har både han og klubbene hatt stor glede av.

Diplom og hederlig omtale

24. september 2017

Diplom og hederlig omtale

Rotary er engasjert i svært mange prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Under årets distriktskonferanse ble klubber engasjert i ett lokalt og ett internasjonalt prosjekt tildelt diplom og hederlig omtale.

Paul Harris Fellow

24. september 2017

Paul Harris Fellow

Under årets distriktskonferanse ble Paul Harris Fellow tildelt IPDG Gunnar Kvalsund og distriktssekretær Ragnar Enger. Denne hedersbevisningen er den høyeste utmerkelsen en kan få i Rotary – og henger høyt.

Mot en bedre verden - ?

24. september 2017

Mot en bedre verden - ?

Denne helgen var 175 Rotaryanere og foredragsholdere samlet til Distriktskonferanse på Øyer. Etter mange gode foredrag var dommen enstemmig: Dette var en flott konferanse!

RYLA 2017

28. august 2017

RYLA 2017

Er du mellom 20 og 30 år og interessert i ledelse? Da kan det være at RYLA er noe for deg! Årets seminar i vest går av stabelen 9.-11. november på Quality Hotel Ulsteinvik. Påmelding skjer via din lokale Rotaryklubb.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2017-18

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer