Guvernørens månedsbrev juli-august


Kjære Rotaryvenner - velkommen til et nytt og spennende Rotaryår!

Håper dere har hatt en fin sommer og kommet godt i gang med et nytt rotaryår og de nye målsettinger som vår RI-president Ian Riseley og vårt distrikt har satt for 2017-2018. Oppdraget vårt er beskrevet under pkt. 4 i  Håndboken, som ligger på vår hjemmeside. Der finner dere også en presentasjon av RI-presidenten.

Et hvert nytt rotaryår starter med mange nye personer i flere verv selv om vår strategi nå går på at flere skal inneha de enkelte verv i 3 år. Kontinuitet er et kjennetegn i Rotary.

Jeg har allerede nå i det første månedsbrevet en sterk oppfordring til alle klubbene om å sette medlemsutvikling og rekruttering av nye medlemmer i fokus. Men medlemsutvikling er mer enn tall. Det er å skape godt klubbmiljø med interessante møter, gjøre en innsats for samfunnet og bygge vennskap for å nevne noe.

En stor takk til Ringebu Rotaryklubb som arrangerte guvernørskiftet 1.juli på Venabu Fjellhotell sammen med sitt presidentskifte og 34 rotaryanere. Det ble en svært hyggelig aften hvor den nye guvernør Wictor takket past guvernør Gunnar Kvalsund for den innsatsen han og hans organisasjon hadde lagt ned for distriktet for det gode arbeide som er gjort i året som gikk.

Distriktskonferansen 
Invitasjonen til årets distriktskonferanse 23.-24.september på Meetingpoint Hafjell Øyer er sendt ut til alle presidenter og medlemmer med påmeldingsfrist 15. august. Ringebu Rotaryklubb står som arrangør og har lagt et godt stykke arbeid i å gjøre konferansen hyggelig og innholdsrik for deltakerne. Jeg håper mange sammen med sine ledsagere finner programmet interessant og melder seg på rotaryårets «høydepunkt»

Under konferansen finner også Distriktets årsmøte sted. Der har alle klubber stemmerett, og det er viktig at alle klubbene er representert. Hvis ikke presidenten kan møte, kan han/hun gi fullmakt til andre fra klubben til å stemme.

Guvernør for 2020-2021 
Arbeidet med å nominere distriktsguvernør for 2020-2021 bør klubbene starte nå. Innen 15. oktober må forslagene være sendt til PDG Gunnar Kvalsund. Tenk på en person som kan være aktuell og send inn forslag. 
Guvernørens månedsbrev - juni

18. juni 2018

Guvernørens månedsbrev - juni

Wictor Sandvold har nå sendt ut sitt siste månedsbrev som distriktsguvernør i Distrikt 2305. Du kan lese det her.

Guvernørskifte 2018-19

16. juni 2018

Guvernørskifte 2018-19

Under en seremoni på Vestnes lørdag 16. juni fikk Arvid Blindheim, DG (distriktsguvernør) i Distrikt 2305 for 2018-19, overrekt guvernørkjedet av DG 2017-18, Wictor Sandvold.

Flott markering av 50-åringen Sula Rotaryklubb!

13. juni 2018

Flott markering av 50-åringen Sula Rotaryklubb!

Lørdag 9. juni markerte Sula Rotaryklubb sitt 50-års jubileum. Men inviterte gjester på båttur i strålende sommersol innover Hjørundfjorden, ble dette en dag full av opplevelser.

Utvekslingsstudenter i startgropen

12. juni 2018

Utvekslingsstudenter i startgropen

Den 9. juni var 40 studenter og deres foresatte samlet til informasjonsmøte i Oslo. Dette som en siste forberedelse før ungdommene reiser ut i verden som utvekslingsstudenter i regi av Rotary.

På rundreise før hjemreise

8. juni 2018

På rundreise før hjemreise

Rotarys ungdomsutveksling bidrar hvert år til at flere ungdommer fra hele verden får et minnerikt år i Norge. Som en avslutning på oppholdet inviteres de med på en rundreise i det vakre landet vårt. Dette er fredsarbeid i praksis!

Guvernørens månedsbrev - mai

5. juni 2018

Guvernørens månedsbrev - mai

Distriktsguvernør Wictor Sandvold har nå sendt ut nyhetsbrevet for mai til klubbene i distriktet. Du kan lese det her.

Ungdom presenterer Rotary i film

30. mai 2018

Ungdom presenterer Rotary i film

Vi er godt fornøyde med deltakelsen, og spesielt med vinneren av den filmkonkurransen vi utlyste blant ungdommene i videregående skoler her på Sunnmøre høsten 2017, sier initiativtaker og prosjektleder Kristin Wangensteen fra Aalesund Øst Rotaryklubb.

Oppdaterte personvernregler

22. mai 2018

Oppdaterte personvernregler

Den nye EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR) trer i kraft 25. mai. Rotary International har forberedt seg på den nye loven og som en del av dette er Rotary Privacy Policy oppdatert.

Velkomen til Distriktskonferansen 2018!

6. mai 2018

Velkomen til Distriktskonferansen 2018!

Distriktsguvernør for 2018-2019, Arvid Blindheim, og Vestnes Rotaryklubb ønskjer no velkomen til Distriktskonferansen som blir holdt på Scandic Rica Seilet i Molde den 21. – 23. september. Vi håper å se deg der!

Norsk-engelsk samarbeid i Sierra Leone

1. mai 2018

Norsk-engelsk samarbeid i Sierra Leone

Vennskapet mellom Volda Rotaryklubb og Ramsey Rotary Club i England har eksistert i flere tiår. Kontakten mellom klubbene har blitt fornyet og forsterket i de senere årene gjennom samarbeid for å bygge opp og støtte The David School i Sierra Leone.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2018-19

Håndboka 2017-18

Kommunikasjonsplan 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer