Guvernørens månedsbrev september-oktober


Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for september og oktober 2017 ble i dag sendt ut til klubbene. Du kan lese hele månedsbrevet her.

Kjære Rotaryvenner!

Distriktskonferansen på Øyer er gjennomført
Distriktskonferansen ble arrangert på Øyer 23 -24. september. Det ble lagt ned mye arbeide i å få gode foredragsholdere. Tema for konferansen var «Mot en bedre verden-?» Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært mange og positive. Foredragsholderne utfylte hverandre på en god måte og berørte aktuelle tema. Deltakelsen var svært bra med over 170. Jeg vil takke alle deltakerne for en god konferanse, oppslutning, engasjement og stemning. En stor takk også til teknisk arrangør Ringebu Rotaryklubb som hadde lagt en flott ramme rundt konferansen.   

Generalforsamling/årsmøte      
Denne ble avholdt i forbindelse med Distriktskonferansen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Rotaryåret 2016-2017 har vært et godt år for vårt distrikt og IPDG Gunnar Kvalsund fikk sin velfortjente hyllest.

Gave til Fredsfondet
Distriktet vedtok å bevilge USD 5.000,- til Fredsfondet. Dette ble overrakt til PDG Ingrid Grandum Berget under konferansen.

PHF
Under Distriktskonferansen ble IPDG Gunnar Kvalsund og distriktssekretær Ragnar Enger hedret med Rotary’s høyeste utmerkelse, Paul Harris Fellow.

Guvernørbesøk
Min kone og jeg har nå besøkt 20 klubber sammen med ass.guvernører. Vi har blitt tatt imot på en strålende måte overalt. Jeg er imponert over hva de enkelte klubber har av prosjekter rundt omkring. Mange får også god pressedekning om prosjektene og på flere steder omtales prosjektene som rotarystien, rotarygrindløa m.m. Mange klubber er også oppmerksom på å sette rotarymerket på de enkelte objekter.  

Noen klubber sliter med rekruttering mens andre jobber systematisk og godt med medlemsrekruttering. De aller fleste klubbene bruker Club Central aktivt og legger inn bl.a. hvor mange timer klubbene bruker i prosjektene sine. Dette for at RI kan markedsføre hvilken stor organisasjon Rotary er, og hvilken innsats som legges ned både i lokale men også i internationale prosjekter.

Jeg deltok på markeringen av Eda-Eidskog Rotaryklubb’s   60-års jubileum på Morokulien. Det flotte festbordet sto med en halvpart i Sverige og en halvpart i Norge. Guvernøren fikk sitte med et ben i hvert land. Ganske spesielt.

Poliodagen
World Polio Day er tirsdag 24. oktober.  Flere klubber har aktiviteter for å markedsføre denne dagen. Inntektene går uavkortet til Polio +. Det er en glede å konstantere at bare har vært 10 nye tilfeller av smitte i Pakistan og Afghanistan. Nigeria er så langt i år fritt for nye utbrudd.

RYLA - et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker
Fjorårets Ryla Vest ble avlyst pga. manglende deltakelse. Årets Ryla-seminar avholdes på Quality Ulstein Hotel fra 9.til 11.november 2017. Jeg håper klubbene i Vest slutter opp om arrangementet og melder på deltakere snarest.

Disponering av innbetalte, ubrukte midler til Handicamp
Som kjent ble det forrige rotaryår bestemt at fellesprosjektet mellom de 6 distriktene i Norge, Handicamp, legges ned og avsluttes. Finansieringen av HC ble bl.a. gjort ved at hvert medlem av klubbene i Norge innbetalte kr.50,- pr. år. Etter vedtak av Norfo er nå siste års innbetaling kr.90.000,- tilbakeført til Distriktet. Jeg gjør oppmerksom på at dette er klubbenes penger. Etter orienteringen under årsmøtet på Distriktskonferansen, er det sendt ut brev til alle klubber hvor jeg ber om tilslutning til at beløpene som hver enkelt klubb har innbetalt, blir overført til TRF/Annual Found i den enkelte klubbs navn. Dette vil da bli et år der alle klubbene i Distriktet bidrar til TRF. De klubber som ikke ønsker dette, men vil ha sitt beløp overført tilbake til sin klubb, må gi svar innen 3.november d.å.

Fellesprosjekt for Rotary i Norge
Det søkes etablert et fellesprosjekt for rotaryklubbene i Norge innenfor fredsarbeidet og mot ungdom i regi av Norfo som erstatning for Handicamp som nå er avsluttet. Distriktene er foreløpig bedt om å komme med forslag på personer som kan utgjøre en komite for utredning av et eventuelt prosjekt.

Wictor Sandvold
Distriktsguvernør 2017-18
Distrikt 2305


 
Guvernørens månedsbrev - februar

20. februar 2018

Guvernørens månedsbrev - februar

Guvernørens månedsbrev for februar er nå sendt ut til klubbene i D2305.

Paul Harris Fellow

7. februar 2018

Paul Harris Fellow

Er det lenge siden klubben sjekket sin PHF-saldo? Her forteller vi deg hvordan dette skal gjøres.

RYLA - lederutvikling for unge

30. januar 2018

RYLA - lederutvikling for unge

Den 9.-11. mars arrangeres RYLA (Rotary Youth Leadership Award) på Honne hotel, Biri. Her har unge mellom 18 og 30 år som har lederambisjoner, en unik mulighet for påfyll. Påmeldingsfrist er 23. februar.

Givende - og utrolig kjekt!

29. januar 2018

Givende - og utrolig kjekt!

Den 27.-28. januar var distriktsledelsen, komiteledere og AGer samlet på Dombås. Fokus var på kommende rotaryår og hva som bør prioriteres for at vi skal kunne bistå klubbene best mulig for at de skal nå sine mål.

Guvernørens månedsbrev - januar

17. januar 2018

Guvernørens månedsbrev - januar

Guvernørens månedsbrev for januar 1018 er nå sendt ut til klubbene i D2305.

ROTARY INTERNATIONAL ASSEMBLY I SAN DIEGO

15. januar 2018

ROTARY INTERNATIONAL ASSEMBLY I SAN DIEGO

Vår kommende distriktsguvernør for 2018-2019, Arvid Blindheim, er denne uken på Rotary International Assembly i San Diego. De seks norske DGEene er alle på plass, sammen med DGEer fra hele verden.

Guvernørens månedsbrev - desember

14. desember 2017

Guvernørens månedsbrev - desember

Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for desember 2017 er nå sendt ut til klubbene. Les hele månedsbrevet her.

Ledig verv som webredaktør i Norfo

13. desember 2017

Ledig verv som webredaktør i Norfo

Vervet som webredaktør i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig med snarlig tiltredelse.

Sommerleirer for ungdommer – en god julegaveide?

5. desember 2017

Sommerleirer for ungdommer – en god julegaveide?

Nå er det på tide å begynne å finne norsk ungdom som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleirer i utlandet til sommeren!

Guvernørens månedsbrev - november

30. november 2017

Guvernørens månedsbrev - november

Distriktsguvernør Wictor Sandvold sitt månedsbrev for november 2017 kan du lese her.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2017-18

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer